• CZ
  • SK

Učíme se od automotive: EDI současné a budoucí

 13. 02. 2019

(seriál Učíme se od automotive – část 3.)

Oblast automobilového průmyslu je považována za výkladní skříň výrobních procesů a technologií s vysokým důrazem na kvalitu výměny zboží a dokladů, proto podobně odborníci hovoří také o elektronické výměně dat EDI v oboru automotive. 

V prvním díle seriálu „Učíme se od automotive“ jsme se zaměřili na oblast standardizace EDI zpráv v jednotlivých regionech a technologické trendy, druhý díl nám nastínil míru penetrace EDI, nejvíce a nejméně užívané typy zpráv. V dnešním závěrečném díle se podíváme na to, jak EDI z oblasti automotive ovlivňuje další odvětví, jakým překážkám rozvoje čelí a kam směřuje do budoucna. 

Jak již bylo nastíněno v úvodu, EDI v automobilovém průmyslu je pro další odvětví ukázkou toho, že strukturovaná výměna dat je nejen možná, ale i velmi efektivní či přímo nezbytná, zejména pokud se pohybujete v oblasti s rychlou výměnou zboží a služeb. Avšak kromě této motivace kde a jak ovlivňuje oblast automotive další odvětví?

EDI pro spolupráci nezbytné

Podobným způsobem, jakým je vyžadováno zapojení do EDI u jednotlivých subjektů přímo v oblasti automotive, čeká tento požadavek na všechny, kteří chtějí s tímto sektorem spolupracovat. „Velmi úzce s automotive jsou již dlouho spojené různé logistické společnosti, v poslední době prorůstá EDI stále častěji i do firem zpracovávající ocel, kabeláže a další zajímavé komponenty. Implementace bývají velmi často jednoduché a souvisí s trendem digitalizace. Nejčastěji se bavíme o implementaci odvolávek a ASN a vyžadování značení zboží zákaznickými štítky,“ komentuje situaci Jan Stočes ze společnosti Aimtec, který se specializuje na EDI v automobilové výrobě více než 15 let a je ředitelem cloudových služeb významného poskytovatele služeb EDI.

Komplexnost a zavedená praxe

Automotive EDI tak představuje určitý etalon v oblasti EDI, který postupně pomáhá i v rozvoji dalších spojených sektorů. Nicméně ani oblast automotive EDI není prosta určitých bariér či překážek, které dalšímu rozvoji brání. Tou hlavní je zejména velká komplexnost a jedinečnost používaných řešení. 

Jan Stočes k tomu říká: „Automotive EDI má svá specifika, ať už se jedná o odvolávky a jejich aktualizace, kumulativní čísla nebo různé druhy dodávek (JIT, JIS, náhradní díly, …). Nejčastěji se potýkáme s tím, že ERP není připraveno zpracovávat odvolávky a nezná ani kumulativní čísla a jejich dopad na zpracování odvolávek. Pokud se daří odbourat tyto bariéry, přichází ještě zákaznické štítky, expediční dokumenty a ASN. Zabalit správně ASN se všemi náležitostmi bývá v některých systémech téměř nemožné a bez znalostí a správného vedení projektu se může změnit v noční můru. Jedním ze specifik automotive branže jsou také různé OEM koncepty, které se od sebe mohou výrazně lišit. Jednou z velkých bariér je i obrovská setrvačnost u velikých firem, která způsobuje pomalou a postupnou inovaci.“ 

Svou zkušenost pak doplňuje i Michal Nettl, předseda národní organizace Odette ČR: „Podle mých 25letých zkušeností na poli implementace a využívání EDI ve velké firmě lze zjednodušeně říci, že existují dvě spolu související základní bariéry: stále větší nedostatek pracovníků, kteří znají firemní procesy v jejich komplexnosti a malá podpora zavádění EDI ze strany managementu firmy. Všechny bariéry jsou výsledkem nedostatečné informovanosti, proč a kdy se implementace EDI vyplatí, anebo proč a kdy zvolit jiné formy elektronické komunikace. S tím samozřejmě souvisí i neschopnost posoudit, jaké náklady na EDI jsou odpovídající.“

Plány, vize a budoucí rozvoj

Jsou tyto bariéry v oblasti automotive překážkou pro další rozvoj, anebo i zde lze vysledovat nějaké trendy v zavádění inovací? Odpovědi velmi úzce souvisí s tím, že nasazené systémy jsou lety prověřené a do značné míry odladěné, a ze strany managementu tak nevzniká akutní potřeba něco řešit. Michal Červený, odborník na EDI komunikaci ve společnosti Brose, tuto situaci popisuje: „Automotive je velmi konzervativní trh, takže nějaký obecný překotný vývoj se očekávat nedá, pokud nezasáhnou vnější vlivy jako vypnutí ISDN. Situace je také obtížná díky individualitě jednotlivých značek, někdy i poboček jedné značky, v rámci jedné skupiny, kdy využívají různé ERP/EDI systémy, konsekvenčně typy formátů i jejich verze. Spíše tedy očekávám kosmetické změny, pokud někdo nedostane stejnou odvahu jako VW group na sjednocení systému a EDI formátu skrz celou skupinu. S postupným příchodem tzv. „4. průmyslové revoluce“ a IoT bude možná kladen ještě větší důraz na konsolidaci a zkvalitnění stávajících přenášených informací, i když v automotive je EDI na vysoké úrovni. Spíše to však bude mít vliv na interní či logistické procesy než na EDI samotné.“

Svůj pohled přidává i Jan Stočes: „Očekáváme stále užší integraci mezi zákazníkem a dodavatelem, pokračující tlak na implementaci ASN a kvalitu dat, která s sebou nese i riziko zatíženek. Vzhledem k množství informací, které je dnes pomocí EDI vyměňováno, bude růst i tlak na kvalitní ERP systém, který bude schopný všechny informace zpracovat a správně vyexportovat. I dále očekáváme větší využití API a detailní možnosti sledování všech možných aktivit za využití IoT, yard managementu a dalších nástrojů. Z dodavatelských konceptů je určitě zajímavý fakt, že JIS koncept se rozšiřuje stále více i mezi TIER1 dodavateli.“ 

-onr-

Související články

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?