• CZ
  • SK

Logistické fórum Log-in 2021 on-line

 24. 05. 2021

Letošní Log-in se díky pandemii konal on-line a to rovnou z Prahy i Bratislavy. Zůčastnilo se 38 řečníků, 25 partnerů a proběhlo 17 prezentací, sledovalo v přímém přenosu 313 logistických profesionálů.  Poprvé on-line a poprvé česko-slovenský. Logistické inovace v podobě připadových studíí a příkladů z praxe z České i Slovenské republiky.

V úvodu fóra přivítali účastníky Jeffrey Osterroth a Tatiana Koššová za Atoz Group a za generální partnery Jakub Holec a Branislav Jendek (108 Agency). Řečníci přednášeli živě ve studiích v Praze a v Bratislavě, čeští a slovenští logističtí profesionálové se připojili on-line. Přestože se fórum konalo on-line, nechyběly různé možnosti pro interakce mezi účastníky a řečníky, případně partnery. Prostřednictvím aplikace Slido mohli lidé řečníkům pokládat otázky nebo odpovídat na sérii anket. Účastníci měli také možnost navštívit partnery fóra na jejich virtuálních stáncích.

Myšlení 4.0 a logistika

Každý rok nabízí fórum Log-in přehled inspirativních inovací a případových studií v logistice, a při letošním on-line fóru tomu nebylo jinak. Letos na účastníky čekala spousta zajímavých přednášejících. Jedním z klíčových řečníků byl prof. Vladimír Mařík z ČVUT, který mluvil na téma Myšlení 4.0 a logistika. Ukázal, jak internet a koncept Průmyslu 4.0 ve spojení s umělou inteligencí mění nepozorovaně způsob myšlení a uvažování lidí, jak postupně navozují přirozené změny nejen v organizaci výroby, ale i v energetice, dopravě, logistice a v dalších oblastech. Hovořil také o fenoménu digitálních dvojčat. „Každý prvek výrobního procesu má svůj virtuální obraz, tedy virtuální dvojče, ve virtuálním světě. Tak je vytvořena inteligentní distribuovaná síť různorodých entit podél celého řetězce vytvářejícího hodnotu. Tato dvojčata mezi sebou vyjednávají,“ uvedl Vladimír Mařík. Detailně se věnoval například požadavkům na řízení a optimalizaci v transportní logistice. Zmínil i výsledky výzkumu v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při Českém vysokém učení technickém v Praze.

Poté Robert Sgariboldi ze 108 Agency popsal, jak může pomoci vizualizace dat při výběru průmyslových prostorů. Představil mapu 108 Agency, tedy on-line nástroj, který přináší nový pohled na trh průmyslových nemovitostí. Aplikace kombinuje aktuální informace z trhu s makroekonomickými daty a pomáhá tak ve vyhodnocení dané lokality v širším kontextu. „V dnešní době je důležité mít informace co nejdříve. Často to může ovlivnit obchodní výsledek daného projektu,“ konstatuje Robert Sgariboldi.

Velká poptávka po skladech

První panelová diskuse byla zaměřena na trendy ve světě skladů, na top investice a vliv pandemie na vývoj developmentu. V bratislavském studiu se setkali Světozár Rohoň (Contera) a Jakub Pelikán (Mountpark), ke kterým se přidali z pražského studia Jan Palek, (GLP) a Jakub Kodr (CTP). Do debaty se zapojil i Jan Franek (Heineken Slovensko) a Jakub Velko (108 Agency). Např. společnost Heineken Slovensko začala již před pandemií obnovu distribučního systému s cílem optimalizace a kvality skladových prostor.

Jakub Velko připomněl, že před rokem všichni byli opatrní, nikdo nevěděl, co bude. „Poptávka po potravinách, ale i logistice, však neustávala, právě naopak, po nárůstu e-commerce segmentu nás klienti informovali, že byznys se skladovými prostory roste. Bylo to vidět i na podepsaných smlouvách či na pronajatých prostorách,“ řekl Jakub Velko. Ján Franek podotkl, že štěstí přeje připraveným. Heineken Slovensko začal již před pandemií obnovu distribučního systému s cílem optimalizace a zkvalitnění skladových prostor.

Diskutující se shodli, že sklady nejsou jen obyčejnými halami s regály a špatným osvětlením. Naopak, při přípravě nových skladů hledají developeři možnosti pro inovace a kladou důraz na aspekty, jakými jsou praktičnost pro každodenní logistické činnosti, udržitelnost, variabilita či příjemné pracovní prostředí. Podle Jakuba Pelikána je třeba sledovat trendy, kterými jsou automatizace, robotizace, internet věcí, senzory a trvale udržitelný rozvoj. „K tomu patří i 3D tiskárny a sběr dat. Právě tyto trendy potáhnou inovace v rámci skladů,“ konstatoval Jakub Pelikán.

Jakub Kodr dodal, že při výstavbě se v rámci snížené uhlíkové stopy vysazují a obnovují lesy, střechy hal se osazují solárními panely a ve skladech už dominuje inteligentní osvětlení. CTP pracuje i na tom, aby digitalizovalo své portfolio s cílem měření a regulace spotřeby. K vývoji průmyslového developmentu Jakub Kodr doplnil: „Někde vznikají skladová městečka, která zahrnují restaurace, ubytování, hřiště, služby kadeřníka nebo lékaře.“ Velký důraz je kladen na udržitelnost. „Důležitá je lokalita a funkčnost budovy. Je pro nás důležitější například efektivně využívat zpětně dešťovou vodu v rámci dané stavby, než namontovat dvacet nabíjecích stanic na elektromobily, které budou nevyužité. Zabýváme se nejrůznějšími trendy, ale základem je pro nás funkčnost,“ konstatoval Jan Palek.

„Papírový“ sklad minulostí

Zajímavé informace přinesla také případová studie o řízeném skladu ve společnosti UBC, kterou prezentovali Pavel Motan (K2 atmitec) a Martin Tomašík (UBC). Zaměřili se na to, jak zvýšit rychlost expedice, omezit počet chyb a snížit náklady na vychystání. Byla popsána spolupráce zahrnující výměnu celého informačního systému a zavedení řízeného skladu. Celková investice činila zhruba tři miliony korun. Pavel Motan sdělil: „Před zavedením systému se vše ze skladu vydávalo podle papíru a nebyly popsány lokace. Lidé dlouze něco hledali. Když bylo třeba v rámci odpolední směny něco dochystat na ráno, skladníci museli být v práci déle, než původně měli. Nyní skladníci vše stíhají, navíc v době, kdy roste sortiment, který je velmi různorodý.“ Dodejme, že např. napříjmu byl zaveden tzv. inteligentní čárový kód.

Z Prahy zazněla také prezentace Jakuba Ditricha (ekolo.cz) zaměřená na novinku v ČR: depo, které v loňském roce začalo fungovat na pražském Těšnově. Depot.Bike soustřeďuje hned několik přepravních společností, které tu mají dedikovaná místa, v nichž kurýři přebírají zásilky a rozvážejí je na elektrokolech zejména v centru metropole. Díky úspěchu projektu začala doprava cargo-biky zajímat i další hráče. Elektrokolo garantuje dojezd minimálně 60 km. Za půl roku bylo v rámci pilotního provozu doručeno přes 30 000 zásilek.

Interakce s inspirací vytvářejí inovaci. Zajímavou, inspirativní i praktickou přednášku měla na fóru LOG-IN 2021 Martina Le Gall Maláková, která od roku 2002 řídí společnost Electrik. V roce 2017 se stala zakládající členkou a také prezidentkou organizace Industry Innovation Cluster (IIC). Cílem IIC je vytvářet platformu pro užívání a sdílení inovací v průmyslu v rámci digitální ekonomiky. Členy organizace zajímají témata jako smart industry, smart city, mobilita nebo umělá inteligence. Jak zdůraznila Martina Le Gall Maláková, dnes si život bez inovativních myšlenek neumíme představit a více než kdykoliv předtím jsme podporováni být tvůrčí. Řekla: „Inovace patří do našeho profesionálního, společenského a osobního života. Ale je budoucnost v tak rychlém sledu inovaci a změn pro lidstvo bezpečná? Co můžeme udělat pro to, aby byla?“

Celý článek zde.

Zdroj: systemylogistiky.cz

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?