• CZ
  • SK

Automatizace má stále větší vliv na konstrukci regálů

 16. 04. 2024

Konstrukce paletových regálů, které jsou základním prvkem všech skladů, se v průběhu let změnily minimálně. Klíčové inovace obvykle souvisí s přísnějšími zákonnými požadavky nebo větší ochotou firem investovat do bezpečnosti zaměstnanců, skladové techniky a manipulovaných zátěží.

Konstrukce paletových regálů se v průběhu let nijak zásadně nemění, a tak i trendy jsou v této oblasti spíše setrvalé. Poslední velkou změnu zažil obor v roce 2020 v podobě úpravy normy EN 15512 pro výpočet zatížení sloupce. „Co se mění, jsou požadavky zákazníků. Klienti mají stále větší zájem o dodatečné vybavení regálů ochrannými prvky, a to jak pro ochranu pracovníků (zasítění, ochrany proti prostrčení, rošty), tak prvky pro ochranu samotných regálů ve formě ochrany stojin nebo čel," vysvětluje Tomáš Konfršt, obchodní zástupce společnosti Proman. To potvrzuje i Michal Beneš, jednatel společnosti Bito Skladovací technika: „V oblasti servisu a údržby vidím trend v tom, že klienti přestávají šetřit na ochranných prvcích, a naopak si uvědomují jejich důležitost a využívají je, velmi trendy jsou třeba plastové ochrany, čelní nájezdové ochrany nebo rošty."

Větší zájem o bezpečnost celého provozu je patrný v mnoha velkých i malých firmách. „Při přípravách projektů se mnohem častěji potkáváme s oddělením bezpečnosti a ochrany zdraví. Již jsme se také setkali i s požadavky na revize prováděné v intervalu kratším než povinných dvanáct měsíců," říká poznamenává Tomáš Konfršt.

Odolnější regály pro automatizaci

Další posun v oboru souvisí s automatizovanými vozíky, pro které platí přísnější meze průhybů a odchylek od svislice paletových regálů. „Co se týče konstrukcí, tak si všímáme, že se zde začínají čím dál častěji stavět výškové sklady s využitím automatizace," potvrzuje Jan Fořt, manažer projekce a realizace společnosti Beg Bohemia. Také se podle něj objevují kombinovaná řešení paletových regálů, mezaninů, policových galerií, dopravníků, a to zejména v oblasti firem s velkými internetovými obchody. Při přemýšlení o trendech na zmiňovanou automatizaci naráží i Michal Beneš, jednatel společnosti Bito Skladovací technika: „Z hlediska konstrukce se jedná především o automatizované sklady APL, kde je daleko vyšší požadavek na rovinnost a přesnost, například při skladovacích výškách přes 20 metrů, s tím souvisí i průhyb jednotlivých polí."

Z pohledu konstrukcí lze zaznamenat rostoucí zájem o další funkční prvky. „Jde o dovybavení regálů specifickými prostředky, které vyžaduje koncept fungování provozu zákazníka – může jít o nejrůznější pick by systémy například v kombinaci se spádovými tratěmi pro KLT boxy, držáky atypických dílců, pochozí uličky pro možnost vychystávání z více úrovní a do této skupiny patří i intenzivnější koordinace s ostatními dodavateli technologií," doplňuje Tomáš Konfršt.

Jan Fořt dále říká: „Konvenční paletové regály jsou stále nejdůležitější a nejvhodnější pro řešení, kdy zákazník potřebuje mít okamžitý přístup ke každé paletě. To samozřejmě obnáší vyšší nároky na velikost skladu a obslužnost." Mnoho zákazníků se podle něj zaměřuje na požadavek, aby regály měly delší záruční dobu: „To zpravidla nebývá problém, neboť regály se dnes vyrábějí s přísným dodržováním norem a certifikátů a tím jsou na ně vznášeny vysoké nároky. Tím pádem není problém ani koncovým uživatelům nabídnout delší záruční doby."

Dodací doby regálů dnes nebývají dlouhé, protože výroby regálů jsou takřka plně automatické. „A pokud se jedná o menší projekty, dají se pokrýt z lokálních skladových zásob a dodací termín se tím zkrátí na minimu v řádech jednotek dnů," vysvětluje Jan Fořt.

Novinky na trhu

Na následujících řádcích se podíváme na novinky v podobě produktů nebo služeb, které v poslední době uvedli na trh vybraní výrobci nebo dodavatelé regálů.

Trendem poslední doby, ale i budoucnosti budou roboshuttly, zde jsou potřeba speciální paletové regály, které jsou vysoké, přesné a mají menší hloubku než klasický regál, zároveň je třeba garantovat stabilitu při průjezdu vychystávacích robotů. Bito toto řešení už vyvinulo a můžu prozradit, že v ČR brzy uvidíte už dvě instalace," upozorňuje Michal Beneš. Firma stále častěji staví také speciální regály, ať už se jedná o nosnost (přes 40 tun na sloupec), nebo speciální hloubku regálů (např. pro skladování sedacích souprav v Bonami). „Další možností je kombinace paletového regálů, kde je úroveň na zemi je určena pro vychystávání ať už s pomocí policových regálů, výsuvů, nebo třeba spádových regálů na kusové zboží," podotýká Michal Beneš.

Nedávno jsme realizovali hezké řešení v podobě zásobníku na role obalového materiálu. Do dvouřadého regálu si na speciální profily zákazník uloží tři role obalového materiálu, ze kterého může na obě strany odvíjet," popisuje projekt Promanu Tomáš Konfršt. Každá role má tunu a na hloubku dvouřadého regálu jsou takto uloženy tři. Součástí dodávky byla i hřídel, která díky lemům a záhybům na ukládacím profilu zabraňuje vyklouznutí či vyskočení při odvalování materiál.

Mecalux v tomto roce uvede do praxe např. plně digitální zpracování technických revizí a vyhodnocení poškozených regálových dílů pomocí chytrého telefonu či tabletu a firmou vyvinuté aplikace. „Jde o výrazné zrychlení a zkvalitnění celého procesu provedení technické revize, kdy software eviduje a vyhodnocuje stav náhradních dílů a na místě automaticky generuje kompletní revizní zprávu pro zákazníka," popisuje systém Dušan Vybíhal z obchodního oddělení společnosti Mecalux Česká republika. V sortimentu jsou nově např. ochrany stojin s vnitřním uchycením kotev, po kterých firma zaznamenávala velkou poptávku. „Tento typ ochran umožňuje ukotvit ochranný prvek bez toho, aby zasahoval do prostoru pro uložení palety," vysvětluje Dušan Vybíhal.

Velice často se setkávám s kladnou odezvou na vyložení pater síťovou policí s integrovanými příčníky, což nyní velice často nabízíme a dodáváme. Také jsme zařadili do nabídkového programu výsuvy pro palety, které jsou nainstalovány v paletových regálech a slouží k usnadnění vychystávání zboží přímo z palet," popisuje Jan Fořt novinky z „dílny“ Beg Bohemia. Výsuv dokáže paletu předsunout před regál zhruba o 60 % a obsluha pak jednoduše dosáhne i na zadní hranu palety a tím pohodlně vyskladní materiálu.

Více automatizace a vyšší zabezpečení

Sektor paletových regálů reflektuje změnu poptávky a potřeb zákazníků, kteří kladou stále větší důraz na bezpečnost, ochranu regálů a efektivitu provozu. Automatizace skladů s využitím specifických konstrukcí je rostoucím trendem, stejně jako poptávka po robustních regálech schopných odolat vysokým zátěžím při automatizovaném skladování. Do budoucnosti lze očekávat, že se tyto trendy budou jen prohlubovat.

Zdroj: www.systemylogistiky.cz
Zdroj obrázku: logistika.ekonom.cz

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?