• CZ
  • SK

Jak odlišit WMS od systému skladové evidence?

 05. 10. 2013

Řada společností, které plánují zavést skladový software, mnohdy zaměňuje adresný skladový systém se systémem řízeného skladu (WMS).

Svět informačních systémů je plný zkratek a buzzwordů, které představují nějakou novou revoluční technologii nebo vymezují určitou specifickou oblast. Při BPM analýze tak vzejdou požadavky na implementaci WMS do ERP s podporou EDI, která zlepší sledované KPI a celou kvalitu SCM. Pokud současně navazuje na MRP, bude skvělé ROI. Pokud nemáte po ruce systémového logistika nebo externího konzultanta, tak tato řeč zkratek může vaši firmu při pořízení skladového softwaru odvést od samotné podstaty.

Názornou ukázkou jsou systémy pro řízení skladu – Warehouse Management systém (WMS). Laicky přeloženo je totiž každý sklad nějak řízen, a tudíž má vlastně implementovaný „řízený sklad“. S touto jednoduchou úvahou se spokojí celá řada firem. Pro pochopení ale nestačí pouze vyložit zkratku.

Určitý adresný skladový systém je dnes již integrovanou součástí téměř každého většího podnikového informačního systému (ERP). WMS však představuje inteligentní software, který kromě adresace pozic ve skladu řídí celý jeho chod, podporuje optimalizaci práce skladníků zejména při příjmu a výdeji, ale také třeba při inventurách. WMS rovněž eviduje výkonnost pracovníků skladu a vytváří podklady pro jejich hodnocení.

Zajímavé výsledky v tomto směru přinesl průzkum poskytovatele logistických řešení CCV Informační systémy mezi osobami zodpovědnými za sklad ve firmách oboru FMCG. U rychloobrátkového zboží je logistika jednou z klíčových otázek konkurenceschopnosti. Na otázku tazatelů, zda firma využívá systém pro řízení skladů, odpovědělo kladně takřka 70 % respondentů. Zde stojí za úvahu, z čeho plyne tak velké číslo, které neodpovídá realitě? Důvodem jsou právě nedostatky v chápání úlohy WMS.

Teprve doplňující otázky odhalily omyl většiny respondentů. Na otázku, zda adresný systém skladování je provázaný s podnikovým systémem odpovědělo kladně již pouze 16 % respondentů. S tím, že skladový systém uděluje obsluze skladu prostřednictvím terminálů pokyny, souhlasilo pouze 14 % firem a 12 % uvedlo, že částečně. Velká většina respondentů pak odpověděla, že jejich systém slouží pouze k evidenci skladových operací. S tím koresponduje také fakt, že jen necelá pětina firem má komplexní přehled v reálném čase s možností okamžité on-line inventury části nebo celého skladu za plynulého provozu.

Kontrolními dotazy tak bylo ověřeno, že pouze 14 % dotazovaných firem skutečně využívá systém pro řízení skladů (WMS), u něhož například dochází k automatickému určování skladové adresy při skladových operacích, k optimalizaci operací podle priorit logistické strategie, k výběru nejstaršího zboží podle balení či váhy zboží a ke 100% fungování skladu i v nepřítomnosti vedoucího skladu.


-red-

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?