• CZ
  • SK

V ČR se ročně roznesou 4 miliardy letáků za 1,2 miliardy Kč

 29. 07. 2011

I v roce 2010 platilo, že letáky byly druhým nejsilnějším reklamním médiem hned po televizi. Za distribuci čtyř miliard letáků roznesených do schránek zaplatili klienti z řad obchodních řetězců a dalších subjektů za rok 2010 cca 1,2 miliardy Kč. Včetně tisku a dalších nákladů pak do letákové reklamy proudí cca 6 miliard Kč ročně.

Největší společností v oboru neadresné distribuce, kde dominují právě letáky, se v roce 2010 stala společnost Česká distribuční. Díky získání několika nových klientů, hlavně řetězce Obi, dosáhla obratu 405 milionů Kč, z toho neadresná distribuce činila 378 milionů Kč. Zisk České distribuční za rok 2010 činí 32 milionů Kč. Česká distribuční roznesla za minulý rok cca 1,4 miliardy reklamních letáků.

„Z našich výsledků i výsledků celého segmentu neadresné distribuce je zřejmé, že klienti si velmi dobře uvědomují sílu reklamních letáků. Z výzkumů společnosti Incoma GfK ostatně vyplývá, že podle letáků nakupuje 30 % lidí a dalších 46 % si letáky prohlíží,“ komentoval hospodářské výsledky za rok 2010 předseda představenstva České distribuční Zdeněk Bědroň.

„Přes růst obratu a zisku neusíná Česká distribuční na vavřínech. Pracujeme hlavně na dalším zlepšování kvality distribuce letáků, což je základní hodnotící kritérium sledované zákazníky společnosti,“ pokračoval Bědroň.

Jako hlavní cestu ke zlepšení kvality distribuce vidí Česká distribuční co nejčastější kontroly, samostatné i ty prováděné společně s klientem. Jen za první pololetí 2011 tak Česká distribuční provedla 4 944 kontrol. Společnost dále nejen při kontrolách sází na moderní informační systém CEDI. Investice do jeho rozvoje byly jednou z priorit uplynulého roku 2010.

CEDI je průvodcem procesu neadresného a adresného doručování od logistického, provozního a obchodního modulu až po kontrolní modul, do kterého mohou zákazníci České distribuční vstupovat.

Zdroj: Mobchod.cz

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?