• CZ
  • SK

Začala fungovat agentura na digitalizaci Česka

 07. 04. 2023

Od 1. dubna 2023 začala fungovat Digitální a informační agentura (DIA), která bude mít na starosti digitalizaci veřejné správy. Cílem vzniku DIA je posílit a sjednotit digitální transformaci veřejné správy, zlepšit poskytované služby občanům, umožnit strategické financování a zlepšit digitální úroveň České republiky v rámci Evropy. Agentura se bude věnovat například správě a vývoji Datových schránek, Portálu občana, kontaktním místům Czech POINT a Základním registrům. Jedním z prvních projektů bude také nový digitální doklad.

DIA jako ústřední orgán státní správy poskytne občanům sjednocení a zrychlení veřejných digitálních služeb napříč Českou republikou. Jedním z klíčových úkolů je zjednodušit složité procesy, se kterými se veřejnost potýká třeba při komunikaci s úřady či podáváním žádostí. Stále totiž narážíme například na to, že i přes online podané žádosti si člověk musí některé doklady vyzvednout osobně.

Díky zákonným kompetencím bude DIA moci efektivně řídit digitalizaci státu a konkrétní projekty. Od Ministerstva vnitra přebírá agentura Odbor eGovernmentu, Odbor hlavního architekta a Správu základních registrů. Nezávislost agentury bude zajištěna jejím nadresortní postavením a nezávislostí na řízení ministerstev i jiných úřadů. 

V Česku nyní po vzoru Velké Británie a Dánska budujeme Digitální a informační agenturu, která je důležitým milníkem pro úspěšnou digitální transformaci naší veřejné správy. Spojením zahraničního know-how a českého technologického talentu otevíráme cestu k digitální budoucnosti v srdci Evropy,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Podle indexu Digital Economy and Society Index (DESI) 2022, který vydává Evropská komise, se Česká republika v rámci EU umístila až na 19. místě z 27 zemí. V oblasti digitálních veřejných služeb dokonce až na 23. místě. Ač se v posledních letech Česká republika v digitalizaci zlepšuje, tak i nadále výrazně zaostává za průměrem EU. Problémem je i důvěra ve státní digitální služby. To vše má teď DIA změnit.

Ředitelem agentury byl jmenován k 1. únoru 2023 Martin Mesršmíd, dlouhodobý vrcholový manažer firmy Avast, a do funkce jeho zástupce Petr Kuchař, dosavadní ředitel Odboru architektury eGovernmentu na Ministerstvu vnitra.

DIA se musí stát otevřenou a přívětivou organizací se silnou pracovní kulturou, která zajišťuje digitální transformaci pomocí své přirozené autority, musí být harmonizovaná s EU, ale přitom si uchovat hlubokou znalost specifik ČR a musí být odolnou vůči negativním jevům, které organizace spojené se státní správou postihují,“ tak vidí úlohu nové agentury Martin Mesršmíd.

V prvních měsících se DIA zaměří na přebírání agendy a na postupnou transformaci v plně fungující úřad zajišťující digitalizaci veřejné sféry. „Budujeme zcela novou instituci pro zvýšení efektivity státu, otevíráme naplno dveře digitálnímu pokroku. Předem upozorňujeme, že vše nebude jen zalité sluncem, mohou se objevit problémy technického rázu. Nebude to však nic, co by ohrozilo fungování digitální státní správy a všechny problémy budou okamžitě řešeny,“ dodává Mesršmíd.

Hlavním projektem pro tento rok bude vývoj nového digitálního dokladu, který bude v první fázi obsahovat občanský a následně pak řidičský průkaz. V roce 2026 pak bude tento pilotní projekt aktualizován do evropské digitální peněženky, která bude platná napříč státy Evropské unie. Ta už bude zahrnovat i další informace jako je doklad o vzdělání či zdravotní dokumentace.

Digitální a informační agentura (DIA) byla zřízena novelou 471/2022 Sb. zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.

Zdroj: digitalizace.gov.cz

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?