• CZ
  • SK

Provideři se zaměřují na národní subsety EDI

 20. 07. 2011

Již v dubnových dnech vznikla na půdě organizace GS1 Czech Republic pracovní skupina složená z EDI providerů s oficiálním názvem WG GS1 EDI. Po úvodní schůzce, na které byl odsouhlasen způsob a četnost pravidelných setkání a možnosti operativního řešení problémů, se v červnu usktučnilo další setkání členů pracovní skupiny.

Delší absenci fungování podobné skupiny k elektronické výměně dat v posledních letech vynahrazovala pracovní činnost iniciativy ECR. Nyní se obě uskupení mohou v činnosti vhodně doplňovat, protože také do ECR v nedávne době vstoupili přední poskytovatelé EDI služeb.

Jedním z prvních počinů pracovní skupiny v rámci GS1 byla revize nejčastěji používaných subsetů na českém trhu. Tyto subsety (implementační příručky) EDI zpráv jsou uveřejněny na extranetu GS1 Czech Republic.

Co je tzv. národní subset?

Společnou řeč EDI komunikace zajišťuje společný mezinárodní standard EDIFACT, který je v rámci jednotlivých oborů uplatňován dílčími normami. Pro oblast retailu se jedná o normu EANCOM, kterou celosvětově spravuje organizace GS1. Pro potřeby jednotlivých států, které mohou mít vzhledem k různé legislativě i různé požadavky na jednotlivé EDI zprávy, jsou vydávány tzv. národní subsety, což jsou implementační příručky, které normu EANCOM upravují pro potřeby konkrétního státu a jemu „na míru“ definují specifikace jednotlivých EDI zpráv.

Pracovní skupina je složena z vybraných poskytovatelů EDI komunikace. Jsou to právě EDI provideři, kteří zajišťující zejména v oblasti standardu GS1 EANCOM® nezastupitelnou přidanou hodnotu v podobě konverze interních dat do standardních formátů, garance vysokého zabezpečení dat, archivace, certifikace a poradenství.

Na červnovém setkání se členové pracovní skupiny shodli, že se v rámci národních subsetů zaměří na verzi 01B, ke které budou pravidelně shromažďovat připomínky a zapracovávat je. Nové verze národních subsetů pak pracovní skupina plánuje jednou ročně publikovat na extranetu společnosti GS1 Czech Republic.

-red-

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?