• CZ
  • SK

Henkel a Ahold spouštějí pilotní projekt elektronických dodacích listů s identifikací palet přes SSCC kódy

 15. 06. 2011

Společnost Henkel je celosvětově předním dodavatelem spotřebního zboží v kategoriích pracích a čisticích prostředků, kosmetiky a lepidel. Zároveň se jedná o společnost, která patří v České republice mezi průkopníky v oblasti elektronické výměny dat (EDI) a lze ji zařadit do úzké skupiny dodavatelů, kteří udávají směr, jakým se u nás elektronická B2B komunikace používá a bude vyvíjet v budoucnu. Nejinak je tomu i nyní, protože je to právě společnost Henkel, která jako první spouští se společností AHOLD Česká republika, pilotní projekt výměny elektronických avíz o dodání zboží (DESADV) s identifikací palet pomocí tzv. SSCC kódu.

Společnost Ahold, pro kterou je zvýšení automatizace a rozvoj elektronické výměny dat prioritou, již dříve informovala o blížícím se zavedení zprávy DESADV. Spolu s benefity, které navíc přinese využití SSCC kódu, byla domluva na pilotáži se společností Henkel očekávaným a logickým krokem.

Co je to SSCC kód a k čemu je dobrý?

SSCC (Serial Shipping Container Code) představuje 18-timístné číslo pro identifikaci logistické jednotky. SSCC číslo je „zaneseno“ do čárového kódu, typu GS1-128 (dříve EAN-128), ze kterého jej lze snímačem jednoduše načíst. Slouží k identifikaci konkrétní logistické jednotky při manipulaci a průchodu zboží dodavatelským řetězcem.

Využití SSCC kódů představuje jak usnadnění při vychystávání a dodávce

zboží, tak zrychlení při příjmu a naskladnění, kdy je najednou převzata

celá logistická jednotka (např. paleta) bez nutnosti jejího rozbalení,

neboť její obsah je načítán z elektronického dodacího listu podle SSCC

kódu.





Multilaterální projekt prospěšný pro všechny strany

Logistické procesy pro společnost Henkel zabezpečuje její logistický operátor, kterým je společnost DHL Supply Chain. DHL má pro Henkel vyčleněný de facto samostatný sklad s celkovou kapacitou 22 tisíc paletových míst a s Henkelem komunikuje strukturovaně prostřednictvím EDI. Společnost DHL má s využitím SSCC kódů zkušenosti, pro identifikaci zboží je již používá na rakouském trhu se společnostmi DM, SPAR, REWE nebo SCHLECKER. V případě DHL dojde tedy pouze k úpravám a rozšíření systému pro potřeby společnosti Henkel.

Společným záměrem zúčastněných stran je především zrychlení příjmu zboží u odběratele. Zatímco Henkel a Ahold uspoří, DHL bude moci lépe využívat svou skladovou a závozovou kapacitu. Projekt tak má přínos skutečně pro každou ze zúčastněných stran.  František Štika, logistics manager společnosti Henkel, doplňuje: „Cílem je, aby příjem jednoho zcela plného kamionu zboží netrval déle než 20 minut. Projekt zlepší sledovanost zboží v dodavatelském řetězci a také pomůže dosáhnout pružnějších a rychlejších závozů. Vyšší efektivita pak vede v konečném důsledku samozřejmě k výraznému snížení nákladů.“

Kromě Henkelu, Aholdu a DHL je další společností zapojenou do tohoto projektu CCV Informační systémy, která je poskytovatelem služeb elektronické výměny dat pro společnost Henkel na českém trhu. Jejím úkolem je tvorba a výměna elektronických dodacích listů s SSCC kódy dodávaného zboží. CCV bude zabezpečovat konverzi těchto dokumentů podle příslušného standardu (zde se jedná o verzi D01B) a mít za úkol doručit doklady elektronickou cestou společnosti Ahold, a to v čase před fyzickým příjezdem zboží. Eva Malíková, customer service manager společnosti Henkel, k tomu dodává: „Je pro nás důležité mít možnost se při realizaci projektu opřít o spolehlivého technologického partnera, který disponuje zkušenostmi v oblasti elektronické B2B komunikace a odpovídající odborností. Bez IT podpory společnosti CCV si realizaci tohoto projektu neumím vůbec představit."



Zástupci Aholdu, CCV Informační systémy, DHL Supply Chain a Henkelu ve skladu produktů společnosti Henkel.

Jak bude celý proces fungovat?

Vše začíná objednávkou zboží ze strany zákazníka (Ahold), která je doručena až do informačního systému SAP společnosti Henkel. Ten je propojený se systémem DHL. Jakmile Henkel pošle DHL expediční příkaz, DHL objednávku zpracuje, vychystá zboží označené SSCC kódy, zaúčtuje a vytvoří v informačním systému dodací list, který obsahuje i seznam SSCC kódů vychystaného zboží.

Dodací list je elektronickou formou a v požadovaném formátu doručen společnosti Ahold, která jej automaticky zpracuje v systému. Mezitím už zboží fyzicky vyráží do distribučního centra Ahold, kde se provádí jeho příjem. Nezbytně důležité je doručení elektronického dodacího listu před samotnou dodávkou, aby pracovníci příjmu měli předem informace, co přesně je obsahem dodávky, mohli se na příjem zboží předem připravit a jednoduše jej provést pouhým načtením SSCC kódu.

Pracovník Aholdu, který provádí příjem zboží, díky systému ví přesné označení palet, které mají dorazit. Jakmile se tak stane, načte pomocí snímače SSCC kódy (zpravidla 1 kód na paletu). Proběhne automatické porovnání s elektronickým dodacím listem a provede se naskladnění zboží.

V závislosti na dodaném zboží se pak páruje původní objednávka s dodacím listem. Pokud se k objednávce nevztahuje již další příjem zboží, je objednávka uzavřena a společnost Henkel vytváří na základě podkladů z dodacího listu fakturu, kterou opět zasílá přes EDI Aholdu k proplacení.

Pouze 20% homogenních palet a dodávky o více kamionech

Jakkoli se může zdát tento proces jednoduchý, bylo nutné si před zahájením projektu zodpovědět řadu otázek. Pilot je zaměřen zprvu na kosmetické zboží, u kterého je pouze 20% homogenních palet (obsahuje jen 1 typ výrobku). Zbytek tvoří heterogenní palety s různým typem zboží, které je vrstveno na sebe. Každá vrstva pak nese svůj vlastní SSCC kód. V některých případech, zejména u drobné kosmetiky, mohou obsahovat i jednotlivé vrstvy různé typy výrobků. V takovém případě se používá tzv. „SSCC výčetka“, která umožňuje sumarizaci různých druhů zboží v rámci jedné vrstvy a obsahuje výpis jednotlivých produktů.

Při dodávkách větších než 1 kamión je výhodou předchozího zaslání elektronického dodacího listu s SSCC kódy možnost ihned u prvního vozidla, které na příjmové místo dorazí, provádět příjem zboží, a to velmi pružně prostým snímáním kódů.
Pokud není dodací list elektronicky předem zasílán, veze jej jedno z vozidel. Při příjmu zboží je pak nutno vyčkat na doručení dokladu a často se stává, že dochází k prodlevám při příjmu, ve výjimečných případech dokonce k ucpání příjmového místa.

Další alternativou je vystavení více dodacích listů na 1 objednávku, která bude tímto rozdělena dle kapacity dostupných vozidel.  V případě více dodacích listů je nutno následně spárovat všechny tyto doklady s 1 původní objednávkou. Pokud by se spároval pouze první dodací list a došlo by k uzavření objednávky, nebyly by následně zaslané faktury akceptovány. Díky pružnosti systému společnosti Ahold je však tento potenciální problém úspěšně odstraněn. Kamila Pospíšilová, která má ve společnosti Ahold elektronickou výměnu dat na starosti, k tomu dodává: „Máme systém nastavený velmi pružně. Objednávku je možno párovat s libovolným počtem dodacích listů. Po dobu 10 dnů nedojde k jejímu uzavření, pokud není dodáno vše, co bylo objednáno. Dodavatelé tak mají možnost více optimalizovat své dodávky a zároveň naši zákazníci mají své zboží včas k dispozici.“

Společnost Ahold po převzetí zboží následně posílá tzv. avízo o příjmu zboží (EDI zpráva RECADV, tzv. příjemka), která informuje o konečném výsledku příjmu zboží. Zda Ahold převzal celou dodávku, případně jen její část a kterou.

Henkel využije SSCC kódy pro více než 160 různých produktů

Elektronické dodací listy s identifikací palet pomocí SSCC kódu zatím využívá pouze několik málo společností. K jejich spočítání by stačily prsty na jediné ruce. Část z nich je navíc používá mimo Českou republiku. V případě Henkelu a Aholdu jde tedy o jeden z vůbec prvních větších projektů v tuzemsku, který pokryje více než 160 různých produktů společnosti Henkel.

Přínosy využití SSCC kódů v elektronické komunikaci jsou zřejmé a lze v budoucnu očekávat jejich rozšíření i v dalších společnostech působících v retailu. Můžeme se tak těšit na větší transparentnost dodavatelského řetězce a zvýšení jeho efektivity, což v těchto, pro retail nelehkých časech, je určitě velmi pozitivní.

-kmn-

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?