• CZ
  • SK

Ministerstvo zrušilo autorizáciu pre Recyklogroup kvôli neplneniu povinností v oblasti odpadu

 27. 04. 2023

Ministerstvo životného prostredia zrušilo autorizáciu organizácie zodpovednosti výrobcov Recyklogroup pre neplnenie si povinností v oblasti zberu odpadu. Toto rozhodnutie bolo urobené po opakovanom neplnení si povinností a zistení neplnenia finančných záväzkov voči niektorým zmluvným partnerom zo strany OZV.

Bratislava 21. apríla (TASR) – Envirorezort tento týždeň rozhodol o zrušení autorizácie, udelenej organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly Recyklogroup. Urobil tak pre jej neplnenie si povinností v oblasti zberu odpadu. Zároveň zaslal podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia na vykonanie kontroly u výrobcov obalov a neobalových výrobkov, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s danou spoločnosťou. TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.


Rezort konštatoval neplnenie si povinností danej OZV už v apríli 2021. "Keďže sa situácia opakovala, odbor odpadového hospodárstva MŽP SR vydal rozhodnutie o zrušení autorizácie," uviedli z oddelenia komunikácie. K uvedeným skutočnostiam pribudlo aj zistenie o neplnení si finančných záväzkov voči niektorým zmluvným partnerom zo strany OZV.


Potom, čo sa spoločnosť Recyklogroup voči rozhodnutiu o zrušení autorizácie odvolala, bol prípad postúpený odvolaciemu orgánu ministerstva, ktorý napokon definitívne rozhodol o zrušení autorizácie spoločnosti.
Ministerstvo v tejto súvislosti avizovalo, že začne riešiť aj porušenie zákonných povinností zo strany všetkých zmluvných výrobcov Recyklogroup. "Výrobcovia, ktorí boli zmluvnými klientmi uvedenej OZV, budú musieť čo najskôr podpísať nové zmluvy s existujúcimi OZV pre obaly. Tie následne prepočítajú svoje trhové podiely," poznamenalo. Doplnilo, že bude potrebné aj prezmluvnenie obcí, ktoré boli v zmluvnom vzťahu s OZV Recyklogroup.


Rezort sa zároveň chce zaoberať zabezpečením náhradného odvozu odpadu z obalov a neobalových výrobkov z obcí, ktoré mali zmluvu s OZV Rycklogroup. "Tak, aby sa zachovala kontinuita odvozu odpadu, kým tieto obce nebudú mať zabezpečenú novú zmluvu s niektorou z existujúcich OZV," potvrdili z oddelenia komunikácie MŽP.

OZV pre obaly boli zriadené ako organizácie, v rámci ktorých výrobcovia obalových aj neobalových výrobkov plnia vyhradené povinnosti, vrátane povinnosti finančne sa podieľať na nakladaní s odpadmi z obalov, ktoré výrobcovia uvedú na slovenský trh.

Zdroj: teraz.sk

Zdroj obrázku: sita.sk

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?