• CZ
  • SK

Čapkovi roboti nyní plně vstoupili i do oblasti logistiky

 04. 07. 2024

Z pohledu zákazníka se logistika jeví jako jednoduchý proces: kliknout, přidat zboží do košíku, vyplnit formulář, zaplatit a čekat na doručení. Ve skutečnosti je však tento zdánlivě snadný postup při bližším pohledu velmi složitý.

Pod slovem robot jsou podepsáni oba bratři Čapkové a určitě vůbec netušili, kam se po více než 100 letech jejich vize posune. Logistiku 4.0 si bez nich již nikdo nedokáže představit. Roboti otevírají dveře k novým možnostem a inovacím v logistickém průmyslu a mění způsob, jakým se svět rozvíjí.

Prvořadou otázkou, která dominuje v logistických firmách zní: Jak můžeme dělat věci rychleji a efektivněji, aniž bychom ohrozili kvalitu služeb? Nyní našli odpověď: Chytré stroje a co je zajímavější, roboti. V oblasti logistiky zapojení robotů přináší zvýšení flexibility, snížení nákladů, zlepšení bezpečnosti, snížení chybovosti a v neposlední řadě přináší zvýšení produktivity a efektivity. Na stále náročnějším trhu, který se vyznačuje extrémně krátkými dodacími lhůtami, hledají společnosti řešení, která zefektivňují procesy a umožňují jim poskytovat optimální služby zákazníkům.

Globální logistický průmysl slouží jako páteř mezinárodního obchodu – představuje asi 10 % světového HDP. Vzhledem k tomu, že poptávka raketově roste, společnosti investují do robotizace a automatizace.

Škála využití se rozšiřuje

Potenciál robotiky v logistice je nezpochybnitelný: automatická manipulační zařízení umožňují spolehlivé, efektivní, přesné a flexibilní operace. Nejnovější technologický pokrok podpořil vývoj nových robotických aplikací v několika logistických procesech.

V současné době je na trhu k dispozici řada skladových robotů, včetně automatizovaných řízených vozidel (AGV), automatizovaných kolaborativních robotů neboli „cobotů“ a robotických ramen. Všechny tyto roboty zrychlují, zefektivňují a zajišťují přesnost procesu skladování. Roboti ve skladišti mohou sbírat a přemisťovat předměty, zavírat a pečetit krabice a pomáhat s inventářem.

Robotika má významné zastoupení v dodavatelském řetězci, optimalizuje provoz a pomáhá společnostem plnit měnící se potřeby jejich zákazníků. Robotické aplikace, jako jsou stohovací jeřáby, AMR, vychystávací ramena a dopravníky, urychlují tok zboží v logistických zařízeních, zefektivňují úkoly skladování a maximalizují provozní efektivitu a bezpečnost.

Skladování. Automatizace úloh skladování zahrnuje použití nejmodernějších technologií k provádění pohybů v zařízení. Stohovací jeřáby – pro palety i krabice – jsou typem automatického manipulačního zařízení, které nahrazuje vysokozdvižné vozíky. Tyto stroje vkládají jednotkové položky na místo určení rychle a autonomně. Zvednou zboží na jednom konci skladovací uličky a přesunou je na odpovídající pozici. Stejně tak je odebírají z regálů a přepravují.

Vnitřní doprava. Další cennou robotickou aplikací pro vysoce výkonná zařízení je automatizace vnitřních pohybů zboží. Přepravní systémy na místě, jako jsou paletové dopravníky, elektrifikované jednokolejky, automatizovaná řízená vozidla a autonomní mobilní roboty (AMR), přepravují velké objemy zboží – především na paletách či v krabicích. Jedním z nejslibnějších dopravních systémů jsou AMR. Tato zařízení mohou plnit úkoly a pohybovat se po skladu bez nutnosti lidského vedení. Podle poradenské firmy Grand View Research se velikost globálního trhu AMR bude v letech 2023 až 2030 rozšiřovat o 15,5 % (složená roční míra růstu). Tito roboti propojují různé zóny skladu, logistického zařízení nebo výrobního centra a přesouvají zboží do pracovních oblastí, jak to operace vyžadují.

Expedice objednávek. Zpracování objednávky je jednou z nejnákladnějších a nejsložitějších operací v každém skladu. A robotika usnadňuje a zefektivňuje expedici. Společnosti s velkým počtem zakázek se mohou spolehnout i na robotická ramena, programovatelná zařízení, která simulují nebo nahrazují lidské paže během výrobních a logistických operací. Tato ramena zvládnou rychleji a bez únavy i větší zátěž. Protože pracují s plnou autonomií, jsou tyto roboty ideální v zařízeních s řízenou teplotou.

Nakládka a vykládka. Podniky robotizují příchozí a odchozí tok zboží ve svých skladech pomocí automatických systémů nakládání a vykládání kamionů. Toto řešení zvyšuje produktivitu, protože nakládání a vykládání probíhá během několika minut. Navíc automatizace minimalizuje potenciální poškození produktů.

Autonomní distribuce. Robotické aplikace lze implementovat rovněž v posledním kroku logistiky: expedici produktů koncovým zákazníkům. Robotika má potenciál dramaticky zvýšit produktivitu v odvětví logistiky, zejména pokud jde o balení a vybalování krabic. Roboti mohou výrazně zvýšit rychlost a přesnost balení a vybalování krabic automatizací těchto činností, což by mohlo vést k významným úsporám nákladů pro logistické organizace.

Roboti mohou rovněž učinit proces balení nákladu bezpečnějším, protože mohou usnadnit pohyb velkých předmětů ve skladech a pracovat i v oblastech, které by byly pro člověka nebezpečné. Další výhodou implementace robotiky v této oblasti je, že snižuje možnost lidské chyby.

Autonomní distribuce objednávek pomocí robotů nebo dronů by se mohla rozjet v blízké budoucnosti. Yeminga Gonga, vedoucí Institutu umělé inteligence v managementu (Emlyon Business School, Francie) říká: „Řízení zásob založené na dronech je již implementováno ve skladech a některé drony se dokonce používají při 3D vychystávání objednávek — létají skrz zařízení – k výběru požadovaných položek. I když jsou to dnes jen experimenty, jednoho dne se pravděpodobně stanou populárními."

Budoucnost je zde

Podle zprávy společnosti Statista zakoupil logistický sektor v loňském roce 250 000 robotů. (Statista je globální platforma pro data a business intelligence s rozsáhlou sbírkou statistik, zpráv a náhledů na více než 80 000 témat z 22 500 zdrojů ve 170 odvětvích. Společnost Statista byla založena v Německu v roce 2007 a působí na 13 místech po celém světě a zaměstnává přibližně 1 100 odborníků.) Očekává se, že trh skladové robotiky vzroste z 6,1 miliardy USD v roce 2023 na 10,5 miliardy USD do roku 2028. Složená roční míra růstu dosáhne11,4 %. Ale proč jsou roboty tak žádané a jak revolucionizují logistický sektor?

Termín „skladová robotika“ se vztahuje na použití robotů, automatizovaných systémů a specializovaného softwaru k provádění různých prací, jako je přeprava materiálů a urychlení opakujících se operací ve skladech.

A co teprve pokrok v oblasti automatizovaných mobilních robotů (AMR) a doručovacích dronů?

DematicPrvní evropská flotila doručovacích robotů pro provoz na veřejných komunikacích byla spuštěna v Litvě v červnu 2023. Nasazení je výsledkem partnerství mezi výrobcem autonomních vozidel Clevon, doručovací přepravní platformou LastMile a řetězcem supermarketů IKI. Autonomní robotičtí dopravci (ARC) vyzvednou zboží ze supermarketu a doručí zákazníkům domů. Zákazník může odemykat ARC kódem, který je zaslán na jeho mobilní telefon.

Ve Spojeném království rozšířila doručovací služba DPD své autonomní doručování robotů do 10 britských měst a obcí v průběhu loňského roku. Roboti se pohybují po stezkách pouze pomocí kamery, zatímco zákazník může robota lokalizovat na mapě na svém mobilním telefonu. Mezitím estonská společnost Starship – první společnost, která uvedla na trh autonomního mobilního robota pro doručování v centru britského města – dokončila v květnu 2023 svou pětimiliontou autonomní dodávku.

Nejsou to však pouze ulice v našich městech, které jsou svědky inovací ve finální dodávce. Podle Forbes mohou restaurace snížit průměrné náklady na doručování až o 40 % zavedením automatizovaného komplexního doručování pomocí dronů. Kromě přepravy zboží jsou drony efektivním způsobem doručování léků zákazníkům. Americká společnost Zipline například dodává život zachraňující krev a zdravotnické potřeby do 12 regionálních nemocnic ve Rwandě, které jsou ve vzdálených lokalitách, a nyní spolupracuje s dalšími zeměmi kontinentu.

Podle McKinsey & Company by se doručovací drony mohly stát pro doručování balíků stejně nákladově efektivními jako tradiční způsoby dopravy. V některých regionech, kde je špatná dopravní infrastruktura, mohou být drony již nákladově nejefektivnějším způsobem doručování, přičemž jsou také mnohem ekologičtější než používání nákladních automobilů.

Se vším tím technologickým rozvojem může existovat strach, že nám roboti vezmou práci, ale nemělo by tomu tak být. Lidé již spolupracují s roboty efektivním způsobem, ale existuje prostor pro rozšíření a optimalizaci celého procesu. Neměli bychom se bát robotů, kteří nám berou práci, ale místo toho přijmout přidanou hodnotu, kterou robotické systémy přinášejí. Budoucnost lidí a robotů pracujících bok po boku je vzrušující myšlenka.

Zdroj: www.retailnews.cz

 

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?