• CZ
  • SK

IT po deseti letech: Spolehlivost, rychlost a přesnost

 16. 08. 2010

Časopis Systémy Logistiky, který bilancoval deset let od svého založení, zveřejnil při této příležitosti článek mapující vliv informačních a komunikačních technologií na oblast logistiky spolu s uvedením klíčových historických mylníků a novodobých trendů. Přepis toho, jak  vidí nejpodstatnější změny, vám nyní přinášíme.

***

Vývoj informačních a komunikačních technologií používaných v logistice prošel za uplynulých deset let mimořádným vývojem. V samotné logistice je považován za nejvýznamnější faktor, který zefektivnil logistické procesy. V praxi se díky vývoji v IT zvýšila například spolehlivost z hlediska kompletnosti zbotí, ale také včasnost dojezdů na místo určení. Zvlášť v období krize uživatelé sofistikovaných IT řešení ocenili možnost optimalizace nastavených procesů a překonání ekonomické recese.

Za posledních deset let došlo k masové implementaci IT řešení pro logistiku, což významně zvýšilo její produktivitu, rychlost a přesnost. Z pohledu aplikací ve výrobní logistice, skladování a distribuci rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) umožnil podle Josefa Černého, vedoucího oddělení logistických aplikací společnosti ICZ, dosáhnout podstatně vyšší synchronizace materiálových a informačních toků v rámci logistického řetězce. „Vývoj v informačních a komunikačních technologiích zajistil plynulý tok informací z místa na místo a umožnil přejít z agendově zaměřených aplikací k systémům orientovaným procesně.“

Dekáda přinesla plošné nasazení čárových kódů pro identifikaci

K těmto vymoženostem přispěl především rozvoj mobilní komunikace neboli lokální a globální bezdrátové sítě a jim odpovídajících mobilních koncových zařízení. Dalším faktorem umožňujícím uvedený rozvoj bylo plošné nasazení čárových kódů pro identifikaci materiálových objektů a automatizaci sběru dat z logistických procesů. Určitě bychom neměli zapomenout zmínit využití vývojových nástrojů umožňujících tvorbu vícevrstvých aplikací, které jsou provozovatelné jak v intranetovém, tak v internetovém prostředí. „Za další faktor pokládám pokrok ve standardizaci datového obsahu a prostředků pro integraci informačních systémů založených na principu vzájemného poskytování služeb,“ doplňuje Josef Černý. Výsledkem podle něho je, že ICT jsou dnes obecně považovány za kritický faktor udržení a dalšího rozvoje konkurenceschopnosti a od jejich implementace je očekáváno nejen vrácení vynaložených investic, ale především zásadní přínosy v různých oblastech pro firmu a její zákazníky.

Bez globálních standardů to v budoucnu nepůjde

V souvislosti s požíváním ICT bychom neměli zapomenout zmínit nasazení globálních standardů, které zaručují globálně akceptované postupy pro identifikaci produktů a služeb. Jedním z nich je systém GS1, který v posledních deseti letech zaznamenal významný nárůst počtu aplikací. „Základním benefitem těchto aplikací je okamžité zvýšení efektivity zejména v distribučních centrech, snížení chybovosti, zpřesnění dodávek a časové aspekty zejména v kombinaci se standardní EDI komunikací na bázi EANCOM či GS1 XML,“ vyjmenovává výhody systému Pavla Cihlářová, ředitelka společnosti GS1 Czech Republic.

V logistice se očekává masivní využívání RFID technologie

V blízké budoucnosti budeme podle Pavly Cihlářové svědky rychlého rozšíření 2D kódů a v oblasti logistiky především masivního využívání RFID technologie, která by se měla stát ve spojení se standardem EPC dalším krokem ke zvyšování efektivity globálního logistického řetězce.

Milníky dekády:

  • Vývoj v IT zvýšil spolehlivost v kompletnosti zboží, ale také včasnost dojezdů.
  • Mobilní komunikace zajistila plynulý tok informací z místa na místo.
  • Poslední desetiletí znamená pokrok ve standardizaci datového obsahu a prostředků pro integraci informačních systémů.
  • Do budoucna se v oblasti logistiky očekává masivní využívání RFID technologie.

Zdroj: Časopis Systémy Logistiky. Autor: Adriana Weberová.

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?