• CZ
  • SK

Report z konferenčního setkání na téma podnikových řešení a možností jejich financování

 02. 02. 2010

Na setkání pořádaném společnostmi CCV Informační systémy a Microsoft měli zástupci podniků možnost získat informace o podnikových IT řešeních  a možnostech jejich financování. Probírána byla témata oborových řešeních ERP, systémů pro řízení skladu (WMS), elektronické výměny dat (EDI), řízení vztahů se zákazníky (CRM) a manažerských informačních systémů (business intelligence).

EDI 2.0

Téma elektronické komunikace si vzal na mušku David Reichel ze společnosti CCV Informační systémy. Prezentoval aktuální pojetí elektronické výměny dat, pro které zvolil význačný název EDI 2.0.

Obsahem jeho prezentace bylo srovnání tradičního pojetí EDI a nových technologií elektronické komunikace. Zatímco tradiční EDI je vnímáno jako složitá a nákladná technologie, řešení EDI ORION 2.0 společnosti CCV naopak vyniká jednoduchostí, snadnou implementací a dostupným provozem, kdy uživatel nemusí řešit různé druhy formátů a rozdílné typy komunikace.

Podle Davida Reichela toto řešení mění zažité paradigma, kdy společnost platí EDI poskytovateli za odeslání každé zprávy. Samotná komunikace začíná hrát v cenách marginální roli. Základem služby je zpracování dat, využití znalostí a garantované technologie.

Klíčovou výhodou pro uživatele EDI řešení je, že nemusí řešit EDI standardy ani komunikační cesty, případně certifikované softwary. Řešení celé této problematiky je přeneseno mimo samotný podnik, který tím může realizovat značnou úsporu nákladů.

Nejen EDI, ale komplexní elektronická komunikace

Potřeby podniků v oblasti elektronické komunikace však nejsou spojeny pouze s elektronickou výměnou dat. Podnik musí v současné době být schopen např. využívat datových schránek (ISDS) nebo může chtít realizovat úspory nákladů, zlepšení efektivity a cashflow prostřednictvím zavedení elektronické fakturace. David Reichel ukázal účastníkům semináře, že všechny tyto oblasti lze pokrýt pomocí jediného řešení EDI ORION 2.0.

Zajímavé informace z oblasti EDI zazněly při zpracování obchodního případu, kdy dochází k vzájemnému spojení a porovnání dokladů – přesněji objednávky, avíza dodávky a příjemky.

Jak financovat IT řešení ukázal Tomáš Palko

Tomáš Palko ze společnosti Microsoft prezentoval účastníkům semináře možnosti získání dotací na základě aktuální výzvy dotačních programů ICT v podnicích a EDUCA. Ukázal, na co všechno a v jaké výši lze dotaci získat. Zástupci podnikové sféry se měli možnost dozvědět jakým způsobem připravit projekt, tak aby splnil kritéria pro získání dotace.

Superkancelář na závěr

V závěru semináře provedl Drahoš Dvořák z Microsoftu účastníky tzv. Superkanceláří, kde měli možnost vidět, jak vypadá řešení Unified Communications v praxi. Efektivní využití jednotlivých komunikačních nástrojů a jejich vzájemného propojení demonstroval živě přímo před očima účastníků.

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?