• CZ
  • SK

Exchange summit 2019 – celosvětová mandatorní eFakturace

Exchange summit 2019 je v Berlíně
 17. 09. 2018

Největší celosvětový event zabývající se aspekty elektronické výměny dokladů (především faktur): EXCHANGE Summit, přivítá letos své návštěvníky 8. a 9. října v Berlíně. Akce svede na jedno místo nespočet expertů a klíčových zaměstnanců odvětví digitalizace obchodních a logistických procesů, elektronické fakturace, elektronické výměny dat, vědců a veřejných činitelů, kteří využijí této platformy pro sdílení informací, získání nových kontaktů či načerpání inspirace z "best practices"; malých, středních i velkých podniků. 

Akceptace elektronické fakturace nyní probíhá velmi rychle a v celosvětovém měřítku. Existuje několik vládních aktivit, které podporují elektronickou fakturaci jako součást digitalizace veřejného sektoru, čímž se zvyšuje rychlost jejího přijetí celosvětově. V mnoha oblastech fungují v reálném čase daňové hlášení a ověřovací modely, které potvrzují důvěryhodnost dokladů. Přední analytik společnosti Billentis Bruno Koch očekává, že alespoň jednou za dva měsíce bude ohlášen nový vládní mandát pro povinnou elektronickou fakturaci.

Vzhledem k tomu, že je na všechny mezinárodní společnosti vyvíjen regulační tlak, je potřeba zodpovědět mnoho otázek. Na summitu budou tyto i další relevantní témata pokryta třemi paralelními liniemi. Diskuse se povedou na nejvyšší úrovni o nejnovějších trendech a novinkách s odborníky, vizionáři a profesionály v oblasti elektronické fakturace, purchase-to-pay, elektronického zadávání veřejných zakázek, financování dodavatelského řetězce a řízení pohledávek.

Atraktivitu celého dvoudenního programu zajišťuje velké množství zajímavých prezentací, interaktivní kulaté stoly, praktické workshopy a zajímavé panelové diskuse.

Součástí je i prezentace předních řešení a služeb, kde je možné zjistit více informací přímo od zasvěcených představitelů společností.

Kompletní program naleznete na webu summitu: https://www.exchange-summit.com/agenda

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?