• CZ
  • SK

GS1 DataBar mení spôsob predaja čerstvých potravín

 12. 05. 2014

GS1 DataBar je lineárny čiarový kód, do ktorého je možné zakódovať celosvetovo jedinečné identifikačné číslo, hmotnosť produktu a dátum minimálnej trvanlivosti. Tento typ čiarového kódu má nahradiť kódy s prefixami 27 a 29. Koncom roka 2012 začali analyzovať združenie GS1 Slovakia v spolupráci s COOP Jednota Slovensko možnosti používania čiarového kódu GS1 DataBar na Slovensku. Na jednej strane boli technické možnosti a na druhej prínos pre výrobcov, obchodníkov a samozrejme konečných spotrebiteľov. 

GS1 DataBar u obchodníka

GS1 DataBar je lineárny čiarový kód, ktorý sa číta skenermi používanými v maloobchode. Skener, pokiaľ má zabudovanú možnosť snímať kód GS1 DataBar, nebude mať túto možnosť primárne povolenú. Preto je potrebné nastaviť skener tak, aby kód snímal. 

Ďalšou, oveľa náročnejšou záležitosťou je nastavenie informačného systému. Do kódu GS1 DataBar sa informácie kódujú pomocou tzv. aplikačných identifikátorov (rovnako ako pri značení paliet kódom GS1-128). To znamená, že pokladničný systém musí mať schopnosť spracovať dáta zakódované do aplikačných identifikátorov, čo sa dnes bežne nerobí. 

GS1 DataBar u výrobcu

Kód GS1 DataBar má význam pre výrobky s veľmi krátkou dobou minimálnej trvanlivosti, ktoré sa značia priamo u výrobcu termotransferovou tlačou. Rovnako vo výrobe musí byť možnosť zakódovať údaje do čiarového kódu pomocou aplikačných identifikátorov a termotransferová tlačiareň musí mať možnosť tlačiť kód GS1 DataBar vo verzii Expanded a Expanded Stacked (GS1 DataBar  rozšírený a rozšírený stohovaný kód). 

Vo výrobe to znamená aj to, že každý jeden výrobok musí mať pridelené štandardné EAN číslo (tzv. GTIN), ktoré nahradí kód s prefixom 27 alebo 29. Na termotransferovej tlačiarni sa potom zakóduje GTIN, dátum minimálnej trvanlivosti a ak je výrobok s premenlivou hmotnosťou, potom aj skutočná hmotnosť. 

GS1 DataBar pre spotrebiteľa

Informácie zakódované do čiarového kódu sa budú využívať na ochranu spotrebiteľa. Informačný systém obchodníka je nastavený tak, aby nedovolil predať výrobok po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. 

Autor:
Marianna Revallová
produktový manažér BarCodes
GS1 Slovakia
revallova@gs1sk.org

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?