• CZ
  • SK

Spoločnosť GRiT sa stala členom siete GS1 Germany Solution Partner

 02. 11. 2023

Spoločnosť GRiT, popredná česká firma zaoberajúca sa digitalizáciou a automatizáciou vo výrobných a obchodných firmách, nadviazala spoluprácu s nezávislou organizáciou GS1 Germany. GRiT sa tak môže pýšiť označením Solution Partner a využívať benefity partnerstva s globálnym garantom EDI štandardov. Spoluprácu využijú nielen na cielenú propagáciu a predaj cloudových služieb na nových trhoch, ale aj na lepšie pochopenie potrieb budúcich zákazníkov. 

Organizácia dohliada na dodržiavanie 24 štandardov obchodnej komunikácie vo viac než 20 odvetviach. Tvorí tým unifikovaný jazyk pre efektívne a bezpečné obchodné procesy nielen v Nemecku, ale aj v ďalších 114 krajinách sveta.

Partnerstvo spoločnosti poskytne možnosť prehĺbiť znalosti o nemeckom trhu v rámci seminárov usporadúvaných GS1 Germany. Zároveň sa dostanú do celého obchodného ekosystému organizácie prostredníctvom marketingovej spolupráce a účasti na odborných a obchodných eventoch. V neposlednom rade získajú prístup k odborníkom pre celý región DACH.

GRiT ako súčasť siete expertov

V rámci spolupráce májú možnosť propagovať ich cloudové riešenia a služby pomocou partnerského portálu GS1 PINE, ktorý slúži ako ucelená databáza na prepojenie poskytovateľov riešení s firmami, ktoré tieto riešenia dopytujú na nemeckom trhu.

Profil GRiTu sa tak zaradil do siete expertov pre optimalizované obchodné procesy pod záštitou nezávislej organizácie GS1 Germany – správca globálnych štandardov pre obchodnú komunikáciu.

Prínosy partnerstva GRiT a GS1 Germany

Hlavným prínosom partnerstva je prehĺbenie spolupráce medzi oboma spoločnosťami po vzore ich už zavedených väzieb na české a slovenské pobočky GS1.

Spolupráca je tiež významným krokom v ich obchodných aktivitách, ktoré si určili v rámci expanzie GRiTu na zahraničné trhy. „Rozšírenie GRiTu na nemecky hovoriace trhy ide ruka v ruke s expanziou našich významných českých zákazníkov. Chceme pre nich vytvoriť rovnaké podmienky aj v zahraničí a osloviť i miestne firmy, ktoré s nimi obchodujú,“ dopĺňa Lubomír Veselý, CEO spoločnosti GRiT.

Tento projekt bol realizovaný za finančnej podpory Juhomoravského kraja prostredníctvom projektu „Centrum medzinárodného obchodu“.

Zdroj: sk.grit.eu

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?