• CZ
  • SK

Yard management pokrývá stále komplexnější procesy

 31. 01. 2024

Řízení a plánování nakládky a vykládky. To se obvykle uvádí jako hlavní úkol a smysl yard management systémů (YMS). V poslední době ovšem stále více platí, že funkcionality těchto IT řešení jsou mnohem širší.

Výrazným trendem současnosti je propojování YMS s interní logistikou. „Už to není pouze o řízení a plánování nakládky a vykládky, ale o komplexním procesu od objednání dopravy, přípravy zboží, jeho naložení nebo vyložení až po synchronizaci s výrobními procesy,“ vysvětluje Rostislav Schwob, supply chain solutions director ve společnosti Aimtec, s tím, že jde o tzv. direct staging, tedy přípravu nakládky přímo ve výrobě. Na straně příjmu zboží se YMS rozšiřuje o skladování v trailerech nebo propojení procesu příjezdu kamionu a vykládky s interními procesy k dosažení konceptu Ship to Line.

Plynulý a efektivní tok zboží

Za hlavní trend v oblasti yard management systémů považuje Petr Šmidlík, head of IT ve společnosti Yusen Logistics (Czech), digitalizaci přehledu a pohybu všech dopravních prostředků (tahače, návěsy, kontejnery, další užitková vozidla apod.) uvnitř logistického centra, kontejnerového překladiště či výrobního závodu v reálném čase. „YMS pod kontrolou zvyšuje výkon firmy díky optimalizaci dodavatelských řetězců,“ konstatuje Petr Šmidlík. K nesporným výhodám využití a nasazení správného IT řešení, tedy YMS, patří z pohledu zajištění plynulého a efektivního toku zboží či materiálů rychlejší odbavení na vstupní bráně/vrátnici, plánování optimálního vytížení bran a potřebného personálu, vizualizace plánu versus skutečnost a také možnost získání a hodnocení KPI – tj. spolehlivosti logistických partnerů/dopravců. „Aby firmy ze svého YMS vytěžily maximum, je důležité jej efektivně integrovat s ostatními systémy,“ upozorňuje Petr Šmidlík. Nejčastěji jde o integraci s warehouse management systémem (WMS) pro řízení skladu a transportation management systémem (TMS) pro řízení a plánování přeprav, případně systémem pro plánování podnikových zdrojů (ERP).

Cesta ke zvýšení produktivity

Logistické a výrobní provozy reagují na rychlé změny v globálních dodavatelských řetězcích. „Automatizace procesů úzce spjatých s příjmem a expedicí jsou často opomíjená témata. Konkrétně v těchto místech dochází k značnému propadu efektivity v porovnání s nově nasazenými technologiemi uvnitř výrobního nebo logistického provozu. Implementace prvků automatizujících odbavení a obsluhu nákladních vozidel je cestou ke zvýšení produktivity,“ sděluje Michal Vaniš, sales director ve společnosti Lotraco. Klíčovým trendem posledních let je podle něj integrace takových řešení do stávajících systémů. Zákazník si otestuje samostatně fungující aplikaci v pilotní fázi. Po vyhodnocení přínosů dochází k propojení s interními informačními systémy za účelem automatického přenosu dat a odstranění duplicitního zadávání informací do více systémů.

Dále evidujeme zvýšenou poptávku po komplexním nastavení yard management řešení. Požadavky na technické vybavení jsou velmi podobného charakteru. Rezervační systém pro plánování časových oken nakládky a vykládky, automatizace procesních kroků předcházejících samotné obsluze nákladního vozu a procesů následujících,“ pokračuje Michal Vaniš. Organizace přepravních kapacit je možná pomocí souboru hardwarových prvků, jako jsou automatické vrátnice, samoobslužné kiosky, slot monitory ve skladech nebo informační externí LED panely. Samotní řidiči mohou být informováni formou SMS notifikací. Ostatní účastníci zapojení do systému jsou o provedených procesních krocích notifikováni v reálném čase. „Zmíněné řešení je schopné takřka okamžitě šetřit provozní náklady a zrychlit obsluhu na příjmu a expedici,“ zdůrazňuje Michal Vaniš. Zvýšení konkurenceschopnosti lze provést různými způsoby. Yard management řešení uzpůsobené na míru dané firmě je jedním z kroků, který se stává nezbytným zejména v místech s velkým průtokem zboží.

Využívá se technologie RFID i GPS

K inovacím yard management systémů z uplynulých let lze podle Petra Šmidlíka zařadit např. rozpoznávání registračních značek, vybavení řidiče mobilním terminálem, který jej navádí a současně sleduje jeho polohu v rámci areálu, nebo systém automatického navádění pomocí světelných ukazatelů. „Ke zvýšení rychlosti a transparentnosti řízení YMS v reálném čase přispívá nasazení technologie RFID tagů pro automatickou identifikaci například oblastí parkovacích míst či jednotlivých návěsů (nejen technologie UHF, ale i využití aktivního RFID). S rozvojem přesnosti technologie GPS sledovacích zařízení je možné určit polohu vozidla či kontejneru s tolerancí zhruba jeden a půl až dva metry, což je dostatečné k přesnému navádění,“ konkretizuje Petr Šmidlík.

Skutečnost, že s postupující mírou automatizace logistiky se rozšiřuje využití „staronové“ technologie RFID, potvrzuje i Rostislav Schwob. „Tím se zrychluje proces nakládky nebo vykládky,“ doplňuje.

Téměř bez lidského zásahu

Technologické novinky na poli yard management řešení jsou podle Michala Vaniše nezbytností a často vycházejí z potřeby firem. Tlak na inovace posouvá možnosti optimalizace rychle vpřed, přičemž jedním z hlavních benefitů pro firmy je prakticky plná automatizace právě za pomoci komplexního yard managementu.

„Při příjezdu řidiče k hranici areálu na vrátnici obstará evidenci vozidla kamera načítající registrační značku vozidla spolu s automatickou závorou, která po ověření informací vpustí vozidlo do areálu,“ popisuje Michal Vaniš. V případě, že řidič nebo SPZ vozidla nejsou registrovány pro vjezd, operaci je možné provést na samoobslužném kiosku. Externí LED panely navigují řidiče na odstavné parkoviště. Ve chvíli, kdy je připraveno zboží pro expedici nebo místo pro příjem, obdrží řidič SMS zprávu s instrukcemi. Externí LED panel naviguje řidiče na místo obsluhy. Obsluha ve skladu v mezičase obdržela informaci z vrátnice, že je vozidlo v areálu a připravila zboží nebo místo pro vykládku. Obsluha vozu probíhá ve spojení s vychystávacím systémem dané firmy, je měřena doba trvání obsluhy a porovnáno množství zboží se skutečným stavem. Průvodní doklady k nákladu jsou automaticky vyhotoveny bezprostředně po dokončení obsluhy vozu bez zásahu lidské síly. Vozidlo pak opouští areál přes automatickou vrátnici. „Technické vybavení, propojení s informačními systémy a hardwarovými prvky umožňují snížit potřebu lidského zásahu do procesu obsluhy přepravních kapacit na to nejnutnější minimum,“ dodává Michal Vaniš.

Zdroj: systemylogistiky.cz
Zdroj obrázku: quicsolv.com

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?