• CZ
  • SK

Dodavatelé mléčných výrobků díky řešení EDI propojili své systémy s logistickým operátorem Alimpex Food

 23. 08. 2010

Poskytovatel logistických služeb, velkoobchod a distributor čerstvých potravin Alimpex Food úspěšně implementoval EDI řešení od společnosti CCV Informační systémy pro propojení podnikových systémů a automatizovanou komunikaci s významnými dodavateli mléčných výrobků na tuzemském trhu. Po předchozím propojení se společností Bel Sýry Česko tak bylo během července 2010 dokončeno propojení všech logistických procesů s firmou Müller Milch. Veškerá vzájemná komunikace nyní probíhá pouze elektronicky a strukturovaně přes elektronickou výměnu dokumentů, na míru šité řešení pro oblast logistiky kompletně pokrývá veškeré logistické procesy.

Rozsahem unikátní implementací řešení EDI pro logistiku ve společnosti Alimpex Food potvrdila společnost CCV Informační systémy přední postavení v poskytování ucelených oborových řešení pro komplexní elektronickou výměnu dat (EDI – Electronic Data Interchange) v odvětví logistiky.

Konkurenční výhoda v zajištění logistických dodávek

EDI je moderní způsob podnikové komunikace, při kterém dochází k výměně standardních strukturovaných dokumentů (objednávka, faktura, avízo o odeslání nebo příjmu zboží, přehled zásob, expediční příkaz apod.) elektronickou formou přímo mezi jednotlivými podnikovými informačními systémy. Nasazení CCV EDI pro logistiku s sebou přineslo okamžité a zároveň trvalé výhody jak na straně společnosti Alimpex Food, tak i jeho zákazníků, jak potvrzuje i manažer informačního systému a člen dozorčí rady společnosti Jaroslav Falta: „Přínos zavedení řešení EDI je možno vnímat ve dvou rovinách. Tou první jsou pozitiva pro nás jako logistického operátora. Zde bych vyzdvihl zejména absolutní přehled o více než devíti stech položkách výrobků, kterými disponujeme. Druhou, neméně důležitou rovinou je pak rychlá, spolehlivá a efektivní komunikace s našimi zákazníky a zásadní zlepšení celé řady služeb, které jim poskytujeme.“

V každém okamžiku víte, co se děje se zbožím

Jednotlivé logistické procesy jsou řešeny komplexně, každá logistická operace je zaznamenávána spolu s detailními informacemi. „Po zavedení EDI máme dokonalý přehled o našem zboží a víme prakticky v každém okamžiku, co se s ním děje. Díky tomu můžeme operativně řešit požadavky našich odběratelů prostřednictvím společnosti Alimpex Food, která má od nás přesné informace potřebné k vykonávání jednotlivých logistických operací,“ uvedl Ondřej Veselý, Logistic Manager CEE, ze společnosti Bel Sýry Česko.

Pro další fungování logistického poskytovatele znamená nasazení řešení CCV EDI pro logistiku významnou konkurenční výhodu, a to především v možnosti nabídnout svým zákazníkům vysoce spolehlivé a přesné logistické služby, o nichž budou mít nejen dokonalý přehled, ale které v konečném důsledku znamenají významnou úsporu nákladů a času v logistických procesech operátora Alimpex Food jako je příjem zboží a zaskladnění, přehled zásob, inventura, manipulační a skladové pohyby, expedice, vratky nebo co-packing. Došlo ke zrychlení a zpřesnění výměny logistických informací a procesů, eliminovány byly nepřesnosti a chybovost v dodávkách a snížena administrativní zátěž. Mezi přednosti patří také vysoký stupeň zabezpečení (například šifrování zpráv, elektronický podpis) a možnost využití služeb konsolidačního centra EDI ORION pro poradenskou a servisní péči.

Řešení CCV EDI pro logistiku je po všech stránkách přizpůsobeno oblasti logistiky a pokrývá řadu specifických operací, které odrážejí fungování logistické firmy: „Jedná se o ucelené oborové řešení, které využívá propojení s konsolidačním centrem ORION a představuje maximálně flexibilní technologii s nízkými pořizovacími a provozními náklady – funguje formou služby bez vysokých počátečních investic, bez starostí o jeho správu a s garancí rychlého nasazení do provozu,“ upřesňuje David Reichel ze společnosti CCV Informační systémy.

Realizace propojení informačního systému Milsoft (Alimpex Food) a SAP (Bel Sýry Česko) proběhla hladce za plného provozu bez nutnosti zásahů do informačních systémů. Díky nastavení všech procesů bylo možné dobu potřebnou k propojení dalšího dodavatele (Müller Milch – SAP, červenec 2010) zkrátit na třetinu, celá implementace tak ze strany projektového týmu CCV Informační systémy trvala pouhé dva měsíce.

-onr-

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?