• CZ
  • SK

16. sympozium EDI se věnovalo hlavně e-Governmentu

 22. 04. 2010

Ve dnech 15. a 16. dubna 2010 uskutečnilo 16. sympozium EDI s podtitulem "Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích". Navzdory podtitulu však také letos převažovalo zejména v příspěvcích zástupců ministerstev téma elektronizace státní správy. Záštitu akce převzal ministr vnitra Martin Pecina a zúčastnil se též náměstek pro informatiku MV ČR Jaroslav Chýlek. Sympozium EDI organizovalo sdružení FITPRO při Hospodářské komoře.

Jak k průběhu akce uvedl Jiří Korbel z tiskového odboru Ministerstva vnitra: "Hlavními tématy byly základní registry a možnosti dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů. Jak už se stalo v posledních letech pravidlem, v odborných prezentacích převládal jediný termín – eGovernment."

Ty naše datové schránky

Téma elektronizace státní správy zmínil ve svém úvodním projevu během slavnostního zahájení konference také Jaroslav Chýlek. Ve své prezentaci představil v současnosti dva stěžejní projekty Ministerstva vnitra v rámci eGovernmentu – základní registry stejně jako kontroverzní datové schránky. Z celkového počtu zpráv, které projdou systémem datových schránek je až 60% mezi dvěma úřady. Počet elektronických faktur mezi firmami zveřejněn nebyl ani po narážce, že v lednu to bylo pouze 17 faktur v celém systému. Na poštovném prý však už uživatelé a stát podle výpočtů ministerstva "ušetřili" téměř 200 milionů korun, přesto za negativum Chýlek označil cenu jedné datové zprávy. „Jestliže průměrná cena doporučené zásilky byla 20 korun, stát na jedné datové zprávě ušetří jen dvě koruny,“ přiznal Chýlek a ubezpečil, že ministerstvo intenzivně jedná s Českou poštou a Telefónicou O2 a snaží se dosáhnout snížení ceny datové zprávy vyjednané minulým vedením ministerstva.

Připomněl také, že pokud budeme v implementaci nabízených prostředků úspěšní, zvýší se šance vyjednat si na příští období ze strukturálních fondů další finance. „Dnes se v Česku nacházíme v poměrně unikátním období, protože na projekty eGovernmentu máme díky prostředkům ze strukturálních fondů EU poměrně dost finančních prostředků,“ uvedl Chýlek a dodal, že po nástupu Martina Peciny na post ministra vnitra se podařilo využít příležitost a nastartovat čerpání financí z těchto dotací. „To se dříve nedělo a v posledních měsících se nám tuto nečinnost podařilo změnit,“ doplnil.

Bude už elektronický dokument rovnoprávný s papírovým?

Na problematiku dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů se na sympoziu zaměřil Oskar Macek z odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. „Výzkumem dlouhodobého ukládání dokumentů v elektronické podobě se zabývám od poloviny devadesátých let. Ze začátku někteří moji kolegové nechápali, jaký smysl má se tomuto tématu věnovat. Především od zavedení datových schránek už se mě na tento smysl nikdo neptá,“ připomněl Macek skutečnost, že datové schránky změnily podobu naprosté většiny úředních dokumentů z papírové podoby na elektronickou. Je tedy potřeba, aby se úředníci v problematice ukládání a uchováváni elektronických dokumentů orientovali.

Za zásadní tezi pro správné uchovávání těchto dokumentů Macek považuje větu: „Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán platným elektronickým podpisem nebo označen značkou a opatřen časovým razítkem.

V konečném důsledku lze konstatovat,“ řekl Macek na závěr, „že pozměňování dokumentu v digitální podobě je mnohem složitější než pozměňování dokumentů klasických.

Na rozdíl od papírových dokumentů totiž podle Macka zanechávají elektronické dokumenty stopy „všude, kudy projdou“. V případě, že by někdo falšoval elektronický dokument, lze z minulých stop dokumentu dohledat podobu jeho původní znění.

Pryč s elektronickým podpisem a datovými schránkami z oblasti e-businessu, zaznívalo druhý den

Tématům e-komunikace v obchodních vztazích mezi firmami se začal věnovat druhý den konference. Mezi nepřehlédnutelné body konference patřila přednáška Petra Hojného z České spořitelny, který za hlavní překážku rozvoje elektronické fakturace označil elektronický podpis, časové razítko a opřel se také do datových schránek: "Datové schránky jsou uzavřený systém, který nepodporuje další rozvoj elektronické fakturace," konstatoval Hojný a zdůraznil význam používání strukturovaného přenosu dat na obchodních dokladech. "Jako cílový stav v oblasti e-fakturace, kam bychom se měli chtít dostat, že každý subjekt bude mít elektronickou fakturační adresu, zpravidla přes svého konsolidátora", dodal.

S jeho výroky směrem k elektronickému podpisu a datovým schránkám se následně ztotožňovali také další řečníci. "Elektronický podpis je největší brzdou elektronické komunikace a mohu říct, že celý obor automotive se na tom shoduje," dodal Michal Netl ze Škoda Auto vystupující za sdružení ODETTE.

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?