• CZ
  • SK

SpeedCHAIN na cestě k novému normálu

 05. 08. 2021

Mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN, která se řadí k největším akcím v střední Evropě,  letos proběhne ve formátu, na jaký jsou účastníci zvyklí. Její letošní 15. ročník se bude konat 7. září na půdě pražského Břevnovského kláštera. Konference SpeedCHAIN 20:21 představuje platformu spojující tematicky zkušenosti firem s fungováním dodavatelského řetězce v krizových podmínkách světové pandemie s jejich očekáváním změn, které předurčí podobu dodavatelského řetězce nového, post pandemického.

Posláním konference je podílet se na utváření a rozvoji moderní české logistiky, její efektivní integraci do regionální logistiky středoevropského regionu ve vazbě na společný evropský trh. Poskytuje prostor pro širokou odbornou diskuzi zejména logistických odborníků z oblasti průmyslové výroby, mezinárodního obchodu a smluvní logistiky.

Odborná konference je simultánně tlumočena ČJ/AJ a je určena především vrcholovým manažerům českých a nadnárodních providerů logistických služeb, dopravcům, Supply Chain managerům, IT specialistům, konzultantům, představitelům státní správy, zástupcům akademických institucí a logistikům z obchodní a výrobní sféry.

Cílové skupiny

Jak vyplývá z obsahové náplně, konference je určena jasně definované skupině profesionálů odpovědných za efektivní fungování výrobních, obchodních a logistických procesů. Dvojjazyčnost celé akce umožňuje zacílit kromě česky mluvících odborníků i na vrcholové zahraniční manažery působící jak v ČR, tak i v ostatních zemích regionu střední a východní Evropy.

• Stále větší podíl na výsledné cílové skupině mají vrcholoví manažeři výrobních a obchodních společností

• Druhou významnou skupinu tvoří představitelé firem poskytujících profesionální logistický servis

• Třetí významnou skupinu tvoří představitelé dopravních a spedičních společností

• Čtvrtou početně významnou skupinu tvoří dodavatelé techniky a technologií pro moderní (vysokozdvižné vozíky, regálové systémy, transportní systémy, EZS, WMS, …)

• Poslední skupinu tvoří představitelé akademické sféry, státních institucí, výzkumných organizací, poradenských firem, atd.

Zdroj: speedchain.eu

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?