• CZ
  • SK

Pravidla pro přiřazování GTIN (2. díl): Varianty produktu dle cílového trhu, obal produktu

 07. 07. 2011

V minulých 2 dílech seriálu Pravidla pro přiřazování GTIN jsme se zaměřili na vysvětlení pojmu GTIN a pravidla při změnách ve složení, obsahu a funkčnosti produktu. Pojďme se nyní blíže podívat na přiřazování GTIN u nových variant produktu podle cílového trhu a u změn obalu nebo obalového materiálu.  I tento díl seriálu připravila společnost GS1 Czech republic, která pro problematiku přiřazování GTIN připravuje také odborné školení.

Varianty produktu podle cílového trhu

Nová jazyková mutace

GTIN - Nová jazyková mutaceNaznačenou situaci simuluje stav, kdy nadnárodní výrobce vyrábí identický produkt určený pro různé trhy vždy v provedení odpovídající jazykové mutace. Pro efektivní expedici je nutno tyto produkty umět rozlišit na úrovni obchodní jednotky.

Verdikt: Přiřazení nového GTIN obchodní jednotce je nutné.

Přidání dalšího jazyka

GTIN - Přidání dalšího jazykaPokud je například z legislativních, marketingových aj. důvodů přidána k již existujícím jazykovým variantám další mutace, existující trh není nijak ovlivněn, zákazník není dezorientován ani nemůže být uveden v omyl.

Verdikt: Přiřazení nového GTIN není nutné na žádné úrovni hierarchie balení.

Vícejazyčný obal bez možnosti záměny trhu

GTIN - Vícejazyčný obalDalší reálnou jazykovou variantou je paralelní existence několika verzí produktu, popsaného různými kombinacemi jazyků, které nejsou zaměnitelné na různých trzích.

Verdikt: Standardní balení se stabilními kombinacemi značení, tj. skupinami jazyků určenými pro různé trhy musí být vybaveno samostatnými GTIN v celé hierarchii balení.

Obal

Výrazná změna obalu

GTIN - Výrazná změna obaluJe definována jako obměna obalu přesahující rozsah 20 %, a to v jakémkoli rozměrovém parametru, v jakékoli ose, hrubé hmotnosti apod. V žádném případě se však tato změna netýká čisté hmotnosti produktu. Uvedená 20% hranice byla dohodnuta jako kompromis mezi potřebami a reálnými možnostmi výrobců a jejich obchodních partnerů. Překročení této hranice obvykle předznamenává změny v  logistice, úpravy softwaru, změny v  plánování prodejního prostoru apod.

Verdikt: Nové GTIN je vyžadováno v celé hierarchii balení.

Změna obalového materiálu

Příkladem obdobných změn může být přechod od plastové lahve vyrobené na bázi HDPE k materiálu PET z důvodu řešení požadavku na výrazné zlepšení bariérových vlastností obalu. Při zachování původního objemu a při případné realizaci pouze minimálních změn rozměrů nedochází ke změnám v umístění výrobku v maloobchodním regálu, nedochází ani k odchylkám v logistickém řetězci. Podobným případem je drobná úprava skupinového balení představovaná např. optimalizací obalového materiálu nebo záměna jeho dodavatele.

Verdikt: GTIN na všech úrovních balení zůstávají zachována.

Systémy na ochranu proti krádeži

GTIN - Systémy na ochranu proti krádežiEAS, Electronic Article Surveillance, jsou stále častěji uplatňované systémy zejména pro obchodní balení dražších produktů. Dodávky chráněné a bez ochrany musí být rozlišitelné v distribučních centrech. Možnost uplatnění různých druhů EAS však nemá žádný vliv na jednotlivá spotřebitelská balení. Deklarace uváděné na obalech ani informace předkládané zákazníkovi nejsou měněny.

Verdikt: GTIN spotřebitelské jednotky zůstává beze změny. Je přiřazován nový GTIN jednotkám obchodním.

Přidaná certifikační značka

Jedná se kupříkladu o symbol kvality, deklarující shodu se stanovenými kritérii, dodatečně vkládané logo či doplňující text. Nemožnost rozlišit výrobky takto označené může mít zásadní význam pro umístění těchto výrobků na některých trzích. V některých oblastech (např. zdravotnictví) může mít použití těchto značek zcela zásadní dopad na splnění závazných regulačních opatření.

Verdikt: GTIN musí být nové v celé hierarchii balení.

Na co se můžete těšit v dalším díle?

Ve třetím díle seriálu se budeme věnovat další samostatné kategorii, konkrétně se zaměříme na akce na podporu

prodeje, které se dnes vyskytují poměrně často. Pravidla pro přiřazování GTIN poskytnou odpovědi, u kterých sales promotion má dojít ke změně GTIN a u kterých nikoliv.

Autor: Ing. Michal Bílý
Obchodní ředitel GS1 Czech Republic

Související odkazy:

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?