• CZ
  • SK

Logistika bez ľudí? Jubilejný Eastlog skúma význam ich úlohy

 19. 04. 2022

Homo logisticus. Podtitul 25. ročníka medzinárodného kongresu Eastlog, ktorým jeho organizátori zo skupiny ATOZ zdôrazňujú úlohu človeka v logistike. Napriek tomu, že odvetvie logistiky sa v posledných rokoch postupne automatizuje, robotizuje a digitalizuje, pandémia koronavírusu v posledných dvoch rokoch ukázala, že ľudia sú v procese skladovania alebo prepravy nenahraditeľní.

Skôr než sa Európania dokázali plne vysporiadať s pandémiou, zachvátil kontinent ďalší „problém“. Vojna vedená na Ukrajine opäť vyžaduje zvládnuté logistické toky. „Vraciame sa tak k podstate logistiky, teda k disciplíne, ktorá zaistí, že všetko potrebné bude v správnom čase na správnom mieste. Bohužiaľ nám túto podstatu logistiky pripomína vojna,“ dodáva Jeffrey Osterroth, konateľ spoločnosti ATOZ Group. V tejto dobe, ktorá je plná existenciálnych výziev, prinesie Eastlog bohatý program s desiatkami rečníkov, prehliadkami skladov, obvyklým business mixerom alebo organizovanými schôdzkami obchodných partnerov.

Aká je a bude úloha človeka v logistike

V úvode čaká účastníkov moderovaný rozhovor, o ktorom jeho hlavní protagonisti nechcú hovoriť ako o dueli. Radek Špicar je predstaviteľom Zväzu priemyslu a dopravy a Josef Středula Českomoravskej konfederácie odborových zväzov. Obaja predstavitelia ukazujú, že pohľad odborárov na budúcnosť práce a priemyselníkov na potreby pracujúcich sa nemusia iba rozchádzať. Kľúčoví predstavitelia dvoch zdanlivo odlišných svetov si veľmi dobre uvedomujú, že výzvy, ktoré pred priemyslom i logistikou stoja, nemožno riešiť „tradičným konfliktom“, ale spoluprácou, hľadaním styčných bodov, vzdelávaním, využívaním technického a technologického potenciálu a dôkladnou prípravou na budúcnosť.

V nasledujúcej prezentácii sa Michal Šmíd (Amazon) a Pavel Sovička (Panattoni) zamyslia nad tým, aký je vplyv robotizácie logistických nehnuteľností na zamestnancov. Amazon v spolupráci s Panattoni buduje v Kojetíne robotické centrum, ktoré bude v mnohých ohľadoch iné ako distribučné centrum v Dobrovízi, ktoré vzniklo pred približne siedmimi rokmi. Zmení robotizácia a automatizácia prevádzok nároky na počty zamestnancov v logistike alebo na ich schopnosti?

Aj panelová diskusia v hlavnom dopoludňajšom programe sa zameria na tému Homo logisticus. Vystúpi napr. Michal Harásek (Tymbe), Roman Kmec (Lidl Česká republika), Jiří Kristek (Cushman & Wakefield) či Jan Polter (Dachser Czech Republic). Prečo je v logistike stále nutný taký veľký podiel ľudskej práce? Aké typy logistických prevádzok je možné plne automatizovať alebo robotizovať? Zmenila pandémia spôsob, ako človek vykonáva prácu v logistike? Na aké pozície smerujú ľudia, ktorým vzal prácu stroj alebo softvér?

Nasledovať bude spoločný obed a počas tejto pauzy sa uskutočnia desiatky organizovaných stretnutí v rámci tzv. Bizlogu. Ide o obľúbenú speed-datingovú platformu, kedy obchodní partneri počas desiatich minút poznajú, či má zmysel si naplánovať ďalšiu obchodnú schôdzku a začať hlbšiu spoluprácu. 

Prípadové štúdie: automatizácia v hlavnej úlohe

Popoludňajší program sa rozdelí do série workshopov. Digilog sa zameria na automatizáciu a digitalizáciu logistických procesov a začne ho Tomáš Kubica (Škoda Auto). Prednášajúci predstaví špecifiká logistického procesu v súvislosti s nástupom elektromobility. Budú spomenuté nové nároky na logistiku pri zabezpečení skladovania a manipulácie s dielmi na výrobu elektrovozidiel, vrátane vplyvov na zmenu kvalifikácie personálu.

Ďalšia časť programu bude venovaná robotizácii v spoločnosti Greiner Packaging. Jej zástupca Stanislav Čakovský a Dušan Čakovský (4IGV) na strane dodávateľa predstavia projekt implementácie štyroch plne autonómnych vozíkov značky Agilox od spoločnosti 4IGV v závode Greiner Packaging v Louce pri Chomutove. Automatizácia mala výrazný vplyv aj na zníženie mzdových nákladov, návratnosť investície je štyri roky.

Ďalší projekt automatizácie bol vo svojom čase prvým v Európe. Týka sa prepojenia technológií Radioshuttle a automatických retrakov Autopilot. Prípadová štúdia spoločností Linea Nivnice a Toyota Material Handling CZ popíše plne automatizovaný sklad, kedy sa tovar od výroby a balenia cez zaskladnenie až po vyskladnenie a expedíciu nedotkne ľudská ruka. Prednášať budú Jaromír Oliva (Linea Nivnica) a Aleš Hušek (Toyota Material Handling CZ).

Digitalizácia logistických procesov v spoločnosti Dexis Slovakia bude predmetom záujmu Marcela Mitošinky z tej istej spoločnosti a Pavla Motana (K2 Atmitec). Príbeh Dexis Slovakia by sa dal s nadsadením popísať ako cesta od prvobytne pospolnej logistiky v roku 2005 k modernej logistike 21. storočia, v tejto firme sa zmenilo naozaj mnoho.

Prípadová štúdia spoločností Kiekert-CS a Still ČR popíše automatizované riešenie dopravy zo skladu do výroby. Hybridná prevádzka, zvládanie veľmi úzkych uličiek a ostrých zákrut, trojsmenná prevádzka. Len niektoré z výziev, ktoré bolo treba riešiť. Vystúpi Petr Kuchyňa (Kiekert-CS) a Filip Šustek (Still ČR).

Premeny retailu a role e-commerce

Workshop Retailog zacieli na maloobchod, jeho dodávateľa a e-commerce. O tom, akú cestu urazil Plzeňský Prazdroj k automatizovanej logistike, pohovorí David Udal, ktorý zmieni nielen nedávne projekty (Control Tower, mobile direct store delivery, AGV v Nošoviciach), ale aj práve stavaný plne automatický sklad v Plzni či budúce projekty v oblasti pickingu, automatické nakládky alebo vysokohustotného skladovania.

Spoločnosť eD‘ system má v ponuke vyše 150 000 produktov od viac ako 500 svetových značiek a denne zo skladu odbaví viac ako 10 000 zásielok. Prednáška by mala účastníkov presvedčiť o tom, že nie je potrebné vydávať vysoké sumy, aby logistika a naviazané procesy fungovali správne a efektívne. Prednášať budú Michal Pavlorek (eD‘ system) a Ľubomír Veselý (Grit).

Mapo Medical sa zaoberá predajom a distribúciou spotrebného materiálu pre zdravotníctvo, kúpeľníctvo a ošetrovateľstvo. Potrebuje kvalitné skladovacie zázemie, ale aj veľmi dobrú dostupnosť na chrbticové komunikácie a rýchly dojazd v rámci mestskej logistiky. Pre logistiku poslednej míle si preto firma zaistila doslova posledné metre v logistickom areáli CTPark Prague East. Z Nupak firma distribuuje ochranné pomôcky, zdravotnícky materiál alebo testy na koronavírus. Podrobnosti priblíži Pavel Brauner, Jozef Krajčí (obaja Mapo Medical) a Michal Bujárek (CTP).

Food waste alebo plytvanie potravinami je fenomén, ktorý predstavuje problém pre český retail aj pre celú spoločnosť. Boj proti nemu v rámci stratégie udržateľnosti patrí k dlhodobým prioritám aj reťazca Penny, ktorý oi spolupracuje s Českou federáciou potravinových bánk, ktorá má od jari v Dubči pri Prahe nové logistické centrum. O tom, ako funguje logistika potravinových bánk a ako môže prispieť k redukcii objemu vyhadzovaných potravín, bude hovoriť Jaroslav Koláček (Penny).

Prekliate dynamická e-commerce. Tak znie „pracovný“ názov panelovej diskusie, v ktorej sa predstaví Tomáš Anděl (Alza.cz), Barbora Habětínková (ShipMonk), Aleš Malucha (Rohlik.cz), Daniel Mareš (Wedo), Jan Palek (GLP) a Pavel Včela (GLS CZ). Iste padnú nasledujúce otázky: Kde získať nové kuriérov a „nekradnúť“? Pomáhajú výdajné boxy riešiť výzvy spojené s logistikou poslednej míle? Aké sú udržateľnejšie dopravné formy pre B2C doručovanie? Nakoľko do logistiky e-shopov vstúpil strojový fullfilment? Aké sú prekážky pre väčšiu automatizáciu a robotizáciu logistických procesov v e-commerce?

Okrúhly stôl pre personalistov

Pretože tento ročník Eastlogu sa prioritne zameriava na oblasť ľudských zdrojov, vracia usporiadatelia do hry obľúbený workshop minulých ročníkov, totiž HRlog. Tento rok je koncipovaný ako okrúhly stôl, ku ktorému budú prizvaní nielen personalisti, ale všetci, ktorí majú záujem zdieľať inšpiráciu a názory spojené s pracovným trhom. Ten bol už za predpandemických časov riadne prehriaty, zásadné zmeny potom priniesla práve dvojročná pandémia a teraz je tu ďalšia turbulencia v podobe vojny na Ukrajine.

Logistický trh by mohol ďalej rásť, istú brzdu však predstavuje práve nedostatok pracovnej sily. Čo pomáha firmám? Ako získavajú zamestnancov a ako funguje onboarding v súčasných „rýchlych časoch“? Pomáha automatizácia a robotizácia? A aká bude budúcnosť človeka v logistike? Len niektoré z otázok, ktoré počas HRlogu bezpochyby zaznejú.

Po zelenej k prosperite

Greenlog, to je záverečná sekcia prvého dňa Eastlogu a jej názov dostatočne vypovedá o zameraní. Alan McKinnon (Kühne Logistics University) otvorí témou, ktorá sa zdá teraz vo svojom cieli nedostihnuteľná: Net-Zero Logistics. Čo presne znamená „čistá nula“ v kontexte logistiky? O koľko môžeme znížiť emisie do roku 2050? A (ako) môže logistický sektor prispieť k „negatívnym emisiám“, teda k odstráneniu skleníkových plynov, ktoré sa už v atmosfére nachádzajú.

Profesor Vladimír Kočí si vo svojom vystúpení predsavzal neľahkú úlohu, totiž posúdiť, či a nakoľko sú vybrané logistické projekty naozaj udržateľné. „Vodítkom“ mu budú princípy analýzy LCA, vďaka ktorým možno lepšie rozoznať, či konkrétne inovácie naozaj vedú k výsledkom priaznivým pre životné prostredie, alebo sme svedkami „zeleného vymývania mozgov“, pre ktoré sa vžil výraz greenwashing. Konkrétne sa zameria na test LNG vozidiel, na ktorom spolupracovali spoločnosti Budějovický Budvar a Iveco. Ďalej sa bude venovať elektromobilite v kuriérskej doprave, čo je spoločná inovácia firiem ChargeUp a DPD. Posledný projekt, ktorý vstúpi do „LCA vyhne“, bude posúdenie udržateľnosti skladového priestoru.

V závere účastníkov čaká panelová diskusia, kedy sa v súlade s pracovným názvom debaty – Ideme po zelenej – vydajú na trasu lemovanú „zelenými“ skladmi, firmami, zdrojmi energie alebo obalmi. V diskusii sa panelisti pokúsia zodpovedať napr. tieto otázky: Ako sa firmy vysporiadajú s požiadavkami na dopravu ohľaduplnejšie k životnému prostrediu? Kde sú najväčšie rezervy pri hľadaní úspor energií? Prospeje českému priemyslu zelená tranzícia, alebo jej bude skôr trpieť? Aké rýchle, efektívne a ekonomicky nenáročné kroky je možné urobiť pre „zelenšiu“ firmu? Debatovať budú Jan Hyťha (Hopi Holding), Gaël Gonzalez (LPR – La Palette Rouge), Petra Lippertová (DS Smith Packaging), Pavel Pánek (Budějovický Budvar) či Martin Baláž (Prologis).

Zábava aj logistika v praxi

Homo logisticus je, samozrejme, aj homo entertainicus, a preto večerný program bude patriť zábave. Návštevníkov kongresu čaká tradičný Logistický Business Mixer, ktorý pravidelne navštevuje 200 až 250 VIP logistikov, ktorí sa radi bavia pri živej hudbe, výbornom občerstvení, vybraných drinkoch a zábavnom programe.

Druhý deň Eastlogu pokračuje návštevami logistických prevádzok. Cieľom je po prvom (skôr teoretickom) dni predstaviť logistiku v praxi. V minulých rokoch záujemcovia zavítali do výrobných a logistických prevádzok napr. spoločnosťou Lidl Česká republika, Coca-Cola HBC, Hopi Holding, Globus, Sécheron Tchequie, Smurfit Kappa, Pivovar Veľkej Popovice, MD logistika, DHL Express, Kiekert-CS, Thimm pack‘ n’display alebo Yusen Logistics.

Registrácia na kongres je zadarmo pre užívateľov logistických služieb: www.eastlog.cz/registrace

Zdroj: systemylogistiky.sk

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?