• CZ
  • SK

Automatizácia merchandisingu. Prečo je dôležité zamerať sa na túto tému?

 22. 09. 2022

Takmer dve tretiny všetkých nákupov v kamenných obchodoch sa uskutočňujú impulzívne. Postavenie mechandisingu v maloobchode je preto veľmi dôležité a výrobcovia a distribútori rýchloobrátkového tovaru by sa mali oveľa viac zaoberať témou automatizácie merchandisingu. Pozrite si konkrétne výhody, ktoré môžu priniesť automatizácie merchandisingu zostavené IT expertmi zo spoločnosti IBA Group.

Čo je automatizácia merchandisingu a na čo slúži?

Automatizácia merchandisingu spočíva v používaní technológií, ktoré úplne alebo čiastočne nahrádzajú človeka pri vykonávaní jeho práce a postarajú sa o to, aby určité procesy prebehli automaticky. Automatizačné procesy už teraz aktívne využívajú maloobchodníci a distribútori na celom svete a pomáhajú im vyriešiť viacero úloh:

– zostaviť rozvrh práce zamestnancov s prihliadnutím na pracovné vyťaženie predajne,
– budovať optimálne trasy s ohľadom na pracovnú dobu predajní,
– kontrolovať vystavený tovar,
– vytvárať analytické správy,
– spracovať a synchronizovať ukazovatele.

Automatizácia má svoje výhody a to nielen pre vedúcich a manažérov, ale aj pre zamestnancov. IT riešenia zjednodušujú obchodné procesy, robia ich transparentnými a zrozumiteľnými.

Merchandising na Slovensku: aké procesy by sa mali automatizovať ako prvé?

Pri pohľade na vývoj maloobchodu na Slovensku je zrejmé, že sme svedkami rastu. Spoločne s maloobchodom však prechádza rastom a pozoruhodným vývojom aj merchandising. Pozrime sa na niekoľko príkladov automatizácie maloobchodu na Slovensku, ktorá prebieha pomocou IT-riešenia Goods Checker.

Goods Checker je ekosystém slúžiaci na automatizáciu procesov merchandisingu. Pri analýze vystavených produktov v regáloch používa počítačové videnie a na základe presných a úplných údajov pomáha podnikateľom prijímať rozhodnutia.


1. Automatická kontrola vystavenia. IT-riešenie Goods Checker porovnáva skutočné vystavenie tovaru s planogramom a pomáha zistiť, či je tovar na svojom mieste alebo je potrebné ho presunúť.

Firma môže s jeho pomocou kompetentne organizovať merchandising a zvýšiť tým predaj. Pozrite si viac vo videu.

Výsledok: Analýza vystavenia pomáha obchodníkom pochopiť, či planogram funguje alebo ho bude lepšie zmeniť. Takisto umožňuje posúdiť postavenie spoločnosti a jej konkurentov na trhu.

2. Optimalizácia trasy. Trasy môžete generovať pomocou dát založených na GPS. Mobilná aplikácia pri návrhu trás zohľadňuje dopravné zápchy, otváracie hodiny skladov a predajní, prioritu zákazníkov a dokonca aj dátumy spotreby tovarov.

Výsledok: Manažér alebo supervisor strávi menej času plánovaním trás a merchandiser stihne navštíviť všetky plánované predajne.

3. Elektronické planogramy. Výrobcovia a distribútori prechádzajú na elektronické planogramy s pomocou Goods Checker. V priebehu niekoľkých minút v nich manažér vytvorí planogram s obrázkami pre stovky pozícií. Pre merchandisera je ľahko použiteľný, pretože jasne ukazuje, čo a kde sa má nachádzať. A manažér ho zase vie ľahko zaktualizovať, obrázky jednoducho premiestni metódou drag-and-drop.

Výsledok: Zamestnanci strávia menej času tvorbou a overovaním planogramov a pri práci robia menej chýb.

Automatizácia procesov pomáha rýchlejšie reagovať na trhové zmeny. Vďaka nej manažéri operatívne získavajú informácie o prítomnosti tovaru na pultoch predajní, ale aj o kvalite práce zamestnancov. A to je spoľahlivý základ pre prijímanie správnych manažérskych rozhodnutí. S pomocou automatizácie môžete byť o krok vpred pred konkurenciou a dostať sa tak na prvé miesto v náročnom boji o zákazníka.

Zdroj obrázku: IBA Group

Zdroj: retailmagazin.sk

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?