Nárůst kupní síly obyvatele České republiky o 12.000 Kč ročně

 07. 11. 2019

Úroveň kupní síly v roce 2019 se oproti roku 2018 zvedla o téměř 5 % v České republice, jak poukazuje studie společnosti GfK s názvem „Kupní síla České republiky 2019“. Průměrný obyvatel České republiky tak může disponovat s přírůstkem 1000 Kč měsíčně. Kupní síla je nerovnoměrně rozvržena po celé České republice, zatímco občané Prahy výrazně převyšují celostátní průměr v indexu kupní síly až o 30 %, na Ústecku padá kupní síla 13 % pod český průměr. Nejvyšší úroveň kupní síly je zaznamenána na území levého břehu řeky Vltavy – Malá Strana, Dejvice, Střešovice.

Dle studie Kupní síla České republiky 2019 od společnosti GfK disponují obyvatelé České republiky příjmy v celkové výši přes 106 mld. EUR. V přepočtu na obyvatele to činí v průměru 9.959 EUR a Česká republika je tak mezi 42 evropskými zeměmi na 24. místě. Ze zemí střední a východní Evropy jsou na tom lépe pouze Slovinci (18. místo) a Estonci (22. místo). Úroveň kupní síly na obyvatele v České republice dosahuje necelých 68 % evropské úrovně.


„Meziroční nárůst kupní síly v České republice činil 4,9 %, což představuje přírůstek o necelých 12.000 Kč ročně na obyvatele. V tomto směru se Česká republika pohybuje okolo evropského průměru (22. místo za Polskem a před Slovinskem)“, uvádí Šimon Dvorský, analytik společnosti GfK.

Kupní síla je v rámci České republiky rozmístěna výrazně nerovnoměrně.  Nejvyšší kupní silu mají obyvatelé Prahy.  Absolutně Pražané disponují 16 % veškerých disponibilních příjmů České republiky, v přepočtu na 1 obyvatele kupní síla obyvatel hlavního města v posledních 10 letech stabilně osciluje okolo 30 % nad celostátním průměrem.


Nejnižší úrovně kupní síly v přepočtu na obyvatele dosahuje Ústecký region (87,4 % celostátního průměru), jde zároveň o jediný region, u kterého je průměrná kupní síla na obyvatele nižší než 90 % českého průměru. Rozdíl mezi regionem s nejvyšší kupní silou (Praha) a nejnižší kupní silou (Ústecký kraj) se oproti předchozímu roku zvýšil o 0,5 % na 42,5 %.

Ve všech regionech České republiky meziročně kupní síla vzrostla, nejvíce v Praze, Moravskoslezském kraji a na Vysočině (o 5,9 %), nejméně na Olomoucku (2,7 %) a ve středních Čechách (o 3,6 %).
Okresem s nejvyšší kupní silou (po Praze) je Praha-západ s 113,5 % celostátního průměru, nejnižší kupní sílu má okres Bruntál (83,6 % celostátního průměru).

Median (střední hodnota) kupní síly okresů se pohybuje na hodnotě 96 % celostátního průměru. Pod mediánem se pohybují zejména okresy ve východní části České republiky, jižní a severozápadní Čechy.

Zdroj: GfK

V Praze samotné vykazuje nejvyšší kupní sílu území na levém břehu řeky Vltavy – Malá Strana, Dejvice, Střešovice, index kupní síly zde převyšuje celostátní průměr o více než 40 %. V Brně jsou nejsilnější Žabovřesky - 16 % nad celostátním průměrem, v Ostravě je nejvýše městský obvod Třebovice, cca 1 % nad celostátním průměrem", říká František Diviš, analytik společnosti GfK.

Rozložení celkových disponibilních příjmů (kupní síly) obyvatel ČR v krajích (dle místa bydliště)
Zdroj: GfK

Index kupní síly na obyvatele v okresech ČR (median = 96)
Zdroj: GfK

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?