• CZ
  • SK

Pravidla pro přiřazování GTIN (1. díl): Produkt

 17. 05. 2011

Po úvodním článku k seriálu Pravidla pro přiřazování GTIN, který připravila společnost GS1 Czech republic, je na řadě jeho další díl. V něm se zaměříme na velmi širokou, ale zároveň velmi aktuální oblast, a to na samotný produkt – jeho složení, obsah, funkčnosti a možné kombinace.

Níže naleznete nejčastější příklady, které jsou v souvislosti se změnami v produktové oblasti řešeny a vysvětlení, zda jsou musí při těchto změnách dojít také k přiřazení nového globálního čísla obchodní položky (GTIN), či nikoliv.

Změna počtu spotřebitelských jednotek v obchodní jednotce

GTIN slouží k identifikaci položek a je využíváno v informačních systémech pro objednávání, skladování a fakturaci. Pokud by měla obchodní jednotka s různým počtem spotřebitelských jednotek stejné GTIN, správná funkčnost těchto informačních systémů by byla ohrožena. Proto každá obchodní jednotka má přiřazeno vlastní, jedinečné GTIN.

Verdikt: Přiřazení nového GTIN je nutné.

Změna skladby proměnného sortimentu

GTIN - proměnný sortimentProměnný, dynamický sortiment je charakterizován jako skupinová spotřebitelská jednotka (multipack či display), která obsahuje fixní počet dvou nebo více náhodně se měnících samostatných položek o rozdílných GTIN. Za předpokladu, že prodejce souhlasí s průběžnými změnami bez předchozího upozornění, nedochází ke změnám GTIN u skupinové spotřebitelské jednotky ani následně u obchodních jednotek.

Verdikt: Stávající GTIN se nemění.

Změny v ustáleném sortimentu

Ustálený sortiment představuje obchodní jednotku (skupinové balení), které obsahuje vždy dvě či více stejných spotřebitelských jednotek označených GTIN.Pakliže například toto balení obsahuje přesně stanovený sortiment o konkrétním počtu spotřebitelských jednotek a daných příchutí (např. 200 ks tyčinek v poměru 30/50/80/40) a toto složení je změněno při zachování celkového počtu kusů (např. v poměru 40/60/40/60), pak je příslušné skupinové balení novou obchodní jednotkou, kterou je potřeba v distribučním řetězci jednoznačně identifikovat.

Verdikt: Nutno přidělit nový GTIN pro obchodní jednotku. GTIN spotřebitelských jednotek zůstávají zachovány.

Změny jedné z uvedených měrných jednotek

Jedná se nejčastěji o případ, kdy u produktu, na kterém je uveden čistý obsah ve více měrných jednotkách (např. prášek na praní – 1 kg na 40 praní) je jeden údaj změněn (např. čistý obsah je snížen na 0,8 kg, ale je účinnější – určen na 40 praní).

V současnosti je obvykle legislativně vyžadováno, aby byla na regálu uváděna cena za měrnou jednotku. Pochybení v těchto, pro spotřebitele důležitých informacích může vést až k pokutám. Změna GTIN automaticky vyvolá změnu informace uvedené na regálu u obchodníka.

Verdikt: Všichni účastníci distribučního řetězce potřebují zařadit nový a vyřadit starý výrobek. Změní-li se údaje o čistém obsahu, je potřeba přidělit nové GTIN.

Sezonní receptura

Za sezonní recepturu je možno považovat například produkt s názvem „Jogurt se sezonním ovocem“. Ovoce se může měnit v závislosti na ročním období bez dopadu na cenu a na další charakteristiky produktu. Informace pro spotřebitele zůstává během všech ročních období nezměněna.

Verdikt: GTIN zůstává zachováno, a to i pro příslušné obchodní jednotky.

Zboží chlazené versus zmrazené

Jedná se o příklad, kdy shodná spotřebitelská jednotka je charakterizována různými základními údaji a vzniká tak potřeba výrobky odlišit pro procesy objednávání, oceňování nebo manipulace. Chlazený a zmrazený výrobek se liší např. způsobem skladování nebo produktovou klasifikací. Přidělování GTIN však obecně není závislé na teplotních požadavcích v distribučním řetězci (např. některé výrobky musí být udržovány během přepravy a uskladnění při různých teplotách).

Verdikt: Přidělení nového GTIN je nutné, taktéž pro obchodní jednotky.

Výrazná změna funkčnosti

Pokud výrobek prošel změnou s přidáním nových vlastností a/nebo funkcionalit (např. nová verze softwaru, nové funkce na elektrických spotřebičích apod.), doporučuje se přidělit nové GTIN pro spotřebitelskou jednotku i příslušnou obchodní jednotku, a to z důvodu jednoznačného rozlišení inovovaného produktu od starší verze.

Verdikt: Doporučeno přiřazení nového GTIN, a to i pro obchodní balení.

Maloobchodní jednotky spojené dohromady

Jedná se o dvě nebo více spotřebitelských jednotek pevně spojených dohromady, které se běžně prodávají každá zvlášť. Z pohledu identifikace vzniká nová spotřebitelská jednotka. Pro zamezení problémů na POS (Point of Sale), místech konečného prodeje, je nezbytné překrýt čárové kódy nižších úrovní balení! Jakákoliv možnost snímání dvou odlišných kódů na jediném balení je nepřípustná!

Verdikt: Nutno přidělit nové GTIN pro spotřebitelskou i příslušnou obchodní jednotku.

Závěrem – pod existujícím GTIN nemohou figurovat 2 produkty

Závěrem tohoto dílu je třeba zdůraznit, že v seriálu uvedené příklady si nekladou za cíl obsáhnout všechny možnosti, které se vyskytují v běžné obchodní praxi. Naznačují pouze značnou variabilitu případů, kde je mnohdy rozhodování z důvodu hraniční situace dosti obtížné.

Na jedné straně je třeba se vyhnout zbytečnému čerpání přiděleného datového prostoru. Kdyby při každé změně, a to i takové, která je například relevantní jen z pohledu výrobce, bylo přiděleno nové GTIN, pak by tento zbytečný nárůst přidělených GTIN znamenal i zbytečné zvyšování nákladů podél logistického řetězce, v obchodní síti atd.

Na straně druhé není možno připustit variantu, kdy pod existujícím GTIN figurují dva produkty, které jsou svými odlišnými vlastnostmi předurčeny pro rozdílnou manipulaci, objednávku, separátní skladování apod.

Na co se můžete těšit v dalším díle?

V příštím pokračování seriálu se budeme věnovat dalším z uvedených kategorií: Akce na podporu prodeje, Obal a jeho modifikace a Varianty produktů podle cílového trhu.

Autor: Ing. Michal Bílý
Obchodní ředitel GS1 Czech Republic

Související odkazy:

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?