• CZ
  • SK

Elektronická fakturace mezi daňovou transparentností a efektivitou procesů

 23. 07. 2021

Elektronická fakturace (E-Invoicing) je vyžadována čím dál větším počtem vlád po celém světě. Jednou z hlavních hnacích sil je touha po odstranění mezery v DPH (VAT gap). Pro společnosti to však znamená rostoucí počet různých požadavků a také zvyšující se úsilí o udržení náskoku před křivkou dodržování předpisů. S ohledem na efektivitu procesů potřebují společnosti standardizovanější a harmonizovanější podávání zpráv daňovým úřadům.

V letošním roce se E-Invoicing Exchange Summit zaměří na tento náročný vývoj a nabídne hluboký vhled do:

  • Elektronické fakturace a kontinuálního řízení transakcí v digitálním věku
  • Globálních trendů a požadavků v oblasti elektronické fakturace, elektronického výkaznictví a elektronického auditu
  • Aktualizací ze Srbska, Maďarska, Polska, Chorvatska, Saúdské Arábie, Egypta, Indie, Německa a Francie
  • Požadavků a výzev z pohledu nadnárodních společností a malých a středních podniků

Exchange Summit pro elektronickou fakturaci se bude konat ve Vídni ve dnech 27. až 29. září 2021.

Na této zavedené a globální platformě je odbornému publiku z oblastí e-fakturace, daní, elektronického zadávání veřejných zakázek, financování dodavatelského řetězce a oddělení AR/AP prezentován a společně s ním diskutován nedávný vývoj i budoucí trendy v oblasti nejen elektronické fakturace. Na výstavní ploše se objeví přední průmyslový partneři z oblasti elektronické fakturace, plateb a automatizace procesů.

Podrobný program je k dispozici na www.exchange-summit.com/europe.

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?