• CZ
  • SK

Jaké jsou největší brzdy digitalizace v maloobchodě?

 19. 10. 2023

Digitalizace, automatizace a umělá inteligence – tři trendy, které proměňují naši dobu. Někteří cítí tlak neustálých změn a obavy, že jim něco unikne. Jiní jsou nadšenci do umělé inteligence a snaží se přesvědčit své kolegy, aby se k nim přidali. Ať už jste v jakékoli pozici, existují cesty, jak získat maximum z digitálních technologií a vyhnout se slepým uličkám. Svět je dynamický, a proto je nejlepší nepodceňovat, ale zároveň nedávat slepě přednost každému trendu v oblasti umělé inteligence.

Brzda č. 1: Digitální technologie někdy dělají celý obchodní ekosystém složitější

Firmy mají k digitalizaci různý přístup, někdy tápou, jak ji vlastně uchopit. Odlišné perspektivy i rozpočty mají často za následek in-house řešení tzv. na koleni. Když má každý článek dodavatelského řetězce jiný systém, představuje to značnou výzvu pro efektivní výměnu informací tak, aby je zainteresované strany dostaly včas a kompletní. „V zahraničí už je běžné využívání standardů, které celý ekosystém dodavatelského řetězce umějí zjednodušit. Například globální databáze GS1 GDSN, kam dodavatel jednorázově nahraje informace o produktu a obchodník si je kdykoliv v kompletní podobě stáhne,“ popisuje praxi západních trhů Tomáš Tlučhoř, ředitel datových služeb v organizaci GS1 Czech Republic. Podle Tlučhoře zatím na domácím trhu používají takové globální standardy v práci s výměnou informací čtyři velké obchodní řetězce v sektoru rychloobrátkového zboží.

Jiným příkladem může být budoucnost v podobě nahrazení EAN kódu tzv. 2D kódem známějším pod označením QR. Na obalu by jeden takový symbol obsahoval informace pro obchodníka (číslo šarže, expirace atd.), pro pokladny za účelem markování i pro zákazníka, který by po načtení získal kromě informací o složení a alergenech také třeba tipy na recepty nebo spotřebitelské soutěže.

Brzda č. 2: I data potřebují správnou péči

Firmy by hned chtěly umělou inteligenci, ale často nemají zvládnuté základní věci. Neuvědomují si, že data potřebují správnou péči,“ popisuje vlastní zkušenost s klienty Miroslav Toman, šéf marketingu v CEOS Data. Podle něj nejde ani tak o správnost vstupních dat, ale datový sklad, pravidelné čištění nebo to, aby z reportingů uměli lidé z různých oddělení vytěžit ty správné informace. „Nedávno jsme řešili s jedním velkým podnikem, že spolu obchodní a IT oddělení neuměly komunikovat. Nepotkávaly se potřeby byznysu v tom, jaká data a informace potřebují, a co jim je IT schopno poskytnout,“ dodává Toman. Datová analytika je na vzestupu a odborníků v této oblasti pořád není dost. Pokud takového člověka ve firmě nemáte, najměte si externí firmu. Když za vámi přijde střední management, že mu chybí ty správné nástroje, vyslechněte ho a hledejte řešení. Síť lékáren Dr. Max si od CEOS Data nechala zrevidovat všechny výše zmíněné fáze práce s daty a výsledkem je rozsáhlý business intelligence reporting, který může pro své individuální potřeby využívat top management i lékárníci.

Brzda č. 3: Lidé se bojí změny

A to jako teď přijdeme o práci? Taková je častá reakce, s níž se setkává Jaroslav Kapoun ze společnosti Monit, která se zabývá návrhy a realizací softwareových nástrojů, jež umožňují firmám automatizovat rutinní procesy. Díky tomu se následně zaměstnanci mohou soustředit více na lidskou stránku své práce. „Lidé mají strach ze změny a z toho, že je automatizace potažmo AI připraví o práci. Kromě analýzy a postupného zavádění nových řešení se jim snažíme rovněž pomoci se změnou myšlení. Vysvětlujeme, že o práci nepřijdou, jen se nějak změní její náplň. A přibude prostor pro lepší budování vztahů, “ dodává Kapoun a zmiňuje jednoho z největších klientů, společnost L’Oréal. Ve spolupráci s vedením se povedlo postupnými kroky a nutnou edukací zaměstnanců převést firmu na automatizování procesů v mnoha odděleních od marketingu přes péči o zákazníky po vzdělávání.

Všichni citovaní zástupci technologických firem vystoupili 18. října v pražském Clarion Hotelu na konferenci Retail in Detail: Digitech z produkce společnosti Blue Events. Jejich prezentace si můžete prohlédnout zde

Zdroj: mediaguru.cz

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?