• CZ
  • SK

Společnost CCV zvítězila v prestižní soutěži LOG-IN

 11. 11. 2005

Společnost CCV získala v průběhu logistického fóra LOG-IN 2005

hned dvě ocenění:


  • Cenu za IT podporu pro logistiku
  • Speciální ocenění, které vyhlásila společnosti GS1 (EAN), za využití

    standardů GS1.

Ceny LOG-IN jsou prestižním oceněním

logistických inovací, které jsou jako jediné svého druhu v České

republice udělovány výhradně v rámci fóra LOG-IN. Každoročně jsou oceňovány

projekty s nejvýznamnějšími inovacemi,

které mohou být ukazatelem cesty a inspirací pro dynamický logistický obor.

V letošním ročníku soutěže bylo přihlášeno

rekordních 26 projektů, o kterých rozhodla nezávislá odborná

porota v šesti kategoriích.

CCV se soutěže zúčastnila s 

řešením logistického skladu Hlučín pro spotřební družstvo Jednota Opava, kde

bylo implementováno vlastní řešení skutečně řízeného skladu.

Ocenění potěší o to více, že odborná porota vybrala řešení CCV v silné

konkurenci projektů, jako jsou AIMTEC – Jan Becher, Barco – Varmuža, ICZ – 

Olma nebo Siemens – Zentiva a dalšími.

V dnešní době asi nepřekvapí, že nedílnou součástí řešení logistiky v 

Jednotě Opava je také implementace EDI. A uživatele EDI řešení ORION také

nepřekvapí, že implementace EDI proběhla mimořádně

rychle a umožňuje okamžité využívání nejnovějších standardů a 

zpráv bez vícenákladů do EDI systémů. Jednota Opava si totiž zvolila EDI

řešení ORION. To se ukázalo jako správná volba, neboť tak dokázala rychle

zprovoznit nejen automatické objednávání zboží přes nákupní centrálu, ale

také pro přímou komunikaci s jejími dodavateli a odběrateli.

Spolu

s využitím EAN 128 se stalo EDI také odpovědí na požadavky EU v oblasti

vysledovatelnosti původu potravin. Odběratelé tak mohou přijímat např. 

dodací listy, a to dle svých možností v podobě EANCOM 1997 nebo EANCOM 2002,

včetně SSCC kódů palet! Podobně Jednota očekává zasílání EDI dodacích listů

od dodavatelů, a to zejména pro nehomogenní palety. Pravděpodobně jde o 

první implementaci EDI dodacích listů s SSCC kódy v ČR i SR. Stejně tak je

Jednota Opava připravena na nejnovější verze dalších zpráv, jako jsou

objednávky či faktury.

Využití standardů a doporučení EAN (nově GS1)

a jeho provázanost s celým logistickým řetězcem byla také hlavním důvodem

pro udělení zvláštní ceny, kterou společnost GS1 vyhlásila a kterou CCV,

 s.r.o. spolu s Jednotou Opava získala.

Více informací včetně fotografií naleznete na 

stránkách společnosti CCV nebo přímo na webové prezentaci

LOG-IN.

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?