• CZ
  • SK

Eastlog 2021 vyšel na jedničku a zahájil restart logistických akcí

 29. 09. 2021

Logističtí profesionálové neztrácejí zájem o výměnu myšlenek, názorů a informací. Svědčí o tom vysoká účast na zářijovém kongresu Eastlog, kam se přišlo podívat 435 návštěvníku. Odborný program dvoudenního kongresu završilo večerní předávání Ocenění Log-In 2021 a networkingový Logistický Business Mixer. V den druhý zavítali účastníci do nových skladů Lidl Česká republika a Coca-Cola HBC.

Eastlog 2021 restartoval širokou diskusi o současnosti a budoucnosti logistiky a dodavatelských řetězců. Ve dnech 23. a 24. září se tak do pražského O2 universa vrátil jeden z největších středoevropských logistických kongresů. Přivítal 435 účastníků, kteří se po roce pandemických restrikcí chtěli opět setkat s lidmi z celého logistického trhu. A také si přišli vyslechnout přednášky a diskuse spojené s výzvami, které si letos pořadatelé kongresu položili.

Proč výzvy? Motto letošního kongresu znělo Nový den, nové výzvy. A pořadatelé jej dále rozvedli touto úvahou: „V roce 2020 se svět probudil do nového, nepříliš šťastného dne. Zdálo se, že to ani není den, ale pokračování dlouhé noci. Pandemie změnila každou oblast života. Některá odvětví se hluboce propadla, jiným se naopak dařilo, ale všichni čelili zcela novým výzvám. Nyní, když tato těžká noc pomalu končí, se díváme, co přinese nový den pro skladování, dopravu, IT, HR nebo investice a jak vystoupíme z pandemického paradigmatu.“ Jeffrey Osterroth, generální ředitel pořádající společnosti Atoz Group, říká: „Vytkli jsme si pět výzev, které opsaly program letošního Eastlogu – Učinit logistiku udržitelnější; Ustát bouři v ekonomice; Digitalizovat a robotizovat; Přijmout nové trendy v průmyslu; Zvládnout boom e-commerce.“

Udržitelnosti se věnoval dopolední program. Po úvodu, ve kterém vystoupili zástupci zlatých partnerů kongresu (společnosti Panattoni a Hopi holding), následovala první letošní inovace. Namísto vystoupení jednoho inspirativního řečníka zvolili organizátoři zúžený diskusní formát dvou osobností zdánlivě ze dvou protipólů – Petra Jonáka (Svaz průmyslu a dopravy) a Vojtěcha Koteckého (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy). Zdánlivě proto, že se ukázalo, že pohledy „průmyslníka“ a ekologa nejsou v konfliktu, ale mohou být komplementární, kompromisní či dokonce konsensuální. Odpovědi obou řečníků na 14 připravených otázek byly pro účastníky velmi dobrým vkladem pro tříbení vlastních myšlenek a východiskem pro další části programu.

LCA pro logistiku

Další silnou osobností kongresového dne byl prof. Vladimír Kočí (VŠCHT), který se zaměřil na hodnocení životního cyklu výrobků a služeb. Připomněl, že studie LCA mohou popsat energetické či materiálové vstupy v rámci celého řetězce a přinést klíčové poznatky pro snižování náročnosti nebo hledání neefektivity. Přednášející také upozornil, že v mnoha případech není logistika ani obalový průmysl tím hlavním, co by prohlubovalo uhlíkovou stopu výrobků. Nejvýraznější uhlíkovou stopu produkují zpravidla výrobky samotné.

V dopoledním bloku zazněla také případová studie nazvaná Udržitelná firma vyžaduje především udržitelné skladování. Jan Turek (Coca-Cola HBC) a Pavel Sovička (Panattoni) na konkrétním projektu prezentovali, jak lze snižovat uhlíkovou stopu při přípravě nových skladových prostor. Dopolední program završila jedna ze dvou hlavních panelových diskusí letošního kongresu. Debatu s poněkud poetičtějším názvem Tisíc a jedna podoba udržitelnosti odstartovala již diskuse některých jejích účastníků ve foyer. A to právě o mnoha rozměrech udržitelnosti. Přímo na pódiu se potom debatovalo o udržitelném skladování, efektivním využití dopravních prostředků, optimalizaci rozvozových tras, alternativních pohonech, udržitelnosti v obalech či emisních kompenzacích. Účastníky diskuse byli Marianne Richeux (Brambles), Kateřina Hájková (Gefco), Roman Bartišek (Albert Česká republika), Jan Turek (Coca-Cola HBC), Frederic Rotrou (CHEP) a Pavel Sovička (Panattoni). Partnerem panelové diskuse se stala Česko-slovenská iniciativa ECR.

Dlouhá obědová pauza byla určena nejen pro občerstvení, ale také networking. Neformální i formální, kdy se konalo několik desítek schůzek v rámci sekce BizLog. Jedná se o série krátkých, maximálně desetiminutových setkání, kdy si účastníci mohou rychle vyměnit své kontakty a informace. Pro mnohé partnery tak jde o první krok pro možná budoucí hlubší jednání a následnou spolupráci.

Workshopy pro konkrétní výzvy

Odpolední program Eastlogu se rozdělil do tří tematických sekcí, stále v duchu dílčích výzev pro tento ročník kongresu. V rámci Digilogu, nad kterým převzal záštitu Svaz průmyslu a dopravy ČR, se diskutovalo o dopadech pandemie v kontextu rychlejší implementace automatických a robotizovaných logistických procesů. Během workshopu vystoupilo hned několik inspirativních osobností – Jiří Holoubek (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Mirko Kuda (Hortim SK), Peter Bílik (Anasoft), Petr Čermák (Blockchain Connect | Czech Alliance), Aleš Malucha (Rohlik.cz) nebo Lubomír Veselý (Grit). V rámci panelové diskuse nazvané Nezastavitelný vzestup automatizace, digitalizace a robotiky své názory prezentovali Pavel Osička (Linde Material Handling), Laurent Jechoux (Contera), Vojtěch Fukal (Nexen Tire Europe) a Branislav Puliš (Photoneo).

Pandemie přinesla výzvy pro maloobchod a sektor FMCG a vyvolala značný zájem spotřebitelů o elektronické nakupování. Nejen o tom se debatovalo na workshopu Retailog, kterému poskytl patronát Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Vyslechnout jsme si mohli názory Tomáše Prouzy (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR), Pavla Blažka (CTP), Aleše Maluchy (Rohlik.cz), Jana Krupky (Bosch Termotechnika), Jana Poltera (Dachser Czech Republic), Anny Clark a Mariána Niče (oba EIT Urban Mobility). Závěr workshopu patřil panelové diskusi nazvané Město jako logistická výzva, která se věnovala city logistice. Vystoupili v ní Jaroslav Beneš (Plzeňský Prazdroj), Jakub Kodr (CTP), Pavel Včela (GLS CZ) a Oldřich Petránek (InLogistics).

Třetí workshop se vztáhl k výzvám, které souvisejí s českým i evropským autoprůmyslem. Dvouhodinový blok zaštítilo Sdružení automobilového průmyslu, jehož zástupce Tomáš Jungwirth zahájil program „úvodem do současného dění“. Následovala prezentace Iliyana Ivanova (Škoda Auto), který nastínil to, jaký dopad bude mít elektromobilita na dodavatelské řetězce. O zdokonaleném milk runu a současně první instalaci systému Autostore v Česku přišli referovat Stefan Walter Scharr, Josef Brázda (oba Continental Automotive) a Jindřich Kadeřávek (Element Logic Czech Republic). Následující příspěvek patřil Robertu Sgariboldimu (108 Agency) a jeho pohledu na to, jak se automobilový průmysl vyrovnává s nabídkou skladů v době postcovidové. Workshop zakončila panelová diskuse nazvaná Automotive na mnoha křižovatkách najednou. O elektromobilitě, narušených dodavatelských řetězcích, robotizaci, nedostatku komponent, odbytu a sdílení vozů v budoucnosti debatovali Zdeněk Petzl (Sdružení automobilového průmyslu), Petr Novák (JTekt European Operations), Iliyan Ivanov (Škoda Auto) a Petr Kuchyňa (Kiekert-Cs).

Pandemie zamíchala a znovu rozdala karty

Následně se program pro všechny účastníky vrátil do velkého sálu. Nejdříve Katarína Dobešová (Nestlé) a David Piškanin (Hopi Holding) prezentovali významný projekt loňského roku, kdy Nestlé stěhovalo čtyři sklady ze dvou zemí do jednoho distribučního centra v Prostějově.

Nové karty, nová hra. Tak zněl název vystoupení Miroslava Singera (ex-guvernér ČNB, nyní hlavní ekonom Generali CEE Holding). Proč karty? Podobně jako v případě jiných krizí i pandemie zamíchala poměry a děním na trzích. S jinými kartami hrají výrobní podniky, stát, jiné „trumfy“ mají digitální firmy. Zatím se zdá, že česká i evropská ekonomika se s dopady pandemie vyrovnává relativně dobře. Ukazuje se, že pandemie je (byla) exogenním vlivem a po jejím plném odeznění nemusí zůstat „spálená země“, jak někteří před půldruhým rokem předvídali. Ostatně největším problémem současnosti není pro mnoho firem poptávka, jak to v případě mnoha ekonomických „lapálií“ bývá, ale nedostatek komponent pro výrobu nebo zboží pro prodej.

Na vystoupení Miroslava Singera přirozeně navázala debata nazvaná „Hledání dalšího ekonomického normálu“ včetně hledání logistického normálu. Logistika byla dlouho považovaná za sféru, kde se pouze „škrtily“ náklady. Pandemie však zvýraznila význam logistiky pro všechny oblasti ekonomiky, které jsou spojené s materiálovými toky. Logistika získala na významu, což lze v extrémním případu ilustrovat na aktuálních hospodářských výsledcích globálních rejdařských společností. O tom, jak bude vypadat ekonomika a logistika po pandemii, diskutovali Simona Kijonková (Packeta Group), Jiří Kristek (Cushman & Wakefield), František Mikeš (Toyota Material Handling CZ), Martin Baláž (Prologis) a již zmiňovaný Miroslav Singer. Diskusi moderovala Daniela Písařovicová (DVTV). 

Ocenění pro nejlepší logistické inovátory

Po velké ekonomické diskusi, kterou lze považovat za zlatý hřeb odborného programu kongresu, navázal Galavečer logistických inovací, jenž byl spojen s předáním Ocenění Log-In pro nejlepší inovace a inovátory českého logistického trhu za uplynulý rok. Logistické inovace byly rozděleny do třech kategorií a každá měla svého garanta – Technická a technologická inovace roku (prof. Vladimír Mařík, ČVUT), Projektová inovace roku (Oldřich Petránek, InLogistics) a Inovace v logistických realitách (Jakub Holec, 108 Agency). Vyhlášen byl také Fachman roku, a to díky výběru Klubu logistických manažerů s prezidentkou Miroslavou Jechoux. Výsledky prvních tří kategorií určila logistická veřejnost při hlasování na www.projektlogin.com. Vítězi letošního ročníku Ocenění Log-In se staly společnosti Gebrüder Weiss, GLS a WeDo. Titul Fachman roku si odnesl Daniel Mareš. Večer moderovala a vítěze vyhlašovala Daniela Písařovicová.

Po nabitém odborném programu přišla příležitost pro „vydechnutí“. V rámci Eastlogu jej už tradičně umožňuje Logistický Business Mixer, večer plný networkingu, zábavy a netradičních her. Kromě kapely Jazz In Deck, která večer zpříjemnila jazzovými a swingovými melodiemi, čekaly na účastníci čtyři večerní výzvy, kterými bylo možné prověřit sílu myšlenek (MindBall), odvahu (Hmyzí ochutnávka), fyzickou sílu (Zatloukání hřebíku) a trpělivost (Unikátní puzzle).

Inspirativní logistika Lidlu a Coca-Coly

Druhý den patřil návštěvám logistických areálů v rámci konceptu Seelog. Letos měli účastníci příležitost navštívit zbrusu nové sklady společností Lidl Česká republika v Buštěhradu a Coca-Cola HBC v pražských Kyjích. V někdejším brownfieldu Poldi Kladno vyrostlo v posledních dvou letech logistické centrum úctyhodných parametrů – má kapacitu 47 000 palet a může obsluhovat až 90 maloobchodních prodejen Lidl. Sklad se nachází na téměř 60 000 metrech čtverečních, nosnou konstrukci tvoří 600 betonových sloupů a operuje se zde ve všech teplotních režimech. Zájem o návštěvu logistického centra byl tak velký (a kapacita neúprosně omezena na 50 účastníků), že pořadatelé museli losovat, kdo se prohlídky zúčastní.

Neméně zajímavý byl „výlet“ do Kyjí. Nový plně automatizovaný sklad společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko představuje jednu ze současných zásadních investic nápojářského giganta do výrobní a logistické infrastruktury v České republice. Sklad charakterizuje vysoká míra automatizace, kapacita přes 20 000 palet i vysoká rychlost robotického zaskladnění a vyskladnění v režimu just-in-time. Systém je schopen připravit palety na expedici po nahlášení řidiče na vrátnici ještě před tím, než zacouvá k nakládací rampě.

Logistika žije

Pokud bychom měli hodnotit letošní Eastlog, pak lze jednoznačně vyzdvihnout i jen fakt, že se takto obsáhlý kongres uskutečnil. Pandemická situace přináší pro pořadatele mnoho nejistot, jež – a lze to vidět na celém trhu – od osobního setkávání přímo odrazují. Přitom osobní sdílení zkušeností a názorů představuje jednu z mála, ne-li jedinou opravdu účinnou možnost posouvat obor dále. Počet účastníků (435, oproti loňským „pandemickým“ 318) svědčí o tom, že logistické kongresy představují příležitost efektivně sdílet nejlepší praxi a že logističtí odborníci tento způsob prezentace jen vítají. A mnozí si tak mohou poznamenat do kalendáře datum a místo Eastlogu 2022. Uskuteční se 12.–13. května opět v O2 universu.

Zdroj: systemylogistiky.cz

Foto: eastlog.cz

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?