• CZ
  • SK

Nasazení WMS odhalí i netušené možnosti podnikové logistiky

 03. 09. 2014

Logistické činnosti jsou jako živý organismus. Čím více je osekáváme, tím hůře fungují. Redukce nákladů je však zpravidla to první, k čemu management firmy přistoupí v situaci, kdy podniková logistika vykazuje neuspokojivé výsledky.

Nezřídka totiž dojde k závěru, že provozní a distribuční náklady jsou vysoké, produktivita pracovníků skladu nízká a data (pořizovaná ručně) jsou nepřesná. Manipulační plochy jsou pak obvykle předimenzované, anebo naopak poddimenzované. Logistika je tehdy vnímána spíše jako nákladová položka než proces, který může zásadně přispět k celkové efektivitě podniku. Pokud ale logistické činnosti povýšíme na místo, kde se vytváří přidaná hodnota, jsme na dobré cestě. A jak nejlépe začít? Zvýšenou podporou v oblasti informačních technologií.

Vždy jsme to tak dělali

Představme si domácnost o několika členech. I zde je třeba pro udržení funkčního skladu (potravin) vše alespoň trochu řídit. Většinou stačí mít dobrého „vedoucího“, který nosí vše v hlavě a občas si vypomůže tužkou či papírem. Ale co teprve taková tisíci nebo desetitisíci členná domácnost? To už chce pořádný systém. Je proto až s podivem, že značná část firem s mnohamilionovými obraty řídí svůj sklad jako u trochu větší rodiny a nijak nezareagovala na mnohdy zásadní růst počtu a složitosti svých logistických operací.

Zanedbávané IT

Informační podpora logistických procesů tak mnohdy zůstává v zajetí účetního systému, který řeší pouze přejímku na sklad s popisem zboží, cenu a množství zásob. Pokročilejší podnikové informační systémy (ERP) již sice pracují i s jistou formou informace o umístění zboží (o adresaci), o řízeném skladu ale nemůže být řeči. Pro jednodušší případy, kdy je hlavním cílem „pořádek ve skladu“, může být řešením zavedení systému pro skladovou evidenci, speciální skladové aplikace, která někdy bývá obsažena i v rámci ERP systému. Může být využíván také bez počáteční investice formou služby (SaaS) jako Instantní sklad. V mnoha případech však jen pořádek nestačí a kromě adresace pozic ve skladu je třeba řídit jeho celý chod. Na řadu tak přichází WMS (Warehouse Management System)

Skutečně řízený sklad

Pokud potřebujete mít ve skladu pořádek a okamžitý přehled, eliminovat úzká místa v logistických procesech, řídit skladové operace podle priorit, snížit skladové zásoby, zbavit se systému „ruka – tužka – papír“, eliminovat reklamace, sledovat efektivitu pracovníků ve skladu a na jejím základě je hodnotit nebo sledovat původ zboží, neměli byste s výběrem WMS rozhodně váhat. Všechny tyto požadavky kvalitní WMS vyřeší velmi rychle, jeho základní funkce jsou totiž následující:

  • poziční (adresné) skladování
  • registrace všech procesů v reálném čase
  • bezpapírový systém, navádění a řízení pracovníků pomocí přenosných radiofrekvenčních terminálů
  • trvalý přehled o aktuální situaci ve skladu, automatizace chodu skladu, flexibilita
  • automatická identifikace čárovým kódem při všech skladových procesech
  • sledování původu zboží v celém logistickém řetězci, rozlišování exspirací, šarží, sériových čísel
  • maximální využití elektronické výměny dat (EDI)

(zdroj: WMS řešení CCV Řízený sklad)

Vzhledem k tomu, že nasazení kvalitního WMS důsledně podchytí veškeré skladové procesy, nemůže být výsledkem nic jiného než pořádek, přehled, efektivita, úspory. Návratnost investice rozhodně nebude v mnoha letech – a fakticky může být i téměř okamžitá. Až čtvrtina firem z oblasti FMCG totiž řeší nedostatek svých skladových kapacit. A jedním z přínosů nasazení WMS je i zvýšení kapacity stávajícího skladu o desítky procent. Proč tedy namísto drahé stavby či pronájmu dalších prostor nezvolit mnohonásobně levnější řešení?

-onr-

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?