• CZ
  • SK

Průměrný plat v Česku: Aktuálně už přes 23 000 Kč

 09. 06. 2011

Zaměstnanec v Česku bral v letošním prvním čtvrtletí v průměru 23 144 Kč. Je to o 471 Kč více než před rokem. Podle údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, tedy průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství vzrostla o 2,1 %.

Má to ovšem háček, ne všichni zaměstnanci dostali přidáno. V nepodnikatelské sféře totiž průměrná mzda dokonce poměrně výrazně poklesla. Konkrétně se jim platy snížily o 1,7 %.

Počet vyplácených zaměstnanců mírně vzrostl

Naopak v podnikatelské sféře byl meziroční růst 3 procenta. Pokud se od toho ovšem odpočítají zvýšené spotřebitelské ceny za uplynulý rok ve výši 1,7 procenta, znamená to, že pracovníci v soukromých podnicích si celkem polepšili o 1,7 procenta a celkově v národním hospodářství o poměrně nevýznamné 0,4 procenta.

Začíná být jednoznačně výhodnější nechat se zaměstnat v podnikatelské sféře. Skončilo dlouholeté pravidlo, že nepodnikatelská sféra, která zaměstnává ve větší míře zaměstnance s vyššími stupni vzdělání, má vyšší aritmetický průměr platů proti podnikatelské sféře. Poslední vývoj znamená, že průměrný plat v nepodnikatelské sféře byl již nižší o 658 Kč než průměrná mzda v podnikatelské.

Nejvíce průměrné mzdy nominálně poklesly ve veřejné správě (-4,2 %), dále se snížily v profesních, vědeckých a technických činnostech (-1,5 %) a v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech (-0,1 %).

V odvětví zdravotní a sociální péče nominální mzdy stagnovaly (snížení o 10 Kč).

Nejvíce se bere v bankách, nejméně v pohostinství

K výraznějšímu kladnému růstu mezd (nad pět procent) došlo podle zjištění Českého statistického úřadu jen ve dvou odvětvích: výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (+8,5 %) a v ostatních činnostech (+6,2 %). Růst mezd ve zpracovatelském průmyslu (+3,8 %) potvrzuje, že se tento motor české ekonomiky již dostává z krize.

Stále nejvíce berou zaměstnanci v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (53 043 Kč), následují informační a komunikační činnosti (44 514 Kč) a také lidé zabývající se výrobou a rozvodem elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (43 525 Kč).

Mzdově nejchudší odvětví jsou naopak ubytování, stravování a pohostinství (12 379 Kč),  administrativní a podpůrné činnosti (16 122 Kč) a zemědělství, lesnictví a rybářství (16 504 Kč).

Od loňského března se objem vyplácených mezd v národním hospodářství zvýšil o 2,2 % a také narostl o desetinu procenta počet zaměstnanců.

Proti předchozímu čtvrtletí podle statistiků vzrostla průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2011 po očištění od sezónních vlivů o 0,6 %.

Zdroj: Radek Pecák, Aktuálně.cz

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?