• CZ
  • SK

Rating společností je proměnlivý. Roger zpřístupnil databázi na ověření finančního zdraví obchodních partnerů

 05. 05. 2021

Fintech Roger zpřístupnil databázi hodnocení finančního zdraví. Od začátku března tak zpřístupnil největší bezplatnou databázi s hodnocení více než 400 tisíc českých firem. Na základe komplexního riskového modelu a dat ze stovek tisíc účetních závěrek je možné ověřit rating jakékoliv české společnosti a předcházet riziku při obchodování s těmito partnery. Na dobré hodnocení firem se nelze spoléhat, pokud je starší než několik měsíců. Vyplývá to z dat, které také ukazují, že v aktuální krizi se rating společností hýbe velmi dynamicky.  

Na základě reportu ze služby Roger Ověření si každý zkontroluje finanční zdraví firmy a může se tak lépe rozhodnout například komu poskytnout fakturu na splatnost a komu naopak vystavit fakturu zálohovou. Je zohledňována mimo jiné hlavní činnost dané společnosti a její zaúvěrovanost, která dokáže poměrně jasně předpovědět budoucí vývoj hospodaření firmy. 

,,V našem interním systému měly firmy z mnoha odvětví dlouhodobě stabilní hodnocení, neboli rating. Ovšem pokud se teď společnost zabývá například činnostmi cestovních agentur či poskytuje ubytování, došlo v reakci na situaci v posledním roce ke zhoršení jejího ratingu o stupeň až dva, v průměru z hodnoty BBB na BB až B,” vysvětlil riskový expert Adam Bursík. 

Stejně jsou na tom eventové firmy, tam se průměrný rating pohybuje kolem hodnoty B, a hotelnictví a gastronomie s ratingem klesajícím na skóre označený CCC. Naopak u některých společností došlo ke zlepšení hodnocení až na hodnotu AA nebo A vzhledem k aktuální situaci, jsou to podnikatelé z oboru IT, zdravotní péče nebo výrobci farmaceutických přípravků

Škála ratingu je poměrně jednoduchá a zároveň dynamická. Mění se v čase v závislosti na aktuální situaci a začíná na nejvyšší hodnotě AAA. Toto hodnocení připadá pouze finančně nejsilnějším a nejvýkonnějším společnostem, u kterých nehrozí takřka žádné kreditní riziko a pravděpodobnost, že by nedostály svým závazkům, se blíží nule. Nejnižší hodnota C značí nejrizikovější podnik, který vykazuje známky vysokého rizika úpadku a platební neschopnosti. Je u něj tedy pravděpodobné, že nebude schopný dostát svým závazkům. 

Služba Roger Ověření je veřejně dostupná nejen zdarma  na webu, ale lze ji také prostřednictvím API rozhraní implementovat do různých systémů třetích stran a celý proces ověřování tak podstatně zrychlit a zjednodušit. Součástí je také okamžité informování o možnosti zkrátit splatnost faktur vystavených za ověřovanou firmou. Během následujících několika týdnů přibyde sektorové srovnání podniků. Jak si firma vede ve srovnání se svou konkurencí je zásadní ukazatel její důvěryhodnosti. 

Kde se tak podrobná data vzala?

Fintech už více než sedm let své existence sbírá kreditní data o firmách pro své interní účely řízení rizik. ,,Neustále vylepšujeme a kalibrujeme náš riskový model. Protože se nám podařilo získat obrovské množství všech dostupných aktuálních dat, přimíchali jsme do toho naše riskové know-how a vznikla největší bezplatná databáze ekonomických ukazatelů firem v Česku,” představil službu CEO Adam Šoukal. 

Činnost Rogera je založena na nízkém riziku investic a prospívajících firmách, proto se tímto způsobem snaží maximálně vyhnout kreditnímu riziku klientů. Jednoduše tomu, aby bylo co nejméně faktur po splatnosti. V době aktuální pandemické krize nabývá tato potřeba na důležitosti. 

Spuštění Roger Ověření nebylo plánováno náhodně. Platební instituce vnímá, že firmy potřebují v probíhající ekonomické nestabilitě všechny možné formy podpory při běžném chodu jejich byznysu. Podnikatelé se zadlužují a o zkracování splatností faktur je stále vyšší zájem, protože udržet teď provozní finance zdravé a v dostatečné výši není lehké. Bezplatná databáze zhodnocených ekonomických ukazatelů českých podniků přichází právě včas a potvrzuje to i počet využití v tomto roce – 2790, minulý rok bylo Roger Ověření využito v porovnání jen v 1965 případech.

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?