• CZ
 • SK

Změny DPH v roce 2024 a jak se dotknou e-shopů?

 21. 12. 2023

S nástupem roku 2024 nabude účinnosti nový zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů, což pro majitele e-shopů přinese významné proměny. Od 1. ledna 2024 budou platit pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty: 21 % a 12 %. Výjimkou z tohoto pravidla budou knihy, včetně elektronických, na které bude aplikována 0% sazba daně.

Co se mění?

Základní sazba DPH 21 % se bude uplatňovat i v roce 2024. Dvě snížené sazby DPH (10 % a 15 %) budou ale od 1.1. 2024 sloučeny do jediné sazby 12 %. Změny od 1. 1. 2024 obsahuje tzv. konsolidační balíček 2024 – ten byl 22. listopadu podepsán prezidentem a 12. prosince 2023 vyhlášen ve Sbírce zákonů. To automaticky přináší nutnost aktualizace zařazení produktů k jednotlivým sazbám. 

Jak na to?

 • K 1. 1. 2024 bude nutné převést všechny položky v sazbě DPH 10 % a 15 % do správné sazby.

Většina položek bude nově spadat do 12% sazby DPH, ovšem může se stát, že některé položky budou nově spadat do základní sazby 21 %. Tuto změnu musíte provést vy, a to buď za pomocí hromadné akce nebo importem dat.

 • Nová sazba 12 % v administraci

Do administrace byla přidána nová sazba 12 %. Pokud zařazujete produkty manuálně, budete mít možnost jednoduše vybrat tuto novou sazbu.

 • Hromadné akce pro efektní práci s DPH

V seznamu produktů v pokročilém filtrování nyní naleznete novou možnost – vyhledávání produktů dle sazby DPH. Ty je pak možné pomocí hromadných akcí zařadit pod vhodnou sazbu.  

 • Master produkty a varianty

Pokud nastavujete Master produkt, změna DPH se projeví zároveň u všech jeho variant, což vám ušetří čas a usnadní práci s prováděním změn.

 • Změny provádějte po částech

Při velkém množství produktů doporučujeme provádět změny postupně (po maximálně 200 -300 produktech), zvláště pokud jich máte více než 1 000. Pokud by se jednalo o Master produkty, pak je vhodné počet omezit i s ohledem na počet variant. 

 • Import pomocí XML

Jestliže produkty importujete pomocí XML např. z ERP systému nebo z Excelu, zde již nové zařazení pro sazbu DPH zohledníte v zasílaných datech. Filtr dle DPH můžete použít ke kontrole produktů.
 

Jak budou vypadat změny v DPH od roku 2024?

 • Velkou změnou projdou stravovací služby. Ty sice budou nadále podléhat snížené sazbě daně, avšak s výjimkou podávání nápojů jiných než pitné vody. Veškeré nápoje podávané v restauracích (kromě pitné vody) tedy budou podléhat základní sazbě daně.
 • Nápoje nebudou nadále ve snížené sazbě a od roku 2024 proto budou podléhat základní sazbě daně. Výjimku budou mít tzv. vybrané mléčné nápoje, mezi než patří např. mléko, tekuté mléčné výrobky (např. podmáslí, jogurtové mléko, kefír či jiná kysaná nebo acidofilní mléka), rostlinné alternativy mléka, mléčné koktejly (shake).


Do základní sazby daně se od nového roku přesune:

 • řezané květiny a dekorativní listoví,
 • palivové dřevo,
 • sběr a přeprava komunálního odpadu,
 • služby autorů a výkonných umělců (kromě služeb nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek),
 • opravy obuvi, oděvů i jízdních kol,
 • kadeřnické a holičské služby,
 • služby mytí oken a čištění vnitřních prostor prováděné v domácnosti.

Knihy 0 % DPH?

Novela zároveň přináší nové ustanovení § 71i, které zavádí osvobození při dodání knih a dalších tiskovin a obdobných služeb (jako např. e-knihy, půjčování nebo nájem knih). Aby se toto osvobození s nárokem na odpočet mohlo uplatnit, musí být splněny zákonné požadavky na knihy (např. reklama nesmí tvořit více než 50 % obsahu nebo že kniha nesmí převážně sestávat hudebního zvukového obsahu atp.) a zároveň kniha nemůže být osvobozená podle jiného ustanovení zákona o DPH.

Zdroj: fastcentrik.cz

Zdroj obrázku: upgates.cz

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?