• CZ
  • SK

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo novou výzvu z programu Obchůdek 2021+

 30. 01. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky oznámilo spuštění třetí výzvy v rámci dotačního programu Obchůdek 2021+. Tento program cílí na podporu koloniálů v obcích s populací do 1 000 obyvatel nebo v obcích do 3 000 obyvatel. Od 17. ledna mohou kraje začít přijímat žádosti o dotaci, které následně vyhlašují své vlastní dotační programy pro provozovatele obchodů v jejich regionu.

Ve třetí výzvě dotačního programu Obchůdek 2021+ je připraveno 49,4 milionu korun. Kraj tak může získat až 3,8 milionu korun. Prodejna, která je pouze jediná v obci, může získat až 130 tisíc korun.

Tento program v menších obcích výrazně přispívá k tomu, aby si místní obyvatelé mohli v blízkosti svého bydliště nakoupit základní potraviny. Mezi drobnými podnikateli je velmi oblíbený. Proto jsem rád, že se i přes úspory podařilo zajistit finanční prostředky na další výzvu v tomto programu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Mezi podporované provozní výdaje prodejen patří stejně jako v předchozí výzvě výdaje na zaměstnance, nájem, vytápění, osvětlení, na připojení k internetu, telekomunikační služby, výdaje spojené s obsluhou bezhotovostních plateb, výdaje na pořízení drobného neinvestičního majetku a další.

Pro obchodníky, kteří působí na vesnicích, je program velmi funkční. To potvrzuje velký zájem z jejich strany. Oceňujeme také spolupráci s představiteli krajů, kteří s námi dotační program administrují. Aktivně se tak zapojují do podpory venkovských prodejen. Zároveň bych rád zdůraznil, že nově je možné uplatnit výdaje na služby související s bezobslužným provozem prodejny, tedy na hybridní a automatizované prodejny 24/7,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání na ministerstvu Pavel Vinkler.

Podání žádosti od 17. ledna 2024

Kraje mohou žádosti podávat od 17. ledna do 15. dubna 2024 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Informace jsou k dispozici také na webových stránkách www.obchudek2021plus.cz.

V první výzvě programu Obchůdek 2021+ podpořilo ministerstvo 428 prodejen. Ve druhé výzvě pak 599 koloniálů. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jim v obou výzvách poskytlo cca 80 milionů korun.

Loni na podzim resort také vypsal dvě nové výzvy na podporu automatizovaných a hybridních prodejen, ve kterých je stále možné podávat žádosti.

Podrobnosti naleznete zde.

Zdroj: zboziaprodej.cz

Zdroj obrázku: acto.cz

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?