• CZ
  • SK

Efektivita ERP systémů očima odborníků: návratnost investic zpětně hodnotí pouze 9% firem

 23. 10. 2009

Většina českých podniků stále přesně neví, co lze od informačních systémů očekávat. Nízkou úroveň povědomí manažerů o výhodách nástrojů komplexního řízení podnikových procesů potvrdil průzkum CVIS prezentovaný v rámci brněnské konference INVEX ERP Forum 2009.

Průzkum realizovalo Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) a jeho výsledky v Brně prezentoval předseda CVIS Petr Sodomka. Podrobná analýza situace v podnicích převážně ze strojírenství, plastikářského a automobilového průmyslu prokázala obecně nízkou schopnost výrobních firem efektivně investovat do ICT a tyto investice vyhodnocovat. Mj. zjistila, že se k investicím zpravidla přistupuje až v okamžiku nutné obnovy, rozhoduje také aktuální ekonomická situace firmy a teprve na třetím místě priority jejího rozvoje. „Investice do ICT sice procházejí plánovacím a schvalovacím procesem v 70,5 procentech zkoumaných podniků, jejich návratnost však pravidelně hodnotí pouze devět procent firem,“ zdůraznil docent Sodomka.

Řízení manažerského rozhodování firmy stále podceňují

Řada manažerů podle něj postrádá nejen potřebné znalosti, ale i schopnost uvažovat o ICT jako o klíčovém nástroji podporujícím generování čistého zisku firmy. Setrvačně podceňují oblast ICT i lidských zdrojů, z konkrétních oblastí pak zejména řízení manažerského rozhodování. Firmy jsou ve sféře ICT daleko ochotnější investovat do hardwaru, ale také do ERP nebo databázového systému, zatímco na okraji zájmu většiny z nich stále zůstává řízení dokumentů, RFID, BI, webový portál apod.

Zarážející je také skutečnost, že pouze polovina respondentů realizuje plánování výroby s údaji z celého podniku. Mnoho firem stále pokrývá výrobní a logistické procesy aplikacemi, které nejsou součástí jejich ERP, a podpůrné procesy často neřídí žádným informačním systémem. „Zjistili jsme, že neexistuje přímý vztah mezi velikostí podniku, počtem jeho pracovníků a koncových stanic a výší investic do ICT. Nabídku řešení proto nelze standardizovat,“ konstatoval Petr Sodomka.

Dodavatelé musí své zákazníky učit přínosům rozumět

Výsledky průzkumu potvrzují zkušenosti významných dodavatelů ERP. Ředitel společnosti CCV Informační systémy Dalibor Damborský vidí největší problém ve srozumitelnosti přínosu IT u malých a středních podniků, v jejichž čele zpravidla stojí původní zakládatelé s kvalitní kvalifikací v oboru jejich podnikání, ale jen s slabým povědomím o tom, co jim tyto sofistikované nástroje mohou přinést. Od investice je pak snadno odradí cena IS a zdlouhavost nasazení. "Je proto úkolem pro dodavatele IT, aby nejen rychle chápali procesy firmy, ale také aby mluvili na zákazníka jazykem, kterému rozumí a učili ho přínosům rozumět," řekl Damborský. Přitom zdůraznil, že má-li systém skutečně podporovat růst a hodnotu firmy, pak musí existovat dobrá zpětná vazba výkonnosti a kvality v souladu se strategií již dopředu na papíře a v existujících procesech.

Generální ředitel J.K.R. Vladimír Králíček poukázal na skutečnost, že podniky nereálně očekávají bezbolestnou implementaci informačního systému a jeho okamžitý přínos, takže je třeba chaos provázející nasazení IS maximálně eliminovat. Podle generálního ředitele společnosti DC Concept Jana Melzera manažeři menších firem podceňují investice do jiných než základních procesů ICT. Požadují jen klasickou funkcionalitu a obvykle ani nemají představu o tom, co by jim nadstavba základních agend mohla přinést. Právě v tom vidí velký prostor pro aktivitu implementačních partnerů.

Úlohou vývojářů je ukázat firmám, jak informační systém využívat. Nemůžeme očekávat, že na to manažeři přijdou sami,“ říká obchodní ředitel Asseco Solutions Dušan Lapčík. Na jeho slova navázal generální ředitel Abra Software Martin Jirmann, podle kterého je školení uživatelů minimálně stejně důležité jako samotná implementace. „Lidé po zavedení informačního systému bojují sami se sebou, učí se něco nového a už nemají časový prostor na zjišťování dalších možností,“ vysvětlil Jirmann.

Hodnocení situace v oblasti procesního řízení v českých, především středně velkých podnicích pak vystihnul Dalibor Damborský slovy: "Někteří to již pochopili, někteří to už stihli dokonce přehnat." Podle něj je to umění vyvážit nutnou hloubku řízení a kontroly, aby se takovýto proces byl nejefektivnější možný. "Nezapomínejme však na intuici, zdravý rozum a nepřeceňujme přínos nasazení informačních technologií," dodal Damborský.

zdroj: tiskové středisko BVV

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?