• CZ
  • SK

E-Invoicing Exchange Summit Europe: ViDA a hlavní trendy, výzvy a příležitosti v odvětví

 15. 08. 2023

Dublin se od 2. do 4. října 2023 stane epicentrem inovačního myšlení díky letošnímu E-Invoicing Exchange Summitu. Tato událost přinese nejnovější trendy v elektronické fakturaci s důrazem na dopady Návrhu Evropské komise o DPH v digitálním věku (ViDA).

Účastníci nebudou jen diváky, ale stanou se aktivními účastníky spoluutvářejícími budoucnost tohoto odvětví. Během tří dnů nabídne summit pohledy vedoucích odborníků na aktuální vývoj elektronické fakturace a výkaznictví. Diskutováno bude, jak ViDA ovlivní procesy fakturace a vykazování DPH.

Klíčová témata z programu

  • Návrh Komise o DPH v digitálním věku – současný stav
  • Peppol a decentralizované průběžné kontroly transakcí (DCTCE)
  • Co mohou vlády udělat pro usnadnění zavádění CTC
  • Požadavky a technická specifikace k rozšíření normy EN 16931 pro elektronickou fakturaci B2B
  • Příprava na elektronickou fakturaci z pohledu financí, IT a daní
  • Aktuální informace o dodržování globálních předpisů a právních rámců pro B2B, B2G a B2C
  • Maximalizace potenciálu efektivity pro podniky v rámci elektronické fakturace ViDA

Bude také představena také výstava předních průmyslových partnerů v oblasti e-fakturace, plateb a automatizace procesů.


Více informací o E-Invoicing Exchange Summit Dublin: www.exchange-summit.com/europe.

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?