• CZ
  • SK

Logistika bez lidí? Jubilejní Eastlog se zaměří na význam jejich role

 19. 04. 2022

Homo logisticus. Tak zní podtitul 25. ročníku mezinárodního kongresu Eastlog, kterým jeho organizátoři ze skupiny ATOZ zdůrazňují roli člověka v logistice. Přestože se odvětví logistiky v posledních letech postupně automatizuje, robotizuje a digitalizuje, pandemie koronaviru v posledních dvou letech ukázala, že člověk je v procesu skladování nebo přepravy nenahraditelný.

Než se Evropané dokázali s pandemií plně vypořádat, zachvátil kontinent další "problém". Válka vedená na Ukrajině opět vyžaduje řízené logistické toky. "Vracíme se tak k podstatě logistiky, tedy k disciplíně, která zajišťuje, že vše, co potřebujeme, je ve správný čas na správném místě. Válka nám bohužel tuto podstatu logistiky připomíná," dodává Jeffrey Osterroth, jednatel společnosti ATOZ Group. V této době plné existenčních výzev přinese Eastlog bohatý program s desítkami řečníků, prohlídkami skladů, obvyklým obchodním mixem nebo organizovanými setkáními obchodních partnerů.

Jaká je a bude role člověka v logistice?

Na začátku čeká účastníky moderovaný rozhovor, o kterém protagonisté nechtějí mluvit jako o duelu. Radek Špicar je zástupcem Svazu průmyslu a dopravy a Josef Středula Českomoravské konfederace odborových svazů. Oba představitelé ukazují, že pohled odborářů na budoucnost práce a průmyslníků na potřeby pracujících se nemusí pouze rozcházet. Klíčoví představitelé obou zdánlivě odlišných světů si dobře uvědomují, že výzvy, kterým čelí průmysl a logistika, nelze řešit "tradičním konfliktem", ale spoluprací, hledáním styčných bodů, vzděláváním, využíváním technického a technologického potenciálu a důkladnou přípravou na budoucnost.

V následující prezentaci se Michal Šmíd (Amazon) a Pavel Sovička (Panattoni) zamyslí nad dopadem robotizace logistických nemovitostí na zaměstnance. Amazon ve spolupráci se společností Panattoni buduje v Kojetíně robotické centrum, které se bude v mnohém lišit od distribučního centra v Dobrovízi, které bylo vybudováno zhruba před sedmi lety. Změní robotizace a automatizace operací nároky na počet zaměstnanců v logistice nebo na jejich kvalifikaci?

Panelová diskuse v hlavním dopoledním programu se rovněž zaměří na téma Homo logisticus. Vystoupí Michal Harásek (Tymbe), Roman Kmec (Lidl Česká republika), Jiří Kristek (Cushman & Wakefield) a Jan Polter (Dachser Česká republika). Proč je v logistice stále zapotřebí tolik lidské práce? Jaké typy logistických operací lze plně automatizovat nebo robotizovat? Změnila pandemie způsob, jakým lidé vykonávají práci v logistice? Na jaká pracovní místa míří lidé, jejichž práci převzaly stroje nebo software?

Poté bude následovat společný oběd a během této přestávky proběhnou desítky organizovaných zasedání v tzv. Bizlogu. Jedná se o oblíbenou platformu pro rychlé seznamování, kde obchodní partneři během deseti minut zjistí, zda má smysl naplánovat další obchodní schůzku a zahájit hlubší spolupráci.

Případové studie: automatizace v hlavní roli

Odpolední program bude rozdělen do řady workshopů. Digilog se zaměří na automatizaci a digitalizaci logistických procesů a zahájí ho Tomáš Kubica (Škoda Auto). Přednášející představí specifika logistického procesu v kontextu nástupu elektromobility. Budou zmíněny nové požadavky na logistiku při zajišťování skladování a manipulace s díly pro výrobu elektromobilů, včetně dopadů na změnu kvalifikace pracovníků.

Další část programu bude věnována robotizaci ve společnosti Greiner Packaging. Její zástupce Stanislav Čakovský a Dušan Čakovský (4IGV) na straně dodavatele představí projekt implementace čtyř plně autonomních vozíků Agilox od 4IGV v závodě Greiner Packaging v Louce u Chomutova. Automatizace měla také významný dopad na snížení nákladů na pracovní sílu s dobou návratnosti čtyři roky.

Další automatizační projekt byl v té době prvním v Evropě. Jedná se o propojení technologií Radioshuttle a automatického zatahování Autopilot. Případová studie společností Linea Nivnice a Toyota Material Handling CZ popisuje plně automatizovaný sklad, kde se zboží nedotýká lidská ruka od výroby a balení přes stohování až po vychystávání a expedici. Přednášejícími budou Jaromír Oliva (Linea Nivnica) a Aleš Hušek (Toyota Material Handling CZ).

O digitalizaci logistických procesů ve společnosti Dexis Slovakia se budou zajímat Marcel Mitošinka ze stejné společnosti a Pavel Motan (K2 Atmitec). Příběh společnosti Dexis Slovakia by se dal s nadsázkou popsat jako cesta od první běžné logistiky v roce 2005 k moderní logistice 21. století, v této společnosti se toho hodně změnilo.

Případová studie Kiekert-CS a Still ČR popisuje automatizované řešení přepravy ze skladu do výroby. Hybridní provoz, zvládání velmi úzkých uliček a ostrých zatáček, třísměnný provoz. Jen některé z problémů, které bylo třeba vyřešit. Vystoupí Petr Kuchyňa (Kiekert-CS) a Filip Šustek (Still CR).

Proměny maloobchodu a role elektronického obchodování

Workshop Retailog se zaměří na maloobchod, jeho dodavatele a elektronické obchodování. David Udal bude hovořit o cestě, kterou se Plzeňský Prazdroj vydal směrem k automatizované logistice, a zmíní nejen nedávné projekty (Control Tower, mobilní přímý výdej do skladu, AGV v Nošovicích), ale také právě budovaný plně automatizovaný sklad v Plzni nebo budoucí projekty v oblasti vychystávání, automatického nakládání nebo skladování s vysokou hustotou.

Systém eD' obsahuje více než 150 000 produktů od více než 500 světových značek a každý den zpracuje více než 10 000 zásilek ze skladu. Přednáška by měla účastníky přesvědčit o tom, že není nutné vynakládat velké finanční prostředky na to, aby logistika a související procesy fungovaly správně a efektivně. Přednášejícími budou Michal Pavlorek (eD' system) a Ľubomír Veselý (GRiT).

Společnost Mapo Medical se zabývá prodejem a distribucí spotřebního materiálu pro zdravotnictví, lázeňství a ošetřovatelství. Potřebuje kvalitní skladovací prostory, ale také velmi dobrou dostupnost k páteřním silnicím a rychlé dojíždění v rámci městské logistiky. Pro logistiku poslední míle si proto společnost zajistila doslova poslední metry v logistickém areálu CTPark Praha východ. Společnost Nupak distribuuje ochranné pomůcky, zdravotnický materiál nebo testy na koronaviry. Podrobnosti sdělí Pavel Brauner, Jozef Krajčí (oba Mapo Medical) a Michal Bujárek (CTP).

Plýtvání potravinami je fenomén, který představuje problém pro český maloobchod i celou společnost. Boj proti ní je v rámci strategie udržitelnosti jednou z dlouhodobých priorit řetězce Penny, který spolupracuje s Českou federací potravinových bank, jež má od jara nové logistické centrum v Dubči u Prahy. Jaroslav Koláček (Penny) bude hovořit o tom, jak funguje logistika potravinových bank a jak může přispět ke snížení plýtvání potravinami.

Prokletý dynamický elektronický obchod. To je "pracovní" název panelové diskuse, které se zúčastní Tomáš Anděl (Alza.cz), Barbora Habětínková (ShipMonk), Aleš Malucha (Rohlik.cz), Daniel Mareš (Wedo), Jan Palek (GLP) a Pavel Včela (GLS CZ). Kde získat nové kurýry a "nekrást"? Pomáhají výdejní automaty řešit problémy logistiky na poslední míli? Jaké jsou udržitelnější formy dopravy pro doručování B2C? Do jaké míry vstoupilo strojové plnění do logistiky elektronického obchodu? Jaké jsou překážky větší automatizace a robotizace logistických procesů elektronického obchodu?

Kulatý stůl pro personalisty

Protože je letošní ročník Eastlogu prioritně zaměřen na oblast lidských zdrojů, vracejí se organizátoři k oblíbenému workshopu z předchozích ročníků, a to k HRlogu. Letos je koncipován jako kulatý stůl, na který budou pozváni nejen personalisté, ale všichni zájemci o sdílení inspirace a názorů týkajících se trhu práce. Ta byla řádně přehřátá už v době před pandemií, pak zásadní změny přinesla dvouletá pandemie a nyní přicházejí další turbulence v podobě války na Ukrajině.

Logistický trh by mohl dále růst, ale brzdí ho nedostatek pracovních sil. Co pomáhá firmám? Jak probíhá nábor zaměstnanců a jak se daří zavádět nové zaměstnance v současné "rychlé době"? Pomáhá automatizace a robotizace? A jaká je budoucnost lidí v logistice? Jen některé z otázek, které se během HRlogu nepochybně objeví.

Zelenou k prosperitě

Greenlog, to je závěrečná část prvního dne Eastlogu, jejíž název dostatečně vypovídá o jejím zaměření. Alan McKinnon (Kühne Logistics University) otevře téma, jehož cíl se dnes zdá být neuchopitelný: Net-Zero Logistics. Co přesně znamená "čistá nula" v kontextu logistiky? O kolik můžeme snížit emise do roku 2050? A (jak) může odvětví logistiky přispět k "negativním emisím", tj. k odstranění skleníkových plynů, které se již v atmosféře nacházejí.

Profesor Vladimír Kočí si ve svém vystoupení dal nelehký úkol posoudit, zda a do jaké míry jsou vybrané logistické projekty skutečně udržitelné. "Bude se řídit zásadami analýzy LCA, které mu pomohou lépe rozpoznat, zda konkrétní inovace skutečně vedou k výsledkům šetrným k životnímu prostředí, nebo zda jsme svědky "zeleného vymývání mozků", pro které se vžil termín greenwashing. Zaměří se zejména na test vozidel na LNG, na kterém Budějovický Budvar a Iveco spolupracují. Bude se také zabývat elektromobilitou v kurýrní dopravě, což je společná inovace společností ChargeUp a DPD. Posledním projektem, který vstoupí do "LCA shun", bude posouzení udržitelnosti skladu.

Na závěr čeká účastníky panelová diskuse, kdy se v souladu s pracovním názvem debaty – Going Green – vydají na trasu lemovanou "zelenými" sklady, podniky, zdroji energie nebo obaly. V debatě se účastníci pokusí odpovědět na otázky, jako jsou: Jak se firmy vyrovnávají s požadavky na ekologičtější dopravu? Kde jsou největší mezery při hledání úspor energie? Bude mít český průmysl z přechodu na zelenou ekonomiku prospěch, nebo mu spíše uškodí? Jaké rychlé, účinné a ekonomicky nenáročné kroky lze podniknout pro "zelenější" společnost? Debatu budou moderovat Jan Hytha (Hopi Holding), Gaël Gonzalez (LPR – La Palette Rouge), Petra Lippertová (DS Smith Packaging), Pavel Pánek (Budějovický Budvar) a Martin Baláž (Prologis).

Zábava a logistika v praxi

Homo logisticus je samozřejmě také homo entertainicus, a proto bude večerní program věnován zábavě. Pro návštěvníky kongresu je připraven tradiční Logistics Business Mixer, kterého se pravidelně účastní 200 až 250 VIP logistických profesionálů, kteří si užívají živou hudbu, vynikající občerstvení, vybrané nápoje a zábavný program.

Druhý den Eastlogu pokračuje návštěvou logistických zařízení. Po prvním (spíše teoretickém) dni je cílem představit logistiku v praxi. V minulých letech navštívili zájemci výrobní a logistické provozy například společností Lidl Česká republika, Coca-Cola HBC, Hopi Holding, Globus, Sécheron Tchequie, Smurfit Kappa, Pivovar Velké Popovice, MD Logistics, DHL Express, Kiekert-CS, Thimm pack 'n'display nebo Yusen Logistics.

Registrace na kongres ja zdarma pro uživatele logistických služeb: www.eastlog.cz/registrace

Zdroj: systemylogistiky.sk

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?