• CZ
  • SK

Geis: Kvalita služieb, životné prostredie a bezpečnosť práce až na prvom mieste

 16. 08. 2023

K obnoveným certifikáciám riadenia kvality a ochrany životného prostredia Geis získal aj nový certifikát riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001. Ukazuje tým, že kvalita, environmentálna zodpovednosť a starostlivosť o zamestnancov pre neho nie sú len frázou.

Tento rok sa logistickej firme znovu podarilo preukázať, že kvalita jej služieb je na vysokej úrovni a tak úspešne na ďalšie tri roky obhájila certifikáciu ISO  9001. Môže sa ňou chváliť už 17 rokov.

Nezávislý audit opätovným vydaním certifikátu ISO 14001 potvrdil aj to, že systém riadenia environmentálnej ochrany je v Geis na špičkovej úrovni. A to už od roku 2012.

Logistický provider sa pripravil na novú certifikáciu podľa ISO normy, ktorá posudzuje nastavenie systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. A keďže v tejto oblasti spoločnosť vyvíja celý rad aktivít už dlhodobo, pýši sa teda právom aj týmto, už tretím ISO certifikátom.

Kvalita a správne fungujúce procesy sú pre Geis zásadné. Ovplyvňujú nielen služby poskytované zákazníkom, ale aj jeho zamestnancov a ďalšie okolie. Manažérka kvality Geis SK, Jana Výbošťoková k tomu hovorí: „Celý integrovaný systém riadenia Geis SK je dlhodobo pripravovaný a udržiavaný tak, aby spĺňal požiadavky nad rámec vymedzený zákonom. Nie len vďaka interným auditom máme pokryté všetky procesy a nastavenia, ktoré udržujeme na požadovanej úrovni. A samozrejme veľkou podporou je pochopenie a prístup zo strany managementu a v neposlednom rade všetkých našich pracovníkov pri naplňovaní požiadaviek noriem ISO, legislatívy a plnenia požiadaviek našich zákazníkov. Nové certifikáty ISO nám potvrdzujú, že naše činnosti sú nastavené kvalitne a výborne fungujú.“

O skupine Geis

Skupina Geis má hlavné sídlo v nemeckom Bad Neustadte. Jej história sa začala odvíjať už v roku 1945, kedy Hans Geis založil dopravnú spoločnosť. Počas svojej existencie sa rozvinula v globálneho poskytovateľa komplexných logistických služieb. Skupinu vlastní a riadi po celý čas rodina Geis. Dnes zamestnáva okolo 6 600 ľudí a v roku 2022 vygenerovala obrat 1,335 miliardy EUR, čo znamenalo medziročný nárast o 14,5 %.

Do skupiny patria spoločnosti v Nemecku, Švajčiarsku, Luxembursku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Hlavné oblasti podnikania skupiny Geis sú Road Services (paletové / kusové / celovozové prepravy), Logistics Services (kontraktná logistika, výroba obalov) a Air + Sea Services (letecké a námorné prepravy, špeciálne projekty prepráv).

Na Slovensku reprezentuje skupinu firma Geis SK s.r.o., v Českej republice Geis CZ s.r.o., Geis CZ Air + Sea s.r.o., Geis Solution CZ s.r.o. a Spedition Feico, spol. s r.o. Česko-slovenská časť skupiny zabezpečuje komplexné logistické služby: kusové, paletové a celovozové prepravy, letecké a námorné prepravy, kontraktnú logistiku vrátane vývoja a výroby obalov, od jednoduchého skladovania až po sofistikované logistické projekty. Zamestnáva približne 1 300 pracovníkov na 32 pobočkách. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2007.

Viacej informácií na www.geis.sk

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?