• CZ
  • SK

Výsledky studie GfK zjišťující spotřebitelské klima v Evropě ve čtvrtém čtvrtletí 2013

 24. 02. 2014

Evropa se dostává z recese. Ekonomická a příjmová očekávání vzrostla téměř ve všech zemích a koncem roku 2013 byla vyšší než na konci předchozího roku. Ochota nakupovat stále ještě značně kolísá, ale i u ní lze pozorovat mírně vzestupný trend. Toto jsou zjištění studie, kterou uskutečnila GfK a která zkou-mala spotřebitelské klima ve 14 evropských zemích během poslední-ho čtvrtletí roku 2013.

Evropská komise (EK) se dívá do budoucnosti optimisticky. Tento rok se v Evropě opět očekává solidní růst. Přestože EK předpokládá, že celkově bude růst v roce 2013 nulový, pro tento rok predikuje růst o 1,4 procenta a v roce 2015 dokonce ještě vyšší, konkrétně o 1,9 procenta. Mezi jednotlivými členskými státy však existují značné rozdíly. Pobaltské státy, Estonsko, Lotyšsko a Litva očekávají růst mezi 3 a 4 procenty. V členských zemích zasažených krizí, tj. v Řecku, Itálii, Portugalsku a Španělsku, předpovídají bruselští experti pro tento rok jen nevýznamné zlepšení ekonomických výsledků. Kypr a Slovinsko si budou muset dokonce počkat ještě další rok, než se jejich ekonomiky opět dočkají vzestupu.

Rozpočtová konsolidace a strukturální reformy sice připravily cestu pro ekonomické oživení, ale nezaměstnanost ještě nějakou dobu klesat nebude. I průmysl varuje před přílišnými očekáváními. Je pravda, že výroba a počet přijatých objednávek se v říjnu již po čtvrté za sebou zvýšily, ale k oživení zatím dochází jen velmi pomalu. Růst výroby a počtu objednávek je příliš malý na to, aby podniky musely najímat další zaměstnance. EK neočekává v tomto roce v Evropě nebo v eurozóně žádné výrazné snížení nezaměstnanosti. Nezaměstnanost v 18 zemích eurozóny zůstane v roce 2014 pravděpodobně stejná jako v předešlém roce, tedy 12,2 procenta. Na rok 2015 počítá EK s nepatrným snížením nezaměstnanosti na 11,8 procenta.

Tento pozitivní trend se během posledního roku zřetelně odráží na vývoji jednotlivých ukazatelů. Zatímco průměrná hodnota ukazatele ekonomických očekávání v EU činila v prosinci 2012 -42 bodů, v březnu 2013 stoupla na -31,9 bodů a v červnu na -29 bodů. Do září 2013 se tento ukazatel zlepšil o 35 bodů a dosáhl hodnoty +6 bodů, což znamená, že poprvé dosáhl kladné hodnoty. V prosinci tento ukazatel vystoupal na hodnotu +14 bodů.

Příjmová očekávání zaznamenala podobně pozitivní vývoj. Průměrná hodnota tohoto ukazatele byla v prosinci 2012 na úrovni -51 bodů. V březnu a se zvýšila na -42,6 bodů a v červnu na -40 bodů. I tento ukazatel vzrostl významně v září 2013, kdy jeho průměrná hodnota dosáhla -17 bodů. V prosinci se ještě o něco zvýšil a byl na úrovni -12 bodů.

Ochota nakupovat se nezvyšovala tak výrazně jako předchozí ukazatele, ale její průměrné hodnoty nebyly úplně nejnižší. Tento ukazatel byl v prosinci 2012 na úrovni -33 bodů a v březnu 2013 dosáhl hodnoty -28,3 bodu. Do června 2013 se toho moc nezměnilo (-28 bodů), zato zlepšení o 14 bodů ve třetím čtvrtletí bylo znatelné. Tento ukazatel se zlepšil i v prosinci a na konci roku činil -10 bodů.

Česká republika: dobrá předpověď pro rok 2014

Zdá se, že České republice se konečně podařilo překonat recesi, kterou zažívala během posledních dvou let. Přestože se ekonomika ve třetím čtvrtletí 2013 i nadále propadala, od podzimu bylo možné pozorovat první známky oživení. Průmyslová výroba se opět zvedá a exporty začínají růst díky zlepšující se situaci na evropských trzích. To nemění nic na faktu, že Česká republika s velkou pravděpodobností zaznamená za rok 2013 jako celek zhruba jednoprocentní pokles ekonomického výkonu. Prognózy na rok 2014 jsou však celkově dobré. Vláda očekává zvýšení o 1,3 procenta, přičemž EU předpovídá dokonce růst o 1,8 procenta. V příštím roce by podle EU měl růst dosáhnout 2,2 procenta. Důvodem je ekonomické oživení na mezinárodní úrovni a oslabená česká koruna, která prospívá exportu.

Ekonomická očekávání: zlepšují se v celé Evropě

Italská ekonomika v současnosti nemůže nabrat dech jen díky vlastním silám. Nutně potřebuje stimulaci ze strany rostoucí poptávky jinde, což by vedlo k vyššímu exportu. Podle italské vlády však lepším výsledkům exportu brání silné euro. Oslabení kurzu eura by přineslo prospěch exportujícím firmám, protože by mohly své produkty prodávat levněji, aniž by to mělo dopad na jejich zisky. Ministerský předseda Enrico Letta vyzval EU, aby podnikla kroky směrem k řešení silného eura. Spotřebitelé evidentně sdílejí stejný názor, nebo aspoň neočekávají ani okamžité, ani dlouhodobější oživení ekonomiky. Ukazatel ekonomických očekávání je nyní na úrovni -38,4 bodu.

Pro Španělsko se ukazuje světlo na konci tunelu. Po dvou letech recese zaznamenává ekonomika ve třetím čtvrtletí poprvé mírný růst. Experti předpovídají pro tento rok zvýšení přibližně o 0,5 procent s tím, že v roce 2015 by to mělo být 1,7 procenta. Banky se stabilizovaly a poprvé po letech se snížila nezaměstnanost, byť jen nepatrně. Díky všem těmto pozitivním signálům se zvyšuje důvěra španělských spotřebitelů ve zlepšení ekonomiky. Ukazatel ekonomických očekávání dosahuje v současné době 7 bodů a pohybuje se tudíž v kladné oblasti, což signalizuje růst. Od května loňského roku, kdy dosáhl nejnižší hodnoty, dochází k jeho rychlému růstu a celkově se zvýšil o 45 bodů.

Objevuje se stále více faktorů, které ukazují na to, že ekonomika se letos opět zvedne i v České republice. Přestože se rok 2013 ještě vyznačoval recesí, jež trvala celkem dva roky, spotřebitelé zjevně očekávají ekonomický rozvoj. Předpovědi, že ekonomika se v letošním roce konečně zlepší a zaznamená silný růst, byly evidentně důvěryhodné. Ukazatel ekonomických očekávání je nyní na úrovni 8,6 bodu. V období od ledna 2012, kdy byla nejnižší za poslední roky, do listopadu 2013 jeho hodnota velmi rychle stoupla zhruba o 60 bodů. Nyní dosahuje nejvyšší hodnoty od prosince 2009.

Příjmová očekávání: postupný vzestup

Řecká ekonomika na konci roku 2013 stále ještě bojovala se silnou recesí, i když pokles ekonomického výkonu stabilně slábl. Experti očekávají, že v letošním roce bude poprvé zaznamenán návrat k mírně pozitivnímu růstu. Nezaměstnanost je stále mimořádně vysoká a dosahuje více než 27 procent. Řekové postupně spotřebovávají své úspory a hledí do nejisté budoucnosti. Přesto však pomalu, ale neustále roste naděje na zvýšení platů. To lze přičíst dvěma faktorům: EU finančně podporuje výstavbu čtyř hlavních dálnic v zemi. Tento projekt by měl vytvořit 6000 nových pracovních míst a rovněž by měl zvýšit konkurenceschopnost regionu, ve kterém se dálnice budují. Za druhé, Řekové doufají, že turistická sezóna bude stejně dobrá jako ta loňská, a že aspoň na několik měsíců vytvoří další pracovní místa a zajistí lidem příjmy. Ukazatel příjmových očekávání dosahuje nyní -33,1 bodu, což je od února 2010 jeho nejvyšší hodnota.

Portugalsko má letos v plánu obejít se bez záchranného balíku EU. Zdá se, že ekonomika se z recese vymaňuje. Na rok 2014 předpovídá EK růst o 0,8 procenta. Když však dojde na příjmová očekávání, jsou spotřebitelé pochopitelně velmi opatrní. Vláda se vydala na cestu velmi tvrdých úspor a mzdy i nadále klesají. Přesto však se objevují pozitivní zprávy, které portu-galské spotřebitele stále více přesvědčují, že oživení, jež přinese i zvýšení platů, je už blízko. Ukazatel příjmových očekávání během dvou posledních let rostl a v prosinci 2013 dosáhl -23 bodů, což je nejvyšší hodnota od září 2010. Tato hodnota je mimořádně nízká a jasně ukazuje, že i když platy v nejbližších měsících neporostou, trend je jednoznačně rostoucí.

Slovenská ekonomika doufá, že letos jí přinese prospěch hlavně nejbližší zahraniční obchodní partner – Německo, a že díky tomu dosáhne značného růstu. Slovenská národní banka předpovídá, že inflace a především ceny zůstanou nízké. Koncem roku 2013 došlo k překvapivému snížení cen potravin a energií. Spotřebitelům tak zůstanou v peněženkách nějaké peníze navíc i díky nynějšímu zvýšení platů. Navíc vláda zvýšila minimální mzdu o 14 euro na 352 euro měsíčně. Díky těmto pozitivním signálům se spotřebitelé začínají dívat do budoucnosti s větším optimismem. Ukazatel příjmových očekávání se ještě zvýšil ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 a nyní dosahuje 21,5 bodu. Je to nejvyšší hodnota od dubna 2010 a oproti předešlému roku znamená zlepšení téměř o 23 bodů.

Ve Francii ekonomika i daňové příjmy kolabují. Podle expertů je změna kursu možná jedině tehdy, jestliže vláda provede radikální reformy v ekonomické i daňové politice. Doposud se jen pokoušela ucpávat díry v rozpočtu pomocí zvyšování daní. Dopad těchto opatření na příjmová očekávání spotřebitelů byl rozhodně negativní. Přestože tento ukazatel v polovině roku vzrostl přibližně o 16 bodů, zůstává nadále na velmi nízké úrovni kolem -40 bodů.

Ochota nakupovat: vysoká nezaměstnanost brání jejímu rychlému zvýšení

Přestože ekonomika v Nizozemí postupně překonává recesi, nemá to ještě vliv na chuť spotřebitelů nakupovat. Částečně je to díky tomu, že spotřebi-telé se stále potýkají s posledním snížením mezd z loňského roku a s dopady zmíněné recese. Pořád ještě musí do svých peněženek sahat velmi opatrně. Situace na trhu práce se také zatím nelepší a nezaměstna-nost dosahuje 6,9 procenta. Tento vývoj se odráží i na ochotě nakupovat a na jejím ukazateli. V současné době představuje -20,8 bodu.

Bez ohledu na to, že Rumunsko zaznamenává během několika posledních let růst, patří stále k nejchudším zemím v Evropě, i když jeho úroveň se postupně pomalu zvedá. Potvrzují to rovněž např. i údaje o kupní síle. Podle GfK činila kupní síla na hlavu v roce 2013 průměrně 3,491 euro. To se rovná pouze 27,1 procenta evropského průměru. Naděje rumun-ských spotřebitelů, že v nadcházejících měsících jim zbude víc peněz na větší nákupy, taktéž roste. I když je ukazatel ochoty nakupovat na jasně negativní na úrovni -12,1 bodu, trend na konci roku směřoval jednoznačně nahoru.

V Rakousku jsou v důsledku snah o rozpočtovou konsolidaci, a do určité míry i v důsledku vysoké soukromé zadluženosti, problémy se soukromou spotřebou, investicemi i dostupností úvěrů. Tento vývoj jasně potvrzuje i to, že v roce 2013 ochota nakupovat silně kolísala. Její ukazatel byl v prosinci na úrovni 7,8 bodu, což je o něco níže než v lednu, kdy dosáhl 9,1 bodu. Experti však předpovídají, že společně s tím, jak během letošního roku poroste ekonomika, bude se zlepšovat i spotřební nálada.

Zdroj: TZ GFK

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?