• CZ
  • SK

Společnost GRiT se stala členem sítě GS1 Germany Solution Partner

 07. 11. 2023

Společnost GRiT, přední česká firma zabývající se digitalizací a automatizací ve výrobních a obchodních firmách, navázala spolupráci s nezávislou organizací GS1 Germany. GRiT se tak může pyšnit označením Solution Partner a využívat benefitů partnerství s globálním garantem EDI standardů. jak sami uvádějí, spolupráci využijí nejen k cílené propagaci a prodeji cloudových služeb na nových trzích, ale i k lepšímu pochopení potřeb budoucích zákazníků.

Organizace dohlíží na dodržování 24 standardů obchodní komunikace ve více než 20 odvětvích. Tvoří tím unifikovaný jazyk pro efektivní a bezpečné obchodní procesy nejen v Německu, ale i v dalších 114 zemích světa.

Partnerství poskytne možnost prohloubit znalosti o německém trhu v rámci seminářů pořádaných GS1 Germany. Zároveň se společnost dostane do celého obchodního ekosystému organizace prostřednictvím marketingové spolupráce a účasti na odborných a obchodních eventech. V neposlední řadě získá přístup k odborníkům na celý region DACH.  

GRiT jako součást sítě expertů

V rámci spolupráce má možnost propagovat svoje cloudová řešení a služby pomocí partnerského portálu GS1 PINE, který slouží jako ucelená databáze k propojení poskytovatelů řešení s firmami, které tato řešení poptávají na německém trhu.

Profil GRiTu se tak zařadil do sítě expertů pro optimalizované obchodní procesy pod záštitou nezávislé organizace GS1 Germany – správce globálních standardů pro obchodní komunikaci.

Přínosy partnerství GRiT a GS1 Germany

Hlavním přínosem partnerství je prohloubení spolupráce mezi oběma společnostmi po vzoru jejich již zavedených vazeb na české a slovenské pobočky GS1.  

Spolupráce je také významným krokem v  obchodních aktivitách, které si společnost určila v rámci expanze na zahraniční trhy. „Rozšíření GRiTu na německy mluvící trhy jde ruku v ruce s expanzí našich významných českých zákazníků. Chceme pro ně vytvořit stejné podmínky i v zahraničí a oslovit i místní firmy, které s nimi obchodují,“ doplňuje Lubomír Veselý, CEO společnosti GRiT.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje prostřednictvím projektu „Centrum mezinárodního obchodu“.

Zdroj: grit.eu

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?