Služby fintech se stávají samozřejmostí

 20. 05. 2020

Zkratka fintech v sobě nese spojení inovativních finančních technologií a služeb, které celosvětově upoutaly spotřebitele a stávají se jejich standardem. Definice oboru fintech však potřebuje přehodnotit, neboť vzrůstá počet uživatelů – podniků.

K tomuto zjištění dospěli analytici společnosti Ernst & Young (EY) ve třetím vydání zprávy Global FinTech Adoption Index. Podniky působící v oboru fintech v této souvislosti definují jako organizace, které kombinují inovativní obchodní modely a technologie za účelem vzniku, zdokonalení anebo zásadní proměny finanční služby.

Před čtyřmi roky analytici EY došli k závěru, že obor inovativních finančních technologií přestal být pouhým módním termínem a potenciálně slibným směrem dalšího vývoje v segmentu finančních služeb. Předloni, v rámci přípravy druhého vydání zprávy Global FinTech Adoption Index, již rozpoznali první známky masového šíření nových typů produktů.

V loňské studii vyzpovídali přes 27 tisíc respondentů z 27 zemí. Nezjišťovali pouze míru rozšíření a využití služeb fintech, ale zaměřili se i na související změny v celém odvětví. A ty rozhodně nelze opomíjet. Inovativní nasazení moderních technologií zpřístupnilo finanční služby jednotlivcům i podnikům. Ne že by pro ně byly v minulosti nedostupné, ale rozvoj fintech realizaci transakcí a operací zefektivnil, často zlevnil a rozhodně zjednodušil.

Konzultanti společnosti EY tvrdí, že podniky z oboru fintech již dnes nelze pokládat jen za narušitele tradiční podoby finančního byznysu. V posledních letech se vyvinuly v plnohodnotné konkurenty, kteří průběžně rozšiřují oblast svého geografického působení. Na jejich nepřehlédnutelný vstup do odvětví zareago­vali také tradiční hráči.
Mnoho finančních inkumbentů, zejména z řad bank a pojišťoven, začalo nabízet vlastní inovativní finanční služby. Objevuje se tedy otázka, co je dnes vlastně fintech. A situaci, nejen z hlediska metodiky a terminologie, komplikuje také nárůst počtu vztahů a vazeb ve finančních ekosystémech. Do nich se zapojují nejen inkumbenti a poskytovatelé služeb fintech, ale i subjekty z různých dalších oborů. Tradiční bilaterální smluvní vztahy v novém prostředí hrají menší roli.

Inovace na poli finančních služeb ale nesměřují pouze na koncovou klientelu, konkrétně na fyzické osoby. Kromě spotřebitelského segmentu rozpoznali poskytovatelé fintech řešení nemalý potenciál také u malých a středně velkých podniků. Jejich potřeby se liší od korporací, stejně jako od domácností. Využití specifických služeb fintech ze strany segmentu SMB postupně narůstá.

Přečíst celý článek.


Zdroj: businessworld.cz

Související články

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?