• CZ
  • SK

Rychlé sdílení informací je pro ČSAD Uherské Hradiště klíčové

 28. 06. 2018

Poskytovatelé logistických služeb při rozvoji skladového software spojuje potřeba automatizace sdílení správných informací o stavu zásob a pohybu zboží se svými zákazníky nebo přehledný reporting nad skladovými pohyby podle jednotlivých zákazníků. Ve společnosti ČSAD Uherské Hradiště využívají podporu technologie řízeného skladu (WMS) a elektronické výměny dokladů (EDI).

Chod externího skladu, jehož prostřednictvím ČSAD Uherské Hradiště plní roli logistického providera pro nadnárodní společnost TOTAL Česká republika nebo provozovatele čerpacích stanic MOL Česká republika, zajišťuje skladový software od CCV Informační systémy. Nasazení systému pro řízení skladu (WMS - Warehouse Management System) vyřešilo kromě samotného řízení skladových procesů problematiku každodenního reportingu společnosti TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA o zásobách a dostupnosti všech skladovacích položek či vytváření přehledné agendy pro tvorbu podkladů k fakturaci za poskytnuté logistické služby.

Přímé propojení s Francií

„Velkým přínosem skladového řešení je jeho přímé napojení do systému SAP společnosti TOTAL, což přineslo výrazné zjednodušení reportingu dostupnosti zboží ve skladu a denního odsouhlasování inventurního stavu zásob. Eliminací papírových dokumentů došlo také k podstatnému zefektivnění a celkové optimalizaci práce ve skladu," říká Vlastislav Čech, obchodní ředitel ČSAD Uherské Hradiště.

Management společnosti ČSAD Uherské Hradiště má s pomocí WMS okamžitě k dispozici také celou řadu klíčových parametrů, zejména pokud se týká správy objednávek, přehledu o skladové dostupnosti veškerého sortimentu zboží ve vazbě na jeho skladovací požadavky, avíz o příjmu zboží z výroby, reklamací nebo zákaznických vratek, a to včetně možnosti jejich rychlé kontroly. Další, výraznou změnou je evidence paletového konta, které obsahuje údaje o pohybu, počtu použití a exspiraci obalu. Vše je řízeno pomocí skenerů.

Řízení skladových procesů díky WMS

Nasazení řízeného skladu, zavedení radiofrekvenčních čteček a kompletní zasíťování skladových prostor jednoznačně zvýšilo kontrolu práce se zbožím a zároveň prakticky zamezilo jeho záměnám. Například prostřednictvím zavedeného workflow se k vyskladnění daného zboží váže jeho zcela konkrétní označení, které navíc musí obsluha potvrdit ihned po provedení příslušné činnosti. Pomocí ABC analýzy rovněž došlo k optimalizaci rozložení vychystávacích regálových i paletových míst pro obsluhu skladu, což spolu s automatizací přidělování skladových přihrádek zlepšilo jeho využitelnost.

Řízený sklad v ČSAD Uherské Hradiště plní i celou řadu úkolů plynoucích ze specifické povahy činností zákazníka. Systém tak například kontroluje použitelnost obalového materiálu, zejména IBC kontejnerů, které TOTAL používá pro přepravu a skladování olejů a nejrůznějších kapalin, nebo na základě zákaznických požadavků poskytuje podklady pro kompletaci a výrobu maziv. Z dalších přínosů lze zmínit pomoc při identifikaci správných šarží a exspirací pro letecké oleje nebo hlídání pravidel pro skladování a expedici nebezpečného zboží ADR a jeho značení.

"Pneumatiky nejsou seno"

Další specifickou oblastí, kterou se v Uherském Hradišti zabývají, je samotná distribuce pneumatik. Je to obtížná disciplína s vysokými nároky na zpracování velkého objemu zásilek ve velmi krátké době, dále manipulaci a řízení zaměstnanců, proto ji zvládne jen několik hráčů na trhu.

Mezi zásadní hlediska patří způsob manipulace: „Pneumatiky se manipulují ručně a přepravují se volně ložené. To přináší vysoké nároky při vychystávání pneumatik ve skladu a pak při předávání pneumatik konečnému příjemci. Každá pneumatika musí projít rukama několika lidí,“ vysvětluje Vlastislav Čech a dodává: „Pro ekonomickou distribuci je důležité mít vhodný systém pro správné uložení na ložnou plochu. Pokud se pneumatiky naházejí na vozidlo jako seno, do auta se vejde až o polovinu méně, než při odborném uložení.“

Rychlost a přesnost dat

Dalším specifikem jsou termíny. Za běžné se dnes považuje D+1, v některých případech D+0. „Před deseti lety se pneumatiky dodávaly do dvou až tří dnů po objednání. My jsme začali doručovat v režimu D+1 v Česku i na Slovensku a tento termín se stal standardem,“ podotýká obchodní ředitel ČSAD Uherské Hradiště.

Branži ovlivňuje také klesající ochota dealerů skladovat pneumatiky, a tak objednávají pouze to nejnutnější, co musí mít na skladě, a u ostatního zboží doobjednávají a chtějí rychlou dodávku s denními závozy. Proto je důležité využití přesných dat pro řízení celého logistického toku.

Specifické požadavky na standard EDI

Přesnost dat je klíčová pro veškerý sortiment. Tomu pomáhá elektronizace toku strukturovaných obchodních a logistických dokladů. Několik let využívá ČSAD Uherské Hradiště se svými partnery také elektronickou výměnu dat EDI (Electronic Data Interchange) s využitím konsolidačního centra ORION EDI. Nejde ale pouze o nejběžnější typy zpráv.

Specifické požadavky umějí v ČSAD Uherské Hradiště pokrýt standardizovanými zprávami jako je využití EDI zprávy IFTMIN (Informace o přepravě). Jde o zprávu, kterou zasílá objednatel přepravy logistickému providerovi jako přepravní příkaz za účelem sdělení informací o zásilce, kterou mu hodlá svěřit k přepravě. Obsahuje automatizovaně zpracovatelné údaje o tom, odkud a kam náklad míří, jaký je počet palet, váha až po využití informací z SSCC kódů.

Navazující zprávou je EDI zpráva IFTSTA (multimodální stavová zpráva). Pomocí EDI tak má zákazník providera přímo informace o pohybu zboží a kde se kamion právě nachází. Takové napojení s využitím obou EDI zpráv zrealizovalo ČSAD Uherské Hradiště se svým zákazníkem Mattel. V letošním roce se spolupráce rozšířila ještě o napojení dalšího partnera DHL.

Správné technologie, správní lidé

Nasazení technologií WMS a EDI v ČSAD Uherské Hradiště bylo logickým krokem reagujícím na dynamický rozvoj společnosti v posledních letech. Společnost investovala nemalé finanční prostředky do rozvoje informačního systému v celé šíři svých aktivit a také do obnovy vozového parku, kde používá moderní monitorovací systém Transics. Firma má vybudovanou obousměrnou datovou výměnu mezi WMS a TMS (Transport Management System). 

To vše slouží k zajištění nezbytného servisu, bez kterého by provozování automobilové dopravy a logistiky na vysoké úrovni nebylo myslitelné. Uvedenými kroky se společnost zařadila mezi nejvýznamnější poskytovatele dopravních a logistických služeb v České republice.

„Trh je stále silněji konkurenční a tlačí na kvalitu služeb, které souvisejí s dodáním zákazníkovi. Zkvalitnění služeb v oblasti logistiky je založeno na kvalitě lidí a technologií, které všechny logistické procesy usnadní,“ uzavírá Vlastislav Čech.

zdroj: s využitím tiskové zprávy CCV a magazínu Systémy logistiky 4/2018

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?