• CZ
  • SK

Celní správa napojena na datové schránky

 24. 02. 2010

Celní správa ČR přistoupila k další modernizaci. Napojila spotřební daně, pokuty a poplatky prostřednictvím elektronického systému spisové služby na datové schránky. Díky legislativním změnám a tomuto napojení se zefektivní vymahatelnost nedoplatků. Informační systém ME-SPD vyvinula, uvedla do provozu a rozšířila společnost Aquasoft.

Systém funguje ve dvou krocích. Nejprve u každého vytvořeného rozhodnutí zjišťuje existenci datové schránky adresáta. Následně předává rozhodnutí s patřičnými instrukcemi spisové službě. Po proběhnutí všech kroků může subjekt očekávat buď obálku (nebo výzvu) v poštovní schránce – pokud datovou schránku nemá, nebo email/sms s informací o nevyzvednutém obsahu ve své datové schránce.

Zásadním přínosem celého projektu je zrychlení a zefektivnění procesů v oblasti komunikace se subjekty a v oblasti vymáhání. V roce 2009 bylo systémem ME-SPD vytvořeno přes půl milionu doručovacích rozhodnutí (například výzev k úhradě nedoplatku nebo pokuty). Řešení bylo implementováno ve spolupráci s firmou TranSoft, která realizovala komunikační rozhraní k ISDS a elektronický systém spisové služby Celní správy.

Zdroj: Tisková zpráva

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?