• CZ
  • SK

OBI na špici elektronické komunikace v DIY segmentu

 26. 07. 2011

Společnost OBI Česká republika zavedla elektronickou výměnu dat (EDI) se svými dodavateli před 6 lety. Nyní prostřednictvím EDI objednává své zboží u 95% dodavatelů a od 70% přijímá elektronické faktury ve strukturované podobě. V oblasti DIY jsou tato čísla jedna z nejlepších a OBI díky nim dosahuje vysoké efektivity a nákladových úspor v obchodních procesech.

Posílání objednávek dodavatelům elektronicky, prostřednictvím EDI zprávy ORDERS, je zpravidla prvním krokem, při spouštění elektronické výměny dat. Ne jinak tomu bylo v případě OBI, které s elektronickými objednávkami začalo už v roce 2005. Po objednávkách, přišly na řadu elektronické faktury (EDI zpráva INVOIC), jejichž likvidace je několikanásobně levnější a rychlejší než v případě papírového daňového dokladu.

Zpětná vazba o zpracování faktur pro dodavatele

Horkou novinkou v elektronické komunikaci OBI je zavedení kontrolní zprávy APERAK, pomocí které mají dodavatelé potvrzení, zda systém OBI přijal jejich fakturu ke zpracování. Jako jediný řetězec v segmentu DIY, tak OBI poskytuje dodavatelům cennou zpětnou vazbu o průběhu fakturace.

Prověřený způsob důvěryhodné archivace elektronických dokladů

Ruku v ruce s výměnou dokladů jde také jejich archivace. Nejenže se elektronické doklady snadněji vyměňují, spoustu výhod přináší také jejich archivace v elektronické podobě. Především je to úspora místa na jinak potřebný archiv a snadnější dohledávání dokladů. Výhody jsou tím patrnější, čím je objem dokladů větší. A v případě OBI nejde o žádná malá čísla, vždyť jen v České republice OBI zpracuje měsíčně v průměru 32 tisíc faktur.

Elektronickou výměnu dat, včetně důvěryhodné archivace pro OBI Českou republiku zajišťuje od roku 2010 společnost CCV Informační systémy, která je v současnosti největším poskytovatelem EDI služeb v oblasti maloobchodu.  Řešení CCV pro důvěryhodnou archivaci je auditováno přední auditorskou společnosti KPMG.  OBI Česká republika tak má stabilního a spolehlivého partnera, se kterým chystá další rozšíření elektronické komunikace.

Chystá se zavedení elektronických dodacích listů

Koncem roku se plánuje zavedení elektronické výměny dodacích listů prostřednictvím zprávy DESADV.  Prostřednictvím této zprávy specifikují dodavatelé podrobnosti o dodávaném zboží, ještě před samotnou dodávkou. OBI se tak bude moci včas připravit na fyzickou přejímku zboží, provést ji rychleji a snáze odhalit případné nesrovnalosti. Tímto krokem se zařadí mezi řetězce jako Makro, Tesco nebo např. Globus, které již DESADV používají.

Pro případy, kdy chce OBI dodavateli vrátit zboží (poškozené zboží, zboží k opravě apod.), se připravuje zavedení tzv. vratky, která zároveň slouží jako podklad pro následné dobropisování. Zprávu RETANN, která se pro vratku používá, v nedávné době zavedla v České republice také společnost AHOLD.

Působnost v ECR

Kromě rozšiřování elektronické komunikace a zapojování nových dodavatelů je OBI ČR členem Česko-Slovenské iniciativy ECR (Effective Consumer Response), která je společnou aktivitou obchodních řetězců, výrobců a dodavatelů. Tato iniciativa si klade za cíl optimalizovat procesy v  odvětví obchodu a logistiky a dosáhnout tak vyšší efektivity a transparentnosti dodavatelského řetězce. OBI se tímto krokem zařadilo mezi společnosti jako AHOLD, Globus, Henkel, Nestlé a další významné subjekty z řad českého retailu, se kterými má možnost spolupracovat v rámci celé řady pracovních skupin ECR.

OBI Česká republika v současné době patří mezi DIY řetězce, které mají nejvíce propracovanou elektronickou komunikaci s dodavateli, což jen potvrzuje její postavení leadera na trhu. Zaváděním nových EDI zpráv se zároveň začíná přibližovat největším hráčům moderního trhu, jako Ahold, Globus, Makro nebo Tesco, kteří jsou na českém trhu s EDI komunikací nejdál.

-red-

Související články:

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?