• CZ
  • SK

Paletová etiketa s čiarovým kódom GS1-128

 09. 07. 2013

K označovaniu paliet etiketou s čiarovým kódom GS1-128 výrobca pristúpi väčšinou až na základe požiadavky odberateľa. Odberateľ zvyčajne stanoví termín, odkedy má byť dodávateľ schopný dodávať tovar značený paletovou etiketou. V tomto článku sa budeme venovať základom toho, čo potrebujete vedieť, aby ste dokázali paletovú etiketu tlačiť. 1. Etikety sa nedajú predtlačiť do zásoby

V prvom rade je dôležité vedieť, že paletová etiketa s čiarovým kódom GS1-128 obsahuje tzv. dynamické dáta. To znamená také, ktoré sa menia s každou paletou. Preto nie je možné etikety predtlačiť do zásoby, ale tlačia sa až vtedy, keď je na palete uložený tovar. Výrobca musí mať softvér alebo tlačiareň so softvérom, ktoré dokážu tlačiť čiarový kód GS1-128 (pozn. v starších verziách sa môže kód volať aj EAN-128 alebo UCC/EAN-128). 

2. Softvér musí poznať aplikačné identifikátory

Pri kúpe softvéru, ktorý bude generovať čiarové kódy GS1-128, preverte, či rozpozná aplikačné identifikátory. Softvér, ktorý pozná štruktúru aplikačných identifikátorov dokáže upozorniť, ak pri zostavovaní dát obsluhujúci personál urobí chybu. Ďalšou výhodou je automatické reťazenie a používanie oddeľovacích znakov FNC1. Pokiaľ sa kód GS1-128 zostavuje ručne, často sa stáva, že chýbajú oddeľovače znakov, dáta sú potom nesprávne pospájané a kódy sa nedajú skenovať.

... nepodceňujte čas prípravy

3. Výber zariadenia na tlač

Potrebujete vedieť, koľko paliet budete označovať denne/mesačne. Od toho sa bude odvíjať typ a cena zariadenia. S tým dokážu pomôcť naši technickí členovia, ktorí sa zaoberajú implementáciou systému GS1 do praxe. Ich zoznam nájdete na našej stráne www.gs1sk.org v časti partneri. 

4. Údaje na etikete

Na paletovej etikete sa tlačia údaje, ktoré si medzi sebou dohodnú dodávateľ s odberateľom. Jediným povinným údajom je identifikačné číslo palety, tzv. kód SSCC. Okrem neho sa zvyčajne používa GTIN ako identifikácia produktu, počet kusov tohto produktu na palete. V prípade potravinárskych výrobkov sa ešte pridáva dátum (výroby, balenia alebo spotreby) a číslo šarže/dávky. 

Najčastejšie chyby paletovej etikety

  • Nedodržaná výška

Výška čiar čiarového kódu má byť minimálne 31,75 mm.

  • Nedodržaný svetlý okraj

Ako každý čiarový kód, aj GS1-128 má povinný minimálny svetlý okraj. Je to oblasť pred a za čiarovým kódom, do ktorého nesmie zasahovať žiadny text ani grafika. Veľkosť ľavého aj pravého svetlého okraja je 10 × šírka modulu (šírka najužšej čiary). 

Príklad: Pri minimálnej šírke modulu 0,495 mm bude svetlý okraj 4,95 mm. Pri maximálnej šírke modulu 0,940 mm bude svetlý okraj 9,40 mm. 

  • Nesprávne GTIN výrobku

Na paletovej etikete sa používa aplikačný identifikátor (02) GTIN výrobku na palete. To znamená, že sem patrí GTIN (EAN kód) kartónového balenia a do aplikačného identifikátora (37) sa uvedie počet kusov tohto kartónového balenia. Nikdy sa neuvádza kód výrobku. V článku „Ako označiť kartónové balenie“ si môžete prečítať, ako sa vytvára kód na kartón.


Autor:
Marianna Revallová
produktový manažér BarCodes
GS1 Slovakia
revallovags1sk..org
 

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?