• CZ
  • SK

EDI komunikace mezi HANIL E-HWA a Hyundai

 08. 07. 2011

Slovenský výrobce dveřních výplní HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA zkvalitní elektronickou komunikaci s automobilkou Hyundai. Pro výměnu zpráv s tímto koncernem bude využívat nástroj Axway TradeSync Integration Manager. Řešení, které je dnes standardem v automotive pro JIT a JIS dodávky, dodá společnost Aimtec.

Zkušenosti podpořené referencemi
Slovenský HANIL E-HWA je jeden z největších dodavatelů do automobilek KIA a Hyundai. Právě s druhým jmenovaným výrobcem osobních automobilů bylo nutné nastavit elektronickou komunikaci. Pro EDI komunikaci si HANIL E-HWA vybral společnost Aimtec s řešením pro B2B komunikaci Axway TradeSync Integration Manager. Svou roli při výběru sehrály reference podobně založených firem a zkušenosti s dodávkami do KIA a Hyundai.

Pro rychlou a kvalitní výměnu TradeSync
HANIL E-HWA si bude se svým zákazníkem Hyundai vyměňovat zprávy ve formátech DELFOR, DELJIT, DESADV, REMADV, RECADV, APERAK. Součástí dodávky bude rovněž komunikace s interním informačním systémem MIS. Hlavním přínosem elektronické výměny dat pomocí TradeSync Integration Manager je zamezení chyb při komunikaci s odběrateli a obdržení přesných a okamžitých informací o tom, co mají dodávat. V celkovém důsledku bude snížena administrativní náročnost.

Projekt implementace TradeSync Integration Manager byl zahájen na začátku května a potrvá v krátkém časovém horizontu tří týdnů. V dalším kroku se uvažuje o nastavení EDI komunikace přes nástroj TradeSync Integration Manager s druhým zákazníkem automobilkou KIA.

Zdroj: aimtec

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?