• CZ
  • SK

EASTLOG 2016 se letos zaměřil především na robotizaci logistiky

 20. 06. 2016

Devatenáctý ročník kongresu logistiky a dopravy EASTLOG přinesl pěti stům účastníků poutavý program zaměřený především na nevyhnutelnou automatizaci fyzických a datových toků. Stranou nezůstala ani další aktuální témata – nedostatek lidských zdrojů či rozmach e-commerce a s tím související rozvoj nové oblasti logistiky.Kongres EASTLOG 2016, organizovaný skupinou ATOZ Logistics, s velkým úspěchem absolvoval svůj 19. ročník. Odehrával se 26. května 2016 v Aquapalace Hotel Prague v Čestlicích a přivítal téměř 500 hostů – logistických odborníků z široké škály oborů od FMCG přes maloobchod, e-shopy, EASTLOG logoelektrotechniku, strojírenství až po automobilový průmysl. Nosným tématem všech programových sekcí kongresu byla automatizace fyzických i datových toků a diskuse o budoucí roli člověka v logistice. Networkingovému aspektu kongresu letos nahrával velký zájem o diskuse a také zájem o dodavatele technologií. Aktivita účastníků nejen o přestávkách konference ve foyer, ale také v rámci speddatingové sekce BUSINESSLOG a na večerním Logistickém Business Mixeru byl velmi vysoký.

Lidí je nedostatek, je potřeba automatizovat

Hlavní konferenční část TRENDLOG se věnovala především postupující robotizaci, celkově automatizaci procesů a dostupnosti pracovníků. Konferenci zahájil populární ekonom a filozof Tomáš Sedláček zamyšlením nad postupující digitalizací a jejím vlivem na společnost a ekonomiku. O čtvrté průmyslové revoluci a jejím dopadu na logistiku pak hovořil profesor Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT Praha. Varoval, že ačkoliv Česká republika není hybnou silou této aktivity, nemůže si dovolit zůstat v ní pozadu. Na něj tematicky navázal Tomáš Chromý ze ŠKODA AUTO, který účastníkům přiblížil, jak se Průmysl 4.0 promítá do logistiky a lidských zdrojů v automotive. Následná diskuse odborníků na automatizaci v logistice se zaměřila na skutečnost, že nedostatek pracovních sil aktuálně nutí firmy věnovat se stále více automatizaci, a to kvůli nutnosti řešit prostorové možnosti, výkonnostní parametry a právě nedostatek pracovníků. Ostatně, nízkou dostupnost lidských zdrojů řešila i debata mezi developery, zástupci realitních agentur a zástupcem uživatelů logistických služeb.

EASTLOG v plném prouduDopravní část TRENDLOG otevřel Ondřej Jašek, manažer kombinovaných přeprav firmy DB Schenker, aby obecenstvo informoval o současných kapacitních a cenových trendech v mezikontinentální přepravě. Následovala přednáška Daniela Lopoura zaměřená na využití satelitního systému Galileo pro zefektivnění dopravních služeb. Programový blok uzavřela další z diskusí, tentokrát věnovaná optimalizaci dopravy v FMCG.
Program v hlavním sále uzavřela sekce E-SHOPLOG. První část tvořila diskuse o obalové problematice v e-shopech. Toto pro většinu e-shopů bolavé téma se ukázalo jako velmi komplexní problém, kde je třeba vzít do úvahy nejen ochrannou funkci obalu, ale též jeho roli nositele image obchodu, a to při co nejjednodušší manipulaci a přirozeně i přijatelné ceně řešení. Celodenní program v hlavním sále uzavřel Oldřich Petránek, international logistics manager MALL CZ, který podrobně představil nejnovější logistické centrum obchodu, ležící v Jirnech u Prahy, a to za využití mnoha zajímavých vizualizací jednotlivých skladových procesů. Program tím na závěr získal strhující ukázku špičkové automatizace logistických procesů, nevyhnutelného směru logistického oboru.

Workshopy o lidech i robotech

Návštěvníky kongresu především z řad logistiků výrobních firem zaujal PRODLOG. Logistika pro podnik směřující ke koncepci Průmyslu 4.0 se na workshopu objevovala v několika částech zaměřených na automatizaci manipulace nebo například v rámci diskuse o roli IT v optimalizaci osy výroba – logistika.
Vysoký zájem zaznamenala programová část HRLOG. Lektorka a konzultantka Hana Čipera Janská věnovala svůj příspěvek tématu výběru zaměstnanců. Michal Kankrlík z firmy Invitera se zaměřil na téma budování image firmy jako dobrého zaměstnavatele. Následně lektorka a konzultantka Soňa Dóžová hovořila o tom, jak si vychovat vlastního kvalifikovaného zaměstnance.
Na transportní balení zaměřený workshop PACKLOG otevřela Eva Vrzalová z Expense Reduction Analysts tématem jak procesně zvládnout projekt optimalizace obalů. Dalšími tématy obalového workshopu byl pooling ve vztahu k synergiím v logistice či problematika omezené rozměrové flexibility vratných obalů. Jaroslav Turnhöfer z umělecké sklárny Ajeto pak přítomné oslovil ukázkami řešení pro bezpečné exportní balení křehkého a drahého uměleckého skla.

Sci-fi párty a možnost navštívit logistické provozy

Logistický Sci-fi Business Mixer

Po skončení odborné části prvního dne kongresu přišel čas na uvolnění a relaxaci. 22. Logistický Business Mixer, jehoš se zúčastnilo přes 300 lidí, organizátoři v duchu hlavního tématu konference zaměřili na roboty a sci-fi obecně. Druhý den kongresu měli účastníci kongresu možnost navštívit některý z vybraných logistických provozů. Letos byly na výběr tři možnosti: terminál společnosti DHL Express, výrobní závod THIMM Packaging, výrobce obalů z vlnité lepenky, nebo největší světový závod na zámky do aut společnosti KIEKERT-CS.

Podrobnější informace o kongresu na www.eastlog.cz.

Jak vypadal EASTLOG 2016 se můžete podívat ve fotogalerii.

Zdroj: Tisková zpráva ATOZ Logistics

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?