• CZ
  • SK

Rossmann startuje EDI komunikaci

 10. 03. 2010

Po první testovací elektronické objednávce (ORDERS), kterou společnost ROSSMANN, spol. s r.o. odeslala v průběhu ledna 2010, začíná naostro využívat elektronickou komunikaci se svými dodavateli. 

Přidává se tak k již poměrně velké skupině obchodních řetězců, kde elektronická výměna dokumentů (EDI) funguje. ROSSMANN patří mezi největší drogistické řetězce působící v České republice, kde má více než 110 prodejen a zaměstnává více než 650 lidí.

Technologická úskalí projektu EDI

Společnost ROSSMANN měla k dispozici EDI řešení již téměř rok, pro jeho úspěšné zprovoznění bylo však nutné vyřešit rozhraní mezi podnikovým systémem, kde jsou obchodní doklady zpracovávány, a samotným EDI řešením, které se stará o převedení dokladu do požadovaného formátu, dle platných norem a zajišťuje přenos zpráv, tedy komunikaci.

Integrace mezi podnikovým informačním systémem a EDI řešením byla vyřešena pomocí XML souborů, které informační systém generuje k jednotlivým dokladům a ty následně přebírá poskytovatel EDI služeb, který řeší dále překlad XML do formátu odpovídajícímu mezinárodním normám a zasílá EDI zprávy dodavatelům. Celý postup funguje samozřejmě i obráceně při přijímání dokladů.

Využívané typy EDI zpráv

Prvním typem zprávy, kterou se ROSSMANN rozhodl zprovoznit bylo objednávka ORDERS, která již nyní běží v ostrém provozu a může být dodavateli běžně využívána. Společnost využívá ke komunikaci zprávu ORDERS ve verzi D.96A dle českého subsetu mezinárodní normy EDIFACT.

V testovacím provozu je momentálně zpráva typu INVOIC – tedy faktura, kterou společnost testuje s vybraným dodavatelem a připravuje její brzké spuštění do ostrého provozu – opět ve verzi D.96A českého subsetu normy EDIFACT.

Jaké byly hlavní důvody pro zprovoznění EDI?

Ve většině případů jsou právě obchodní řetězce hlavními iniciátory elektronické výměny dat s dodavateli, které si tímto chtějí šáhnout na výhody, které jim elektronická komunikace je schopna poskytnout.

V případě společnosti ROSSMANN byl iniciátorem spuštění EDI jeden z významných dodavatelů, který již EDI komunikaci využíval a měl zájem o zasílání objednávek elektronickou formou i se společností ROSSMANN.

Zejména díky pružnější vzájemné komunikaci a úbytku administrativní práce se společnost ROSSMANN rozhodla pro elektronickou komunikaci, kde zároveň vidí další významný potenciál ke zvýšení efektivity a úspoře nákladů, a to v zavedení zprávy INVOIC (faktura) a v zapojování dalších dodavatelů do elektronické výměny dat.

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?