• CZ
  • SK

S jakými problémy se ve skladech nejčastěji potýkají výrobní podniky, odhalil výzkum

 11. 10. 2016

Nejen pro oblast strojírenství a plastikářství platí, že skladové hospodářství je stěžejním pilířem logistického řetězce. I přes svou důležitost však často trpí "dětskými nemocemi", jako jsou nekompletní evidence materiálu a zboží, záměny při vyskladňování nebo neefektivní pohyb personálu po skladu. To jsou nejčastější problémy, které vyplynuly z aktuálního kvalitativního výzkumu, který se snaží také odpovědět na otázku, jak tyto neduhy řešit. 

Výsledky výzkumu

Nejzávažnější problémy strojírenských a plastikářských výrobních firem, které výzkum přinesl, se přímo dotýkají až tří čtvrtin z nich. Právě takto vysoký počet zástupců společností si v hloubkových rozhovorech stěžoval na chybnou anebo dokonce zcela chybějící evidenci materiálu nebo zboží ve výrobě. Stejné množství firem pak trápí záměny materiálu nebo zboží ve výrobě. Téměř dvě třetiny respondentů pak deklarovaly potíže s neefektivitou skladníků, kteří přesně nevědí, kde se který materiál nebo zboží ve skladě nachází, a při jejich hledání tak stráví neúměrné množství času.

Časová náročnost a s tím spojené náklady ovšem představují problém i v zadávání pokynů manipulantům a skladníkům. Tuto agendu totiž nemá dostatečně vyřešenu plných 50 % firem. Čtvrtina z nich pak nemá zajištěnu zastupitelnost pracovníků skladu, kteří totiž pro úspěšné zvládnutí svých činností musí bezpodmínečně znát „svůj“ sklad a v něm umístěné materiály a zboží. Zároveň je však ve stejně významném počtu trápí pracná evidence výdeje materiálu a nedostatečný přehled nad činností operátorů, manipulantů nebo skladníků.

Metodika výzkumu

Kvalitativní výzkum byl realizován v průběhu května až července ve firmách z oblasti strojírenství a plastikářství s ročním obratem do 499 mil. Kč a méně než 200 zaměstnanci. Jednalo se o hloubkové rozhovory s manažery logistiky, nákupu, obchodu, výroby či se samotnými majiteli analyzovaných firem. Rozhovory probíhaly na základě předem připravené struktury, která se zaměřovala na jednotlivé skladové a výrobní procesy vyskytující se v rámci firemního provozu.

Po hloubkových rozhovorech následovalo pozorování jednotlivých činností v reálném provozu, detailní analýzou tak prošly jednotlivé sklady – ve všech případech byl největším sklad hutního materiálu. Následovalo podrobné zkoumání výroby, případně dalších výrobních úseků, které jsou nezbytné k realizaci výsledného produktu. Mezi sledované části patřila samozřejmě i expedice a jí předcházející činnosti spojené s balením či kontrolou hotových výrobků.

Výzkum vypracovala společnost CCV Informační systémy, která ve své tiskové zprávě: "S problémy, které odhalil výzkum mezi výrobními firmami, si poradí systémy pro řízení skladu" navrhuje též řešení problémů, které výzkum odhalil.

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?