• CZ
  • SK

Důvěra v českou ekonomiku se zatím nemění

 28. 06. 2011

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v červnu meziměsíčně nezměnila. Mezi podnikateli se mírně zvýšila o 0,3 bodu, mezi spotřebiteli panovaly obavy o trochu vyšší, důvěra se snížila o 1,3 bodu. Ve srovnání s hodnotou v červnu 2010 je souhrnný indikátor důvěry o 0,1 bodu vyšší, ve srovnání s hodnotami v období recese je podle údajů Českého statistického úřadu rozdíl již znatelnější.

Mírný pokles důvěry v průmyslu a ve stavebnictví byl vyvážen růstem důvěry ve vybraných službách a v obchodě. Ve srovnání s hodnotou v červnu 2010 je důvěra podnikatelů o 3,7 bodu vyšší. S výjimkou stavebnictví již podle statistiků překonala všechna odvětví pokles z období ekonomické krize.

„Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně snížila o 0,6 bodu a oproti hodnotám v červnu 2010 je o 1,4 bodu vyšší. V porovnání s nízkými hodnotami v době recese je důvěra na výrazně vyšší úrovni a je i vyšší než její dlouhodobý průměr,“ informoval statistický úřad.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v červnu oproti minulému měsíci zvýšilo. Stále nízké hodnocení celkové poptávky se ještě zhoršilo, i když hodnocení stavební činnosti se nezměnilo. Pro příští tři měsíce respondenti očekávají snížení tempa stavební činnosti při téměř stejném vývoji zaměstnanosti. Zajištění práce zakázkami odhadují na 8,2 měsíce. Celkově se důvěra ve stavebnictví v červnu, a to zejména vlivem nízkého hodnocení poptávky, meziměsíčně snížila o jeden bod a je o devět bodů nižší než před rokem.

V odvětví obchodu a ve vybraných odvětvích služeb se v červnu ve srovnání s květnem hodnocení současné ekonomické situace mírně zvýšilo. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně zvýšila o tři body a v meziročním srovnání je o 7,3 bodu vyšší než v červnu 2010. Ve vybraných službách se důvěra zvedla o 1,4 bodu a oproti loňskému roku je vyšší o 8,4 bodu.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v červnu meziměsíčně snížil o 1,3 bodu, meziročně je o 14,3 bodu nižší. Z šetření mezi spotřebiteli v červnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců více obávají zhoršení celkové ekonomické situace. U jejich vlastní finanční situace jsou obavy stejné jako v minulém měsíci. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, v červnu vzrostl. Respondenti opět označili současnost za dobu nevhodnou pro spoření. Obavy z růstu cen v následujícím roce zůstávají i nadále vysoké.

Zdroj: Tereza Čapková, Euro

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?