• CZ
  • SK

Košík.cz jako první využívá vlastní dimenzovací jednotku, vytvořil 15 tisíc dvojčat skladových položek

 16. 04. 2021

Online supermarket Košík.cz rozběhl nový logistický projekt, díky němuž vznikla ojedinělá digitální dvojčata všech položek, které má Košík.cz ve svém skladu. Je tak prvním online supermarketem, který k tomu využívá vlastní dimenzovací jednotku. Cílem projektu je mimo jiné efektivní využití skladovací plochy, automatická identifikace neúplných nákupů a zvyšování počtu prodaných nákupů. Supermarket chce docílit i lepšímu předcházení poškození položek ale také šetřit emise při rozvozech.

Co jsou to digitální dvojčata?

Digitální dvojče je digitální model skutečného objektu nebo systému, který uchovává maximální množství informací o jeho vlastnostech. Tyto virtuální repliky umožňují lépe simulovat práci s reálnými položkami a modelovat nejrůznější scénáře.

Košík je prvním online prodejcem potravin v Česku, který digitální dvojčata používá

Převod všech položek ve skladu do jejich digitálních dvojčat zahájil Košík na začátku roku, kdy zprovoznil svou první dimenzovací jednotku. Americké zařízení Cubiscan v sobě integruje 3D scanner a váhu a během hodiny je schopné nasnímat a uložit data o stovce položek. Data se následně ukládají do databázového systému, ručně doplněná o důležité parametry jako například materiál balení nebo křehkost. Košík je prvním online prodejcem potravin v Česku, který tuto technologii používá.

Digitální dvojčata položek mají desítky možností využití. V první řadě výrazným způsobem ulehčují plánování při naskladňování a zatížení jednotlivých skladových zón. To je klíčové pro rozvoj celého skladu, který Košík letos hodlá ještě více automatizovat a rozšířit o nové vertikální zóny. Efektivita a kapacita skladu by se díky tomu měla v letošním roce opět meziročně zdvojnásobit. Digitální model zároveň umožní lepší plánování nakládky a snížení emisí vozů, a to až o 15 %.

Klíčovou roli sehrají nové prvky automatizace a digitalizace

„Sklad a jeho efektivita jsou pro nás dlouhodobě hlavním limitem dalšího rozvoje a expanze. V loňském roce jsme se naučili, že dokážeme růst chytře a kapacitu hledat ve vytěžování stávajícího systému,“ uvádí Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. „Cílem letošního roku je pokračovat ve dvojnásobném růstu, kdy klíčovou roli sehrají nové prvky automatizace a digitalizace. Stále platí, že cestu si prošlapáváme především sami, takže každá zavedená novinka s sebou nese i unikátní know-how.“

Podobně jako Internet Mall se stejné skupiny Mall group i Košík.cz využívá pro automatizaci dodavatelského řetězce elektronickou výměnu dat EDI. Využití zprávy DESADV výrazně urychluje příjem zboží od dodavatelů, protože zaměstnanci na skladu mají možnost se na příjem zboží připravit a zboží snadno s pomocí čteček zaskladnit bez manuálního přepisování dodacích listů do skladového systému.

Digitální dvojčata ještě více sníží chybovost při přípravě nákupů

Digitální dvojčata také ještě více sníží chybovost při přípravě nákupů. Pickeři budou mít při identifikaci položek k dispozici jejich přesnou fotografii a rozměry. V rámci automatizovaných linek systém porovná hmotnost a velikost nákupu s předpokládanými vlastnostmi vypočtenými na základě digitálních dvojčat a na dopravníku odkloní k přezkumu ty objednávky, u kterých data nesouhlasí. Možnost lepšího plánování nakládky do auta pak ještě více eliminuje riziko poškození křehkých položek nákupu.

„Pořízení digitálních dvojčat všech skladovaných položek nám výrazně ulehčí plánování a eliminuje případné lidské chyby. K první jednotce, kterou nyní provozujeme v pilotním režimu, tedy brzy přibudou další,“ uvádí Tomáš Morava, šéf logistiky Košík.cz. „Využití digitálních dvojčat je obrovské – pracovat s nimi můžeme v podstatě ve všech současných procesech od skladování po poslední míli. Ten pravý potenciál tedy budeme teprve objevovat.“

Díky digitálním dvojčatům prodávaného zboží ušetří Košík měsíčně tisíce člověkohodin, i proto se návratnost celého systému počítá v řádu jednotek měsíců. Dimenzovací jednotky Cubiscan by měly v následujících týdnech doplnit také další technologie – Košík počítá s instalací dalších stovek metrů pásových dopravníků nebo zlepšením své logistické platformy.

Zdroj: systemylogistiky.cz

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?